MASCARADA

 

Personajes

JERÓNIMO

MAGDALENA

LEANDRO

ENRIQUE

ARV

LEONARDO

LEONORA

PERNILLE

Burgués de Copenhague

Esposa de Jerónimo

Hijo de Jerónimo y Magdalena

Criado de Leandro

Criado de Jerónimo

Burgués de Copenhague

Hija de Leonardo

Criada de Leonora

 

La acción se desarrolla en Copenhague, en 1723.

 

AKT I 


Scene 1

(En Stue i Jeronimus' Hus. Leander og Henrik                     
sovende, hver i sin Alkove. Henrik snorker.)

LEANDER
(vaagner, sæ sig paa Sengekanten, gabe)
Aa ja, aa ja, ja, ja!
U-ha! Mit arme Hoved!

(klokken slår fem.) 

Gud ved, hvor længe jeg i Dag har sovet?
Fem!
Henrik! Kom frem, kom frem!
Klokken er fem!

HENRIK
(i Søvne)
Saa er det alt for tidligt at gaa hjem.

LEANDER
Det Asen!
Der ligger han i hele Maskestadsen
og sover, ret saa fast han orker.
Hør, hvor han snorker!

(strækker sig og vil rejse sig, men opgiver det) 

Min Gud! Jeg gider ikke rørt et Lem!
Henrik, kom frem! Henrik!

HENRIK
Javel, Mamsel!

(Frem paa Gulvet i Søvne) 

Spil op Kotillonen!
Det er ikke den!
Ja, der er Tonen.
Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la- la-la,
tra-la-la-la-la, tra-la-la!

(Søgende og gribende efter en usynlig kvinde, 
lysser paa Fingeren og teer sig meget erotisk.) 

LEANDER
Han er gal, han er gal,
Han er dansegal!

HENRIK
Tra-la-la,
tra-la-la-la-la!

(Leander gi'er ham et Ørefigen. 
Henrik gnider sig heftigt i Hovedet)

LEANDER
Det var ret!
Saadan en Piruet
klarer dit Aandedræt,
gør dig vaagen, kvik og let.
Nu adret!
Hent mig min Slobrok,
lad det ske i en Hast!

(Henrik ud) 

Se, hvor bag min Vindveslem
Aftensolen pibler frem!
Hvilken kuriøs Kontrast!
Skønne Sol, fra din Pol,
som et muntert Ojekast,
skælmsk, paa Klem,
skotter du hen til min Seng.

HENRIK
(ind med Slaabrokken og i Lakajfrakke)
Hvad er Klokken, Herre?

LEANDER
Fem!

HENRIK
Om Morgnen, Herre?

LEANDER
Nej, om Aftnen, Dreng!

HENRIK
I - hihi - spøger, Herre;
men Jer Spøg er slem.

LEANDER
(aabner Skodderne)
Se selv, du Søvnetryne.

HENRIK
Herre! Herre! Hov! Hov!
Jeg synes ogsaa, jeg er noget flov.

LEANDER
Da bliver du dog snydt For Middagsmaden,
til Klokken otte maa vi vare klar
til Maskaraden.

HENRIK
Ak, er det sandt?
Skal vi derhen igen?
Jeg giver alle aarets Middagsmader
for en af Grønnegades Maskarader.
Ak, er det sandt?
Skal vi derhen igen?
Men - hvad siger Jeres Fader?

LEANDER
Ak, Henrik! Henrik!

HENRIK
Herre!

LEANDER
Jeg er forlibt!

HENRIK
Desbedre!

LEANDER
Nej, desværre!

HENRIK
Hvad nu? hm!

LEANDER
Nej, desværre!

HENRIK
Da Jeres Fader netop vil
bortgifte Jer,
er det jo Jeres Pligt just at forlifte Jer.

LEANDER
Se denne Ring!
Og hør saa, hvad der hændte.
I Gaar - det var kort, før Dansen endte,
traf jeg en Dame, som jeg ikke kendte.
Vi bytted Ringe med hinanden.
Og - ak! - den Pige, jeg har Ringe skiftet med,
er ikke den,
min Far vil ha mig giftet med.

HENRIK
Det var som Fanden!

LEANDER
Jeg har jo aldrig set
Hr. Leonards Datter.
Men jeg har set -
o, Henrik! mon du fatter,
hvad Kærlighed er for en sælsom Ting?
Søde Ring!

(Kysser den) 

HENRIK
Han gaar i Taaget!

(Højt) 

Jo, Kærlighed, det er - det er en Ting -
det er - som jeg vil sige,
Snue eller Sting;
det er et Intet, skønt det synes noget.

LEANDER
Nej, Henrik! Kærlighed. er Noget, som -

HENRIK
Naa, Herre!

LEANDER
som -

HENRIK
Ud med Sproget!

LEANDER
...som man aldeles ikke kan begribe.

