MOZART Y SALIERI

 

Personajes

MOZART

SALIERI

Joven Compositor

Compositor Maduro

Tenor

Bajo

 

La acción se desarrolla en Viena  en 1791.

 

STSIÉNA I 


(Kómnata) 

SALIÉRI
Fsie gavariát: nyet právdy na ziemlié.
No právdy niet - i výshe. Dlia mieñiá
tak eta iásna, kak prastáia gámma.
Radíls´a ia s liubóviu k iskússtvu; 
riebiónkam búduchi, kagdá vysóka
zvuchál órgan v starínnai tsérkvi náshei,
ia slúshal i zaslúshivals´a - sliózy 
ñievólnyie i sládkiie tieklí.
Atviérg ia rána práznyie zabávy;
naúki, chúzhdyie múzykie, býli
pastýly mñie; upriáma i nadmiénna
at ñij atrióks´a ia i priedáls´a
adnói múzykie. Trúdien piérvyi shag
i skúchen piérvyi put´. Prieadaliél
ia ránñiie ñievzgódy. Riemiesló
pastávil ia padnózhiiem iskússtvu;
ia sdiélals´a riemiéslienñik: pierstám
pridál paslúshnuiu, sujúiu biéglast´
i viérnast´ úju. Zvúki umiertvív,
múzyku ia raziál, kak trup. Paviéril
ia álgiebrai garmóñiiu. Tagdá
uzhé dierznúl, v naúkie iskushiónnyi,
priedát´s´a ñiégie tvórchieskai miechtý.
Ia stal tvarít´; no v tishiñié, no v táiñie,
ñie smiéia pamyshliát´ ieischó a slávie.
Ñieriédka, prasidiév v biezmólvnai kiélie
dva, tri dñia, pazabýv i son i píschu,
vkusív vastórg i sliózy vdajnaviéñia, 
ia zheg moi trud i jóladna smatriél,
kak mysl´ maiá i zvúki, mnoi razhdiónny,
pyláia, s liójkim dymóm ischezáli.
Usíl´nym, napriazhónnym pastaiánstvam
ia nakañiéts v iskússtvie biezgraníchnam
dastígnul stiépieñi vysókai. Sláva
mñie ulybnúlas´; ia v sierdtsáj liudiéi
nashól sazvúchiia svaím sazdáñiam.
Ia schástliv byl; ia naslazhdáls´a mírna
svaím trudóm, uspiéjam, slávai; tágzhe
trudámi i uspiéjami, druziéi,
tavárischei maíj v iskússtvie dívnam.
Nyet! Ñikagdá ia závisti ñie znal.
Kto skázhet, shtop Saliéri górdyi byl
kagdá-ñibud´ zavístñikam priezriénnym,
zmieiói, liud´mí rastóptannaiu, vzhívie
piesók i pyl´ gryzúscheiu biessíl´na?
Ñiktó! A nýñie - sam skazhú - ia nýñie
zavístñik. Ia zavíduiu; glubóka,
muchítiel´na zavíduiu. O ñiéba!
Gdie zh pravatá, kagdá sviaschiénnyi dar,
kagdá biesmiértnyi gieñii - ñie v nagrádu
liubví gariáschiei, samaatvierzheñia,
trudóv, usiérdiia, maliéñii póslan - 
a azariáiet gólavu biezúmtsa,
guliáki prázdnava? 
O Mótsart, Mótsart!

(Fjódit Mótsart) 

MÓTSART
Agá! Uvídiel ty! A mñie jatiélas´
tiebiá ñiezhdánnai shútkai ugastít´.

SALIÉRI
Ty zdies´! - Davnó l´?

MÓTSART
Sieichás. Ia shol k tiebié.
Ñios kóie-shto tiebié ia pakazát´;
No, prajadiá piéried traktíram, vdrug
uslýshal skrúpku... Nyet, moi drug, Saliéri!
Smieshñiéie ótradu ty ñichievó
ñie slýjival... Sliepói skrypách v traktírie
razýgryval voi che sapete. Chúda!
Ñie výtierpiel, priviól ia skrypachá,
shtob ugastít´ tiebiá ievó iskússtvam.
Vaidí!

(Fjódit sliepói starík sa skrýpkai)

Iz Mótsarta nam shto-ñibúd´!

(Starík igráiet áriiu iz Don-Zhuána; 
Mótsart jajóchet) 

SALIÉRI
I ty smieiat´s´a mózhesh?