HENRIK
Aa jo, saa meget kan jeg dog forstaa,
at den har bragt Jer i en bandsat Knibe.
Ved Herren vel,
hvad her vil Følge paa?

LEANDER
Ak, Henrik!

HENRIK
Herre! Er I fra Forstanden?
l har love: Jer til en og forlovet
Jer med en anden.

LEANDER
Men Henrik dog!

HENRIK
Vil Herren ej forsmaa,
saa skal jeg vise, hvordan det vil gaa,
ved et Par udtryksfulde Fager
i tre smaa Akter.

(agerer) 

Først kommer, fæ! og fus,
Monsør Jeronimus:
"Tvi dig, du sulten Lus!
Du, som i Sus og Dus
øder din Faders Krus
paa en gemen Kantusse, 
som du i en Rus
traf paa et Jomfruhus
hos Madam Dus."
Frem trær Hr. Leonard
med net og zirlig Art:
"I har forser Jer svart!
Tænke sig: i slig en Fart
løbe fra Kant og klart,
tinglyst og aabenbart!
Sligt er dog alt for rart!
Kan I faa det forsvart?
Vi skal det prøve snart.
Intet er spaa."

Saa kommer nok saa net
Jomfruen - med Falset:
"Papa! O, sig mig det!
Er jeg da abort saa slet,
vanskabt og incomplet,
at han kan have Ret,
ha' Ret til at slaa op med et?
Se denne Taareplet
her paa mit Tai-Toi-let!
Har jeg forgæves grædt, - ja grædt?
Papa, o, sig mig det!"

Saa er jeg Tamperret:
"Rector Magnificus
og Professoribus
kender for Ret:
Saasom og eftersom
Seigneur Leander, som
under den femte Marts
tilskrev Hr. Leonards
Datter om ægtepagt,
for Consistorium
intet har forebragt,
hvorved en slig Kontrakt
kan sættes ud af Magt,
saa er vor Dom:
At Matrimonium inden
tre Ugers Rum,
fra denne Dom er sagt,
bliver tilendebragt.
Hvis ikke, skal med Magt
Indstævnte blive lagt
under Arrest og Vagt.
I Consistorium,
Datum ut supra." Bum!
Herre! I staar saa stum!

LEANDER
Henrik! Hvor er du dum!
Lad kun hundred Gange
hundred Gange den Besværlighed,
som din Komedie kan tegne,
ned paa mig regne.
Jeg skal ej segne,
selv i Døden ikke blegne.
Jeg vandrer i et Lys af Herlighed.
Saadan er Kærlighed!

HENRIK
Ja, det er noget, som ikke jeg begriber.
Men, hvordan det saa niber eller kniber,
paa Maskaraden maa vi da igen.

LEANDER
Paa Maskaraden venter hun sin Ven.

HENRIK
Ja, jeg har ogsaa lovet mig derhen;
jeg ventes ogsaa af en hel Kohorte.

LEANDER
Af hvilken Sorte?

HENRIK
Ej, Hetze! af de fine!

Bormesters Stine.
Hun er saa smuk, endskønt hun har en Vorte.
Else Skoleholders Dorte;
Ej, Herre! hun er af de fine!
Item, item: Per Salemagers Trine. -
Nej, det er sandt, hun bliver borte,
hun har forlovet sig med en Bierfidler;
altsaa: Bormesters Stine med en Vorte.
Else Skoleholders Dorte;
item: diverse andre, som lever af deres Midler.

LEANDER
Ja, det er sandt!
Det sidste er fornemme.

HENRIK
Tys! Tys! Der er Fruen!

Scene 2

MAGDELONE
Er der nogen hjemme?
Min hjerte Søn! Hvordan gik Maskaraden?

LEANDER
Saa Mama ved - ?

MAGDELONE
Jeg hørte det paa Gaden.
Kan gamle Koner ogsaa komme der?

LEANDER
Ja, ja, der er Indgang for enhver.

MAGDELONE
Ifald det Ord, min Søn, kan staa til Troende,
saa kender jeg en saadan gammel Kone,
som endnu ej har traadt sit
Danselær af Skoene.

LEANDER
Qg denne gamle Kone?

MAGDELONE
Er -

HENRIK
(afsides)
Ih, du hellige Abelone!

LEANDER
Er - ?

MAGDELONE
Din Moder, Magdelone.

LEANDER
Se, se!
Men, med Forlov, kan Mama danse?

MAGDELONE
Om jeg kan danse?
Jeg kunde svare dig med en Romance.

(singer og danser) 

En Cinquepas, en Galliard,
den har jeg lært at træde,
og lader se min Kunst og Art,
I andre skulle kvæde.

HENRIK, LEANDER
(afsides)
Hun lader se sin Kunst og Art,
det er baade til at le og græde!

MAGDELONE
Da jeg var ung,
var Dans min største Glæde.
En Polskdans var mig ingenting,
en Ungarsk hvirvled jeg omkring,
en Skotsk jeg skar med Skørters Sving
og Hop á la Campagne.
Men fremfor alt jeg traadte let
en Rigaudon, en Menuet,
en Contretemps, en Passepied,
og skal det vare, kan jeg
endnu Folie d'Espagne.

HENRIK
(afsides)
Se her Folie d'Espagne!

LEANDER
Se, se! Folie d'Espagne!

MAGDELONE
Folie d'Espagne med din Fod
skal spilles, som du triner
til Skriftestol at gøre Bod
med gravitetske Miner.

LEANDER, HENRIK
Ha, ha! Ha, ha! Den Spas er god.
Hun tripper, og hun triner,
og slaar paa Tromme med sin Fod,
mens vi staar her og hviner!

MAGDELONE
Men skønt den dølger stolt sit Mod
bag Ærbarheds Gardiner,
den røber dog et heftigt Blod
og Kærlighedens Piner.

HENRIK
Ak, gode Frue! Nok en Folie!
Nok en Folie, nok en Folie!

MAGDELONE
Folie d'Espagne med din Fod
skal spilles, som du triner...

HENRIK
Ak, du dejlige Folie!
Tra-la-la-la, tra-la!

MAGDELONE
Tra-la-la-la-la-la-la-la-la!

MAGDELONE
Folie d'Espagne!
Tra-la-la-la-la-la-la!

HENRIK
Tra-la-la-la-la-la!
Folie, Folie d'Espagne!

Scene 3

(Jeronimus kammer ind) 

JERONIMUS
Kan I være rolige?
Hvad er her far Kommers?
Holder I Julestue?
Se, se! Min højærbare Frue!
Det var en artig Scene!
Hun har jo ondt i Ho'det,
ej sandt? og maatte derfor ligge ene
Saa vidt jeg Forstod 'et
af Hendes liderlige Tremulanter?

LEANDER
Min hjerte Far!

JERONIMUS
Hold Mund, Leander! -

(til Magdelone) 

Saa lider hun af Hidsighed i Blodet?

MAGDELONE
Ak ja, min hjerte Mand!
Det kribler og det prikker mig.

JERONIMUS
Ja vist, ja vist,
ja, Lysten stikker dig.
Men jeg ved Raad.

(til Henrik) 

Spring flux til Mester Herman
og bed ham komme hid
med Sneppert og Lancet,
saa skal vi snart kurere den Menuet.

MAGDELONE
Ak nej, min hjerte Husbond!
Det er allerede ovre.

JERONIMUS
Se, se! I tror maaske, jeg ikke ved
med Jeres Anslag fuld Besked?
Jo, jo, Godtfolk! Jeronimus er klog're.
Med disse tvende dyderige Svogre
min Kone vil i Nat -
blev I lidt flade? -
paa Maskarade!
Men det skal blive Løgn!
t dette Døgn skal ingen af Jer
satte Fod paa Gade.

(til Magdelone) 

Gaa paa dit Kammer!

MAGDELONE
Min hjerte Husbond!

JERONIMUS
Ti og gaa!

(Magdelone gaar nedbojet) 

Haa! Haa!
Og nu til Ham, Mossiø!
Hvad Udsigt gav Ham saa
hans vordende Svigerfar, Hr. Leonard?

(Leander tier) 

Naa, fik Han alting klart?
Nu, svar mig dog og snart.

(Leander knæler) 

Hvad er der nu paa Færde?

LEANDER
O mon tres cher pere!

JERONIMUS
Hjælp Gud! Han taler fransk!
Saa er der ondt i Gære!

LEANDER
O Fader kære!

JERONIMUS
Her hjælper ingen
kure Fader eller Mor.
Sig frem!

(Leander tier) 

Han mæler ej et Ord!

(til Henrik) 

Men du da!

(Henrik knæler) 

Saa, nu dratter han bardus.
Saa tal!

HENRIK
Ak, Hr. Jeronimus!

JERONIMUS
Saa tal!
Er Pokker løs i dette Hus?

HENRIK
Ak, Hr. Jeronime!

JERONIMUS
Saa skal du ogsaa ske en Ufærd, Dreng!

HENRIK
Ak, Herre Je- Je- Se- le- le-

JERONIMUS
Svar mig, hvad ondt har I da gjort?

HENRIK
Vi-vi-vi-vi-vi-vi har intet gjort,
men vi-vi-vi-vi-vi-vil bare gøre det!

JERONIMUS
For Satan! Lad mig høre det!

HENRIK
Ak, Hr. Jeronimus, ak, lad Hr. Leander -

JERONIMUS
Nu skal det være nok med denne Vrævlen!

HENRIK
Ak, ak, ak, Hr. Jeronimus!

JERONIMUS
Ingen Kvien!

HENRIK
Hr. Hr. Le-Le-ander gir -

JERONIMUS
Leander gir?

HENRIK
Gir, gir, gir, gir Hr. Hr. Leonards Datter -

JERONIMUS
Gir Hr. Leonards Datter?