MÓTSART
Aj, Saliéri!
Uzhel´ i sam ty ñie smieióshs´a?

SALIÉRI
Nyet.
Mñie ñie smieshnó, kagdá maliár ñiegódnyi
mñie pachkáiet Madónnu Rafaélia,
mñie ñie smieshnó, kagdá figliár priezriénnyi
paródiei bieschéstit Aligiéri.
Pashól, starík.

MÓTSART
Pastói zhe: vot tiebié,
piei za maió zdaróviei.

(Starík ujódit) 

Ty, Saliéri, ñie v dujié nýnche. 
Ia pridú k tiebié v drugóie vriémia.

SALIÉRI
Shto ty mñie priñiós?

MÓTSART
Nyet - tak; biezdiélitsu. Namiédni nóchiu
biessónitsa maiá mieñiá tamíla, 
i v gólavu prishlí mñie dvie, tri mýsli.
Sievódnia ij ia nabrasál. Jatielas´
tvaió mñie alýshat´ mñiéñie; no tiepiér´
tiebié ñie da mieñiá.

SALIÉRI
Aj, Mótsart, Mótsart!
Kagdá zhe mñie ñie da tiebiá? Sadís´;
Ia slúshaiu.

MÓTSART 
(za fortiepiáno).
Priedstáv´siebié... kavó by?
Nu, jot´ mieñiá - ñiemnóga pamalózhe;
Vliubliónnava - ñie slíshkam, a sliejká - 
s krasótkai íli s drugóm - jot´ s tabói.
Ia viésiel... 
Vdrug vidiéñie grabavóie,
ñiezápnyi mrak il´ shto-ñibud´ takóie... 
Nu, slúshai zhe.

(Igráiet) 

SALIÉRI 
Ty s étim shol ka mñie
i mog astanavít´sa u traktíra
i slúshat´ skrypachá slipóva! - Bózhe!
Ty, Mótsart, ñiedastóin sam siebiá.

MÓTSART
Shto zh, jarashó?

SALIÉRI
Kakáia glubiná!
Kakáia smiélast´ i kakáia stróinast´!
Ty, Mótsart, bog, i sam tavó ñie znáiesh´;
Ia znáiu, ia.

MÓTSART
Ba! Práva? Mózhet byt´...
No bozhestvó maió pragaladálas´.

SALIÉRI
Paslúshai: atabiédaiem my vmiéstie
v traktírie Zalatóva L´va.

MÓTSART
Paslúshai;
Ia rad. No dai sjazhú damói skazat´
zheñié, shtóby mieñiá aná k abiédu
ñie dazhidálas´.

(Ujódit) 

SALIÉRI
Zhdu tiebiá; smatrí zh.
Nyet! Ñie magú pratívit´s´a ia dólie
sud´bié maiéi: ia ízbran, shtob ievó
astanavít´ - ñie to my fsie pagíbli,
my fsie, zhrietsý, sluzhítieli músyki,
ñie ia adín s maiéi glujóiu slávai...
Shto pól´zy, iésli Mótsart búdiet zhiv
i nóvai vysotý ieischó dastígñiet?
Padýmiet li on tiem iskússtva? Nyet;
Anó padiót apiát´, kak on ischézñiet:
nasliédnika nam ñie astávit on.
Shto pól´zy v ñiom? Kak ñiekii jieruvím,
on ñiéskal´ka zanñiós nam piésien ráiskij,
shtob, vazmutív bieskrýlaie zheláñie
v nas, chadáj prája, póslie ulietiét´!
Tak ulietái zhe! Chiem skariéi, tiem lútshe.
Vot iad, pasliédñii dar maiéi Izóry.
Os´mnádtsat´ liet nashú ievó s sabóiu -
i chásta zhizñ kazálas´ mñie s tiej por
ñiesnósnai ránai. Fsie zh miédlil ia.
Shto umirát´? Ia mñil: byt´ mózhet zhizñ
mñie priñiesiót ñiezápnyie darý;
Byt´ mózhet, pasietít mieñiá vastórg
i tvórcheskaia noch´ i vdajanaviéñie;
byt´ mózhet, nóvyi Gáidien satvarít
vielíkaie - i naslazhús´a im...
Kak piraval ia s góstiem ñienavístnym,
byt´mózhet, mñil ia, zliéishieva vragá
naidú; byt´mózhet, zliéishaia abída
v mieñiá s nadmiénnai griáñiet vysatý - 
Tagdá ñie prapadiesh´ ty, dar Izóry.
I ia byl prav! I nakañiéts nashól
ia maievó vragá, i nóvyi Gáidien
mieñiá vastórgam dívna upaíl!
Tiepier´ - pará! Zaviétnyi dar liubví,
pieriejadí sievódñia v cháshu drúzhby.