HENRIK
(Grædende)
Døden og Dævlen!

(rejser sig meget hurtigt) 

For han er bleven forlift i en anden Jomfru
i Gaar Aftes paa Maskaraden.

JERONIMUS
Paa Maskaraden? Paa Maskaraden!
Ja, der er Skaden!

(til Henrik) 

Gaa ud!

(til Leander) 

Gaa ind!

Scene 4

(alene) 

Det Satans Spind!
Fra den Tid, de begyndte Maskaraden
i Fjor i det Komediehus,
som glor paa den anden Side Gaden,
er der vendt op og ned paa hele Staden,
og Drik og Dobbel, Spil og Hor,
Trods, Vold og Mord
som Svampe gror,
en Helveds Flor! -
Og nu Hr. Leonard, som tror,
jeg er en Mand, der holder Ord,
og kommer hid om lidt! Himmel og Jord!
Gid Fanden havde dette Abekor.
Hvilke Tider! Hvilke Lader!
Jeg ulykkelige Fader!
Disse Maskarader!

Fordum var her Fred paa Gaden,
førend Vagten raabte ni,
slukt var Lyset, lukt var Laden,
Aftengrøden røg i Staden,
Godtfolk gik fra Aftensmaden
fredeligt i Hi.
Ingen The og Sukkerlade,
intet Kaffekompagni:
Maskarade, Maskarade!
Freden er forbi!
Fordum stod den sikre Stige:
Husbond, madmor, Datter, Søn,
trofast Svend og ærbar Pige,
til at rokke den og vige
fra den Vej til Himmerige
hjalp ej Løn, ej Bøn.
Ingen Ungdom kom for Skade,
spurgte først, "hvad Far vil sige".
Maskarade, Maskarade!
Nu er alle lige.
Frisk Mod, Jeronimus! 
Det driver over.

Scene 5

HENRIK
(melder, meget frækt)
Hr. Leonard, Herrens tilkommende Svoger.

(gaar) 

LEONARD
(meget skamfuld, bukker)
Monsieur Jeronimus!

JERONIMUS
(ligesaa)
Monseigneur Leonard!

(afsides) 

Hvor skal jeg faa det sagt?

(højt) 

Monsieur!

LEONARD
Monsieur!

(afsides) 

Hvor faar jeg det forklart?

(højt) 

Jeg kommer for en Sag -

JERONIMUS
(afsides)
Monstro han ved det alt?

LEONARD
Jeg kommer for en Sag -

JERONIMUS
(højt)
Min Søn har Jer fortalte

LEONARD
Jeg kommer - jeg kommer -
for en Sag, som gaar os begge an.

(afsides) 

Hvordan faar jeg det sagt?

JERONIMUS
(afsides)
Han ved det! Hold nu Stand
og te dig som en Mand!

LEONARD
(højt)
Min Datter er forrykt -

JERONIMUS
(højt)
Min Søn er desperat -

LEONARD
Saa ilter som en Hex -

JERONIMUS
Saa vild som en Crabat.

LEONARD
Min Sorg er uden Maal -

JERONIMUS
Min Skam er aabenbar.

LEONARD
Da jeg er hendes Far.

JERONIMUS
Da han dog er min Søn.

LEONARD
(Knaeler)
Her ligger jeg.

JERONIMUS
(Knæler)
Og jeg. Ak ve, mit ene Knæ!

LEONARD
Kald mig et Klokkefaar!

JERONIMUS
Kald mig et Ærkefæ!

LEONARD
Ak, Hr. Jeronimus!

JERONIMUS
Ak, monsieur Leonard!

(afsides) 

Hvor sigter dette hen?

LEONARD
(afsides)
Mit Hjerte revner snart.

(højt) 

Gid hun faa Skam, den Mur!

JERONIMUS
(højt)
Skammen, Monsieur, er her!
Min Søn har brudt sit Ord.

LEONARD
Min Datter har brudt sit!
Gid hun faa Skam, den Mær!

JERONIMUS
Hvad nu?

LEONARD
Vist saa!

JERONIMUS
Monsieur!

LEONARD
Monsieur!

LEONARD, JERONIMUS
Saa er vi kvit.

LEONARD
Jeg rejser mig igen.

JERONIMUS
Saa staar jeg atter op.
Hiv! Min stive Krop!

LEONARD
Hop-op! Hop-op!

JERONIMUS
Ak væ! Mit Knæ!

LEONARD, JERONIMUS
Top!

JERONIMUS
Jer Datter trodser Jer?
Naar fik hun denne Trods?

LEONARD
Paa Maskaraden i Gaar -

JERONIMUS
Det er ligesaa hos os!

LEONARD
Forelsked hun sig i en Karl
og vil profos nu giftes med ham.

JERONIMUS
Det er ligesaa hos os.
Men - quos nos!
Svoger forstaar Latin?

LEONARD
Jo vist! Ja, vi skal lure dem.

JERONIMUS
Og vil de ej som vi -

LEONARD
Saa skal vi bastenere dem.

LEONARD, JERONIMUS
En Fader skulde ej bedømme
Dat'rens/Sønnens Tarv?

JERONIMUS
(Raaber)
Arv!

LEONARD, JERONIMUS
Naar har man Mage hørt!

JERONIMUS
Arv! 
Hvor blir han af, den Skarv!
Arv! Arv! Arv!

Scene 6

ARV
Her er jeg, Husbond!

(bukker for Leonard) 

Nej se, Goddag, Monsør!

JERONIMUS
Kan du la' Kokkepigen gaa,
din Klør!

ARV
Vel, Hr. Jeronimus!

JERONIMUS
Hør først, hvad der bli'r sagt -

ARV
Vel, Hr. Jeronimus, vel!

JERONIMUS
I Nat ved Porten.
Vil nogen ud, saa skrig Gevalt.

ARV
Vel, Hr. Jeronimus!

JERONIMUS
Hvis ej, saa gælder det din Hud.

ARV
Vel, Hr. Jeronimus!
Vel, vel, vel, Hr. Jeronimus!

JERONIMUS
Hold Mund!

ARV
Vel, Hr. Jeronimus!

(afsides) 

Han er i ond Humør.

JERONIMUS
Det er en Stud!

(til Henrik) 

Kom ind!

(til Leander) 

Kom ud!

(Henrik og Leander flover ind.) 

Der er Hr. Leonard. -
Nu blev de flade! -
Hvad vilde I paa
den fordømte Maskarade?

(til Leander, der tier) 

Forklar dig, du!
Bu! Forsvar dig, du!
Bæ! Han staar som et Fæ!

HENRIK
Vil Herren mig tillade -

JERONIMUS
Hvad nu, din Sprade?

LEONARD
Min hjerte Svoger,
lad os høre hans Parade.

HENRIK
Vi blev forførte, Monsieur Jeronimus,
at gaa paa Maskarade
af en halvgammel Karl
fra Frankfurt am Main eller an der Oder.
Han taler fireogtyve Sprog
plus Sproget i de Nye Boder,
som han taler perfekt, aldeles perfekt -

JERONIMUS
Det gør jeg ogsaa, Knægt!

HENRIK
Nemlig: Lybsk, Tysk, Jysk,
Rysk, Polsk og navnlig Flamisk.

JERONIMUS
Min Stok! Min Stok! Min Stok!

HENRIK
og Meso-Meso-Mesopotamisk.

JERONIMUS
Hvor er min Stok?

HENRIK
Jeg tror ganske bestemt, det var en Studenter.

JERONIMUS
Nu er det nok!

HENRIK
Samme Karl spiller
ogsaa stærkt paa Instrumenter.

JERONIMUS
Denne Stok spiller
ogsaa stærkt paa Instrumenter.

HENRIK
Han taler fireogtyve Sprog.

JERONIMUS
Nu er det nok!

HENRIK
Han taler fireogtyve Sprog,
han var bestemt Studenter,
og ærlig talt,
vi var gaaet der alligevel.

I dette Land,
hvor Solskin er saa kummerligt beskaaret,
hvor der er mørkt de elve Maaneder af Aaret,
hvor Taagen er vor Himmel,
og Lyset kun en Strimmel,
og hvor vi sjasker rundt i Slud og Vand,
vi døde vel til sidst af Mug og Skimmel,
ifald vi ej, som Tusserne i Karet,
imellem letted os i Vejret
og fangede et lille Glimt
af Solen paa Kjolen.
I dette Land, i dette Land,
I viseste blandt Fædre!
Hvad kan en ung Kavaler vel gøre bedre
end glemme for en Stund
den Sump, hvori vi vade,
og gøre Hjertet lyst
og Himlen mild
ved sig at bade i den Kaskade
af Dans og Sang og Lys og Ild,
som hedder Maskarade, Maskarade,
Maskarade, Maskara...

JERONIMUS
Nu er det nok!

LEONARD.
Hm! Hm! En Kavaler! Lad gaa!. Hm!
Jeg selv er ingen Hader
af smukke Assembleer og Maskarader -
forstaa mig vel: de pænere.
Men disse, disse Kisselinke-Retirader,
hm! hvor Folk gaar ind
fra Torve og fra Gader.
Du gaar jo selv derind,
det gør ej andre Tjenere.

HENRIK
Pro primo: gaar jeg der paa Embedsvegne.
De andre udenfor,
som fryser, til de blegne,
faar Febergys og Klaprekæfter
og maa i Svedekur
for at faa Kræfter.
Jeg derimod,
jeg lar det sne og regne.
Jeg danser, naar jeg gaar,
og danser Dagen efter.
Og pro secundo -

JERONIMUS
Jeg er færdig at segne
af denne Knægts Lakaj - Prokurator - Passiar
og "Klaprekæfter"!

LEONARD
Mig synes, at han ej saa megen Uret har, hm!