Stsiéna II 

(Asóbaia kómnata v traktírie. Fortiepiano. 
Mótsart i Saliéri za stalóm) 

SALIÉRI
Shto ty sievódñia pásmurien?

MÓTSART
Ia? Nyet!

SALIÉRI
Ty, vieran, Mótsart, chiem-ñibud´ rasstróien?
Abiéd jaróshii, slávnaie vinó,
a ty malchísh´ i jmúrish´s´a.

MÓTSART
Priznát´s´a,
moi "Requiem" mieñiá trievózhit.

SALIÉRI
A!
Ty sachiñiáiesh´ requiem? Davnó li?

MÓTSART
Davnó, ñiediéli tri. No stránnyi slúchai...
Ñie skázyval tiebié ia?

SALIÉRI
Nyet.

MÓTSART
Tak slúshai.
Ñiediéli tri tamú, prishól ia pózna
damói. Skazáli mñie, shto zajadíl
za mnóiu kto-ta. Atchievó - ñie znáiu,
fsiu noch´ ia dúmal: kto by éta byl?
I shto iemú va mñie? Nazávtra tot zhe
zashól i ñie zastál apiát´ mieñiá.
Na triétii dieñ igrál ia na palú 
s maím mal´chíshkai. Klíknuli mieñiá;
Ia bisel. Chelaviek, adiétyi v chórnam, 
uchtíva paklanívshis´, zakazál
mñie Requiem i skrýls´a. Siel ia tótchas
i stal pisát´ - i s toi parý za mnóiu
ñie prijadíl moi chórnyi chelaviék;
A ia i rad: mñie býla b safsiém gatóv
uzh Requiem. No miezhdu tiem ia…

SALIÉRI
Shto?

MÓTSART
Mñie sóviestna priznát´s´a v étam...

SALIÉRI
F chom zhe?

MÓTSART
Mñie dieñ i noch´ pakóia ñie daiót
moi chórnyi chelaviék. 
Za mnóiu fsiúdu kak tieñ on gónit´s´a. 
Vot i tiepiér´ mñie kázhets´a, 
on s nami sam-trietiéi sidít.

SALIÉRI
I, pólna! Shto za straj riebiáchii?
Rassiéi pustúiu dúmu. 
Bomarshé gavárival mñie: 
"Slúshai, brat Saliéri,
kak mýsli chórnyie k tiebié pridut,
atkuparí shampánskava butýlku
il´ pieriechtí "Zhenít´vu Fígaro".

MÓTSART
Da! Bomarshé vied´ byl tiebié priiátiel´;
ty dlia ñievó "Tarara" sachiñíl,
viesch slávnuiu. Tam iest´ adín mativ…
Ia fsie tvierzhú ievó, kagdá ia schástliv…
La la la la… Aj, právda li, Saliéri,
shto Bomarshé kavó-ta atravíl?

SALIÉRI
Ñie dúmaiu: on slíshkam byl smieshón
dlia riémiesla takóva.

MÓTSART
On zhe gieñii,
kak ty da ia. A gieñii i zladiéistva - 
dvie viéschi ñiesavmiéstnyie. Ñie právda l´?

SALIÉRI
Ty dúmaiesh´?

(Brasáiet iad v stakán Mótsarta)

Nu, piei zhe.

MÓTSART
Za tvaió 
zdaróvie, drug, za ískrienñii saiuz,
sviazúiuschii Mótsarta i Saliéri,
dvuj synaviéi garmóñii.

(Piot)

SALIÉRI
Pastói,
pastói, pastói...! Ty výpil... biez mieñiá?

MÓTSART 
(Brasáiet salfiétku na stol)
Davólna, syt ia.

(Idiót k fortiepiano)

Slúsahi zhe, Saliéri,
moi "Réquiem"

(Igráiet) 

Ty pláchesh´?

SALIÉRI
Éti sliózy
fpiervýie liu: i ból´na i priiátna,
kak búdta tiázhkii saviershíl ia dolg,
kak búdta nosh tsieliébnyi mñie atsiék
stradávshii chlien! 
Drug Mótsart, éti sliózy...
Ñie zamiechái ij. 
Pradalzhái, spieshí ieischó napólnit´ 
zvúkami mñie dúshu...