HENRIK
Og pro secundo gaar jeg der paa egne Vegne.
Vi fødes i Armod,
vi svøbes i Sult,
vi trives af Savn og af Suk.
Saa kommer en Mester
med Ris i sin Pult,
det hagler med Haan
og med Hug.
Vi vokser og kommer
til Alder og Skel,
og Aaret løber os fuldt;
vi slider og slæber
og gør os til Træl
for ikke at dø af Sult.
Da hvirvler det brogede Masketag
med Frihed og Lighed af Sted,
med den rigeste Drot og det fattigste Drag -
hvad Under, am vi vil med?
Du, som fryser derude,
kom ind og var Gast!
Her er Glemsel for Nød og Fortræd.
Ak, kunde jeg køre Alverden
paa Fest
og ta busken og Hestene med.
Maskarade!

JERONIMUS
Hold Munden lukket!
Man skulde tro, Drengen var forbandet.
Det er jo hverken hugget eller stukket!
Men nu til noget andet.

(til Leander) 

Der staar Hr. Leonard!
Gør nu din Uret god.

LEANDER
(knæler)
Jeg beder om Pardon og Falder ham for Fod.
Jeg beder om Pardon.

HENRIK
(knæler)
Jeg ligesaa! 
Ak, gid jeg med mit Hjerteblod -
Jeg beder om Pardon.

JERONIMUS
Hold Mund!

(til Leander) 

Og gentag, hvad jeg foreskriver!
"Idet jeg beder, at Hr. Leonard tilgiver" -

LEANDER, HENRIK
"Idet jeg beder, at Hr. Leonard tilgiver" -

JERONIMUS
"den Tort, som jeg har gjort
og som at - som at - som at" -

LEANDER, HENRIK
"den Tort, som jeg har gjort,
og somma - somma - somma" -

HENRIK
Herren glemte Komma!

JERONIMUS
"og som jeg haaber,
at mig ej tilregnet bliver" -

LEANDER, HENRIK
"og som jeg haaber,
at mig ej tilregnet bliver" -

JERONIMUS
"begrundet paa min megen Uforstand
og Ungdom" -

LEANDER, HENRIK
"begrundet paa min megen Uforstand
og Ungdom" -

HENRIK
Punktum!

JERONIMUS
"Jeg lover, at jeg vil i Morgen Klokken tre" -

HENRIK
Slet?

JERONIMUS
"Slet!" -

LEANDER, HENRIK
"Jeg lover, at jeg vil i imorgen
Klokken tre Slet" -

JERONIMUS
"hans Datter ægte" -

LEANDER
(rejser sig)
Det skal aldrig ske!

HENRIK
(rejser sig)
Det skal i Evighed ej ske!

JERONIMUS
Nej, vil man se!
Hvem vil forhindre det?

LEANDER
Det vil jeg!

HENRIK
Ja, det vil vi!

JERONIMUS
Det vil I?

LEANDER, HENRIK
Ja, det vil vi!

ARV
Hihi, hihi, hihi, hihi!
Det blir et farligt Skænderi!

JERONIMUS
Nu vel, vi faar at se, hvem der kan bedst!
Men for det første har I nu Arrest.
I Aften gaar I ej paa Maskarade.

LEANDER, HENRIK
Vi vil i Aften gaa paa Maskarade!

JERONIMUS
I vil?

LEONARD, ARV
De vil?

LEANDER, HENRIK
Vi vil!

LEONARD, ARV, JERONIMUS
De kan det ej!

LEANDER
Jo, han og jeg -

HENRIK
og han og jeg -

LEANDER
og jeg og han -

HENRIK
og jeg og han -

JERONIMUS
I ej det kan!

LEONARD, ARV
De ej det kan!

LEANDER, HENRIK
Vi kan!

JERONIMUS
Ja, kom kun an!

LEONARD
Kan det gaa an?

ARV
Nu gaar det an!

LEANDER, HENRIK
Vi skal! 

JERONIMUS
I skal?

LEONARD, ARV
De skal?

LEANDER, HENRIK
Vi skal deran!

JERONIMUS
Ifald l kan!

LEANDER, HENRIK
Ja, han og jeg gir os paa Vej!

LEONARD, ARV, JERONIMUS
De tar paa Vej!

LEANDER
Og jeg - Vi tar af Sted!

HENRIK
Jeg med - Vi tar af Sted!

LEONARD, ARV
De tar af Sted!

JERONIMUS
Prøv, om I tør.

LEANDER, HENRIK
Vi tør!

JERONIMUS
I tør?

LEONARD, ARV
De/I tør?

LEANDER, HENRIK
Vi tør det godt!

JERONIMUS
I gør den Spot?

LEANDER, HENRIK
Ja, han/jeg og jeg/han, og jeg/han og han/jeg,
og han/jeg og jeg/han, vi gør den Skam!
Ja, han og jeg, vi tør den Leg, 
fordi vi bør!