MÓTSART
Kagdá by foie tak chúvstvavali sílu
garmóñii! No niet: tagdá b ñie mog
i mir suschestvavát´; ñiktó b ñie stal
zabótit´s´a a núzhdaj ñiskai zhízñi;
Fsie preidális´ by vól´namu iskússtvu.
Nas mála ízbrannyj, schastlívtsiev prázdnyj,
prieñiebriegáiushij priézriénnai pól´zai,
iedínava priekrásnava zhrietsóv.
Ñie právda l´? 
No ia nýnche ñiesdaróv,
mñie shtó-ta tiazheló; paidú zasnú.
Praschái zhe!

SALIÉRI
Da zvidáñia.

(Adín)

Ty zasñiósh´
nadólga, Mótsart! No uzhel´ on prav,
i ia ñie gieñii? Gieññi i zladiéistva
dvie viéschi niesavmiéstnyie. Ñieprávda:
A Bonarotti? Íli éta skáska
tupói, biessmýsliennai talpý - i ñie byl
ybíitsieiu sazdátiel´ Vatikána?ESCENA I 


(Una habitación) 

SALIERI
Todos lo dicen: no hay justicia en la tierra.
Pero tampoco la hay allá arriba. Para mí eso 
está tan claro como una sencilla escala (musical)
Nací con el amor a la música.
Siendo niño, cuando en lo alto resonaba el órgano 
en nuestra vieja iglesia, escuchaba y me admiraba, 
y unas lágrimas involuntarias y dulces caían.
Temprano dejé los juegos y las diversiones,
y todas las ciencias ajenas a la música 
fueron por mí abandonadas. 
Obstinadamente y con arrogancia 
me separé de ellas y me entregué sólo a la música. 
Difícil fue el primer paso y aburrido el comienzo.
Vencí las tempranas desilusiones. 
Consideré el trabajo la base del arte.
Y me hice artesano: conferí a mis dedos 
una obediente y fría agilidad 
y precisión a mi oído. 
Diseccioné los sonidos,
disequé la música como a un cadáver. 
Comprobé la armonía por medio del álgebra. 
Entonces, ya experto en esta ciencia, me atreví
a entregarme a los placeres del sueño creador.
Comencé a componer, en silencio, en secreto,
sin atreverme a pensar aún en la gloria.
A menudo, habiendo estado en mi silenciosa celda
dos o tres días, olvidando el sueño y la comida,
alimentándome del éxtasis 
y de las lágrimas de la inspiración,
quemé mi trabajo observando fríamente cómo 
mis pensamientos y los sonidos, nacidos de mí,
ardían y desaparecían convertidos en ligero humo.
Gracias a mi obstinada y ferviente constancia,
alcancé por fin un elevado escalón 
en este arte infinito. La gloria me sonrió. 
Con mis creaciones llegué al corazón de la gente. 
Era feliz. Gozaba en paz con mi trabajo, 
mis éxitos, mi gloria. También con los trabajos 
y los éxitos de mis amigos,
compañeros en este arte divino.
¡No, nunca conocí la envidia!
¿Quién se atreverá a decir que el orgulloso Salieri
fue alguna vez un despreciable envidioso?
¿Una serpiente pisoteada por la gente, 
que mordía, impotente, la tierra y el polvo?
¡Nadie! Pero ahora... yo mismo lo digo. 
Ahora siento envidia. 
Envidio profunda, dolorosamente envidio. 
¡Oh, cielos! ¿Dónde está la justicia cuando 
el don sagrado, cuando el genio inmortal 
no es concedido como recompensa
a un ardiente amor, a la abnegación,
al trabajo, al esfuerzo, a la oración,
sino que ilumina la cabeza de un loco,
de un libertino ocioso?... ¡Oh, Mozart, Mozart!

(Entra Mozart)

MOZART
¡Ay!... ¡Me has descubierto! 
Quería sorprenderte con una broma inesperada.

SALIERI
¡Estás aquí!... ¿Desde hace mucho?

MOZART
Acabo de llegar. Venía a verte.
Te traía una cosa para enseñarte, pero, 
al pasar frente a la taberna, oigo un violín... 
¡No, amigo Salieri, no has escuchado nunca
nada tan gracioso!... 
Un violinista ciego tocaba "Voi che sapete" 
¡Una maravilla!
No pude resistirme y te he traído al violinista
para agasajarte con su arte.
¡Entra!

(Entra el violinista ciego con su violín) 

¡Tócanos algo de Mozart!

(El viejo toca un aria de "Don Giovanni".
Mozart ríe) 

SALIERI
¿De qué te ríes?

MOZART
¡Ay, Salieri!
¿Es que no te hace gracia?

SALIERI
No.
No me río cuando un pintor de brocha gorda
ensucia la Madonna de Rafael.
No me río cuando un despreciable bufón
profana con una parodia a Dante Aligieri.
Márchate, anciano.

MOZART
¡Espera!...
Toma, bebe a mi salud.

(El anciano se marcha) 

Salieri, veo que hoy no estás de buen humor... 
Vendré a verte en otro momento.

SALIERI
¿Qué decías que me has traído?

MOZART
No, nada. Una bagatela. Hace unas noches
el insomnio se apoderó de mí
y me vinieron a la cabeza dos o tres ideas.
Hoy las he escrito...
Quisiera que escucharas y me dieras tu opinión. 
Pero ahora no estás para prestarme atención.

SALIERI
¡Ay, Mozart, Mozart!
¿Cuándo no estoy yo para prestarte atención? 
¡Siéntate!... Te escucho.

MOZART 
(Al piano)
Imagínate a... ¿a quién?... 
Pues, a mí, por ejemplo... Un poco más joven...
Enamorado... pero no demasiado, sólo un poco...
Y que estoy con mi amada...
O con un amigo... ¡contigo, por ejemplo!
Estoy feliz... De pronto aparece una tenebrosa 
visión, unas tinieblas sepulcrales o algo así...
Bueno... ¡escucha!

(Toca) 

SALIERI
¡Venías a traerme esto
y pudiste detenerte en la taberna 
a escuchar a ese violinista ciego! 
¡Por Dios, Mozart, no eres digno de ti mismo!

MOZART
¿Qué?... ¿Te ha gustado?

SALIERI
¡Qué profundidad!
¡Qué vigor y qué armonía!
Tú, Mozart, eres Dios... pero no lo sabes.
Yo, sí lo sé.

MOZART
¡Bah! ¿De verdad? Puede ser...
Pero ahora... ¡mi divinidad tiene hambre!

SALIERI
Escucha: vayamos a comer 
al León de Oro.

MOZART
Estupendo, iré encantado. 
Pero déjame primero ir a casa 
a decirle a mi mujer que no me espere 
para el almuerzo.

(Sale) 

SALIERI
¡Te espero, no tardes!
No, no puedo enfrentarme más a mi destino: 
¡soy el elegido para detenerlo! 
De lo contrario, todos estaremos perdidos, todos:
los sacerdotes, los servidores de la música,
y no sólo yo, con mi ajada gloria...
¿Qué beneficio habría si Mozart viviera
y alcanzara nuevas cumbres?
¿Elevaría con esto aún más el arte? No.
El arte decaerá de nuevo cuando Mozart muera,
pues no nos dejará un heredero.
¿Qué beneficio nos podrá ya dar él? 
Como un querubín nos trajo 
algunos cantos del paraíso para, 
después de atormentar nuestros deseos,
dejándolos sin alas y convertidos en cenizas, 
¡alzar el vuelo y desaparecer!
¡Vuela entonces, y cuanto antes, mejor!
He aquí el veneno, último don de mi Isora.
Dieciocho años hace que lo llevo conmigo.
A menudo la vida fue como una herida insufrible.
Siempre lo retrasé... "¿Para qué morir?", pensaba. 
Quizás la vida me traiga dones inesperados. 
Es posible que me visite el éxtasis 
en una noche creadora y de inspiración.
Es posible que surja un nuevo Haydn que 
nos ofrezca una gran obra y yo goce con ella...
En una mesa junto a un odioso invitado, 
pensaba yo: "Quizás encuentre a un odioso rival"
Es posible que una terrible ofensa
resuene desde la soberbia altura. 
¡Entonces no te perderías tú, don de Isora!
¡Era cierto, por fin hallé a mi rival, un nuevo 
Haydn que me llenó de entusiasmo divino!
¡Ya es la hora!... ¡Don sagrado del amor, 
habita hoy en la copa de la amistad!

Escena II 

(Una sala reservada en la taberna. Un piano. 
Mozart y Salieri a la mesa) 

SALIERI
¿Por qué estás hoy tan sombrío?