JERONIMUS
I bør?

LEONARD, ARV
De/I bør?

LEANDER, HENRIK
Fordi vi bør!

JERONIMUS
Haa, haa, haa, haa!

LEANDER, HENRIK
Vi tør og bør!
Vi tør, fordi
vi bør, og bør,
fordi vi tør,
thi vi, vi, vi
er frels og fri,
fordi vi gør
det, som vi maa.
Vi maa!

LEONARD, ARV, JERONIMUS
I maa? Haa, haa, haa, haa, haa, haa!

LEANDER
Ja. han og jeg,
vi maa den Vej!

LEONARD, ARV, JERONIMUS
Ej, ej, ej, ej!

LEANDER, HENRIK
Ja, han og jeg,
vi maa den Vej,
vi maa af Sted, etc.
Thi vi er frels og fri!

JERONIMUS
Nu blir jeg vred!

ARV
Nu blir han vred!

LEANDER, HENRIK
Af Sted, af Sted, af Sted, af Sted, af Sted!

LEONARD
(afsides)
Gid jeg var med! 

LEONARD, ARV, JERONIMUS
Nej, nej, nej, nej,
nej, nej, nej, nej!

LEANDER, HENRIK
Vi vil i Aften gaa paa Maskarade.

LEONARD
(afsides)
Gid jeg var med!

JERONIMUS
Nu blir jeg vred!
Med Laas og Slaa
og Stang og Skraa
jeg passer paa,
at ej I gaa
paa Maskarade!

LEANDER, HENRIK
Ej Laas og Slaa,
ej Stang og Skraa
kan passe paa,
at vi ej gaa
pas Maskarade.

LEONARD OG ARV
Med Laas og Slaa
og Stang og Skraa
vi passer paa,
at de ej gaa
paa Maskarade.

LEANDER, HENRIK
Vi vil ha Lov
at være glade.

JERONIMUS, LEONARD, ARV
I v il paa Sjov
og paa Ballade!

LEANDER, HENRIK
O, du gyldne Maskarade;
Vi vil aldrig dig forlade!

LEONARD, ARV, JERONIMUS
I v il paa Sjov

LEANDER, HENRIK
Vi vil ha Lov
at være glade.

JERONIMUS, LEONARD, ARV
I vil paa Sjov
og paa Ballade!

LANDER, HENRIK
Vi vil ud, vi vil ud, vi vil ud!

HENRIK
Trods Storm og Slud,
trods Herrebud,
trods reven Hud
gaar vi vor Skud.

JERONIMUS
Foruden Krud
Og Stik og Skud
og Pandebrud

LEANDER
Trods Sorm og Slud,
vi vil ha'Lov -

HENRIK
- at følge glædens Stemme.

JERONIMUS
- og reven Hud
blot paa mit Bud
skal I faa Lov,
at blive smukt herhjemme,
saa smukt herhjemme!

JERONIMUS, LEONARD, ARV
I vil paa Sjov
og paa Ballade!

LEANDER, HENRIK
Vi vil ha'Lov, at være glade!
Vi vil og kan og skal og tør
i Aften gaa paa Maskarade.

JERONIMUS, LEONARD, ARV
I hveken kan eller skal eller maa
i Aften gaa paa Maskarade.

LEANDER
o, du gyldne Maskarade,
som gjør alle tanker glade-

HENRIK
O, du gyldne Maskarade,
som gjør alle tanker glade,
vi vil aldrig dig forlade,
Maskarade, gyldne Maskarade!

LEANDER
- vi vil aldrig dig forlade.
Sjal og Sanser vil vi bade
i din Glans, o Maskarade,
gyldne Maskarade.

JERONIMUS, LEONARD, ARV
O du slemme Maskarade!
I vil paa Sjov
og paa Ballade!

ARV, LEONARD, JERONIMUS
O du slemme Maskarade!
Dig vi altid sky og hade!

LEANDER
O, du gyldne Maskarade,
som gjør alle tanker glade.
Vi vil aldrig dig forlade,
Gyldne Maskarade!

HENRIK
O, du gyldne Maskarade,
som gjør alle tanker glade.
Vi vil aldrig dig forlade,
Sjæl or Sanser skal vi bade,
i din glans, o Maskarade,
gydne Maskarade!

LEONARD
O, du slemme Maskarade!

(afsides) 

ak, gid jeg var med, o Skade!

(højt) 

O, du slemme Maskarade!

ARV, JERONIMUS
O, du slemme Maskarade!
Rigets Pest og Landest Skade,
dig vi altid sky og hade
alt dit Væsen, Maskarade!
Slemme Maskarade!
ACTO I 


Escena 1 

(habitación en la casa de Jerónimo. Leandro 
y Enrique adormecidos. Enrique ronca.)

LEANDRO
(se despierta y bosteza al borde de la cama)
¡Aah, ah, aah, ah ah, ah!
¡Oh, mi pobre cabeza!