MOZART
¿Yo?... ¡No!

SALIERI
¿Tal vez, Mozart, estés disgustado por algo?
La comida es buena, el vino es excelente,
y tú estás callado y con el ceño fruncido.

MOZART
Tengo que reconocerlo,
mi "Réquiem "me preocupa.

SALIERI
¡Ah!...
¿Compones un réquiem?... ¿Desde cuándo?

MOZART
Desde hace unas tres semanas. Un caso extraño...
¿No te lo he contado?

SALIERI
No.

MOZART
Entonces, escucha.
Hace unas tres semanas volví tarde a casa. 
Me dijeron que alguien había venido a verme. 
¿Quién? no lo sé... Toda la noche estuve pensando
en quién pudiera ser y lo que querría de mí.
Al día siguiente regresó, pero yo tampoco estaba.
Al tercer día, estaba yo jugando con mi hijo,
cuando llamaron a la puerta. Fui a abrir y era 
un hombre vestido de negro que tras saludarme,
me encargó un réquiem y desapareció. 
Enseguida comencé a escribir... 
Y desde entonces no ha vuelto a venir.
Cosa que me alegra, pues me daría mucha pena 
separarme de mi Réquiem, 
aunque ya esté completamente terminado.
Pero mientras tanto...

SALIERI
¡Qué!

MOZART
Me da vergüenza reconocerlo...

SALIERI
¡Qué!

MOZART
Mi hombre vestido de negro no me deja tranquilo,
ni de día ni de noche. 
Me persigue como una sombra por todas partes.
Ahora mismo parece que estuviera aquí, 
sentado con nosotros.

SALIERI
¡Vaya! ¿A qué vienen esos miedos infantiles?
Olvida esos pensamientos sin sentido. 
Beaumarchais siempre me decía: 
"Escucha, hermano Salieri,
cuando acudan a ti pensamientos oscuros,
descorcha una botella de champán 
o vuelve a leer "Las bodas de Fígaro"

MOZART
¡Sí! Beaumarchais era amigo tuyo.
Para él compusiste tu "Tataré",
una obra maravillosa. ¡Qué melodía!...
Siempre la tarareo cuando estoy feliz...
La, la, la, la... ¡Ah, Salieri! 
¿Es verdad que Beaumarchais envenenó a uno?

SALIERI
No lo creo. 
Era demasiado simpático para hacer una cosa así.

MOZART
Era un genio, como tú y como yo. 
Y el genio y el crimen son cosas incompatibles...
¿No es verdad?

SALIERI
¿Tú crees?

(Echa veneno en el vaso de Mozart)

¡Bebamos!

MOZART
¡A tu salud, amigo!
Por la sincera amistad
que une a Mozart y a Salieri,
dos hijos de la armonía.

(Bebe) 

SALIERI
¡Espera!
¡Espera, espera!... ¡Bebiste... sin mí!

MOZART 
(Tira la servilleta sobre la mesa)
¡Basta, estoy saciado!

(Se dirige al piano) 

Escucha, Salieri...
¡mi Réquiem!

(Toca) 

¿Lloras?

SALIERI
Vierto estas lágrimas por primera vez: 
dolorosa y placenteramente,
como si hubiera cumplido un penoso deber,
como si un bisturí me hubiera amputado 
un miembro. 
Amigo Mozart, estas lágrimas...
No repares en ellas. 
¡Continúa, apresúrate a llenar una vez más 
mi alma con esos sonidos!...

MOZART
¡Si todos sintieran así la fuerza de la armonía!...
Pero no: el mundo no podría existir. 
Nadie se ocuparía entonces
de las necesidades mundanas.
Todos se entregarían al arte.
Somos pocos los elegidos, los felices ociosos,
que despreciamos los bienes terrenales,
sirviendo tan sólo a la belleza.
¿No es verdad?...
Parece que no me encuentro muy bien,
Noto como una opresión...
Voy a dormir. ¡Adiós!

SALIERI
Hasta la vista.

(Solo)

¡Dormirás por largo tiempo, Mozart! 
¿Pero es posible que yo no sea un genio? 
Él dice que el genio y el crimen 
son dos cosas incompatibles... ¡Mentira!
¿Y Buonarroti?...
¿Acaso es una leyenda que fue un asesino?... 
¡Él, el creador del Vaticano!Traducido y Escaneado por:
Manuel Ángel Chica 2006