(el reloj marca las cinco) 

¡Dios mío, cuanto he dormido hoy!
¡Cinco horas!
¡Enrique! ¡Levanta, levanta!
¡Son las cinco!

ENRIQUE
(todavía adormilado)
Es demasiado pronto para volver a casa.

LEANDRO
¡Qué burro!
No ha perdido la costumbre
y duerme como un tronco.
¡Qué manera de roncar!

(intenta levantarlo, pero desiste) 

¡Dios mío! ¡No lo puedo mover ni un dedo!
¡Enrique, despierta! ¡Enrique!

ENRIQUE
Ya voy ... Mamsel.

(pone los pies en el suelo todavía dormido) 

¡Que comience el cotillón!
¡No, éste no es!...
¡Sí, ésa sí que es la melodía!
Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la- la-la,
tra-la-la-la-la, tra-la-la!

(Trata de coger a una chica invisible, 
la abraza y se comporta muy amorosamente) 

LEANDRO
¡Estás completamente loco!
¡Bailas como un poseído!

ENRIQUE
Tra-la-la,
tra-la-la-la-la!

(Leandro le da un cachete. Enrique se frota 
la cabeza vigorosamente)

LEANDRO
¡Estupendo!
Este cachete
te ha aclarado las ideas...
¡Ahora ya estás tan fresco como el aire!
Pero ¡mira que facha tienes!
Ve a la habitación a por ropa...
¡Y no te arrastres!...

(Enrique sale) 

¡Qué bello el sol de la tarde
colándose por la ventana!
Curioso contraste.
Si se mira 
desde la cama,
con los ojos entrecerrados,
parecen dos soles en lo alto de un trono.

ENRIQUE
(entra vestido de criado)
¿Qué hora es señor?

LEANDRO
¡Las cinco!

ENRIQUE
¿De la mañana, señor?

LEANDRO
¡No, papanatas, de la tarde!

ENRIQUE
Era una broma señor...
Una pésima broma.

LEANDRO
(abre las cortinas)
¡Compruébalo tú mismo, dormilón!

ENRIQUE
¡Señor, Señor! ¡Ho! ¡Ho!
Tengo hambre... creo que estoy un poco débil...

LEANDRO
De todas formas te quedarás sin cenar,
pues a las ocho debemos estar preparados
para el baile de carnaval.

ENRIQUE
¡Ah! ¿De verdad?
¿Iremos allí?
Daría mis cenas de todo un año
por asistir a un carnaval en Grønnegade.
¡Ah! ¿No me miente?
¿Iremos allí?...
Pero, ¿qué dirá su padre?

LEANDRO
¡Ah, Enrique, Enrique!

ENRIQUE
¡Señor!

LEANDRO
¡Estoy enamorado!

ENRIQUE
¡Eso está bien!

LEANDRO
¡No, eso está mal!

ENRIQUE
¿Por qué?... ¡Hum!...

LEANDRO
¡Es lo peor!

ENRIQUE
Su padre quiere que se case
y por lo tanto, 
es vuestro deber caer enamorado.

LEANDRO
¡Mira este anillo!
Escucha lo que voy a contarte.
Ayer, cuando terminó el baile,
encontré a una dama desconocida.
Intercambiamos nuestros anillos pero...
¡La chica del anillo
no es con la que mi padre 
quiere casarme!

ENRIQUE
¡Qué mala suerte!

LEANDRO
Sí, la hija del señor Leonardo... pero...
a la del anillo jamás la volveré a encontrar.
¡Me conformo con haberla visto una sola vez!
¡Oh, Enrique! 
¿Sabes que el amor es una cosa extraña?
¡Mira este pequeño anillo!...

(besa el anillo) 

ENRIQUE
¡Está completamente alelado!...

(el voz alta) 

Sí, el amor es... es una cosa...
es... se podría decir que.. 
es como un catarro o como una punzada, 
no es nada y por tanto... lo es todo.

LEANDRO
¡No, Enrique! El amor es esa cosa...

ENRIQUE
¿Sí, señor?

LEANDRO
..que...

ENRIQUE
¡Dígame!

LEANDRO
...¡que es totalmente incomprensible!

ENRIQUE
¡Ah sí, eso lo comprendo bien!
Lo ha explicado muy claramente...
¿Y sabe el Señor,
cual será la consecuencia?

LEANDRO
¡Ah, Enrique!

ENRIQUE
Señor, ¿es que ha perdido la cabeza?
Ha dado su palabra a una
y está prometido con otra.

LEANDRO
¡Ya basta Enrique!

ENRIQUE
Con su permiso, señor.
Con algunos gestos expresivos
le demostraré lo que va a suceder
en tres cortos actos.

(actuando) 

Primero, llega el Señor Jerónimo,
tosiendo y ahogándose:
"¡Avergüénzate, piojo!
¡Tú, que en una vorágine de placer,
dilapidas la fortuna de tu padre
por una mujerzuela!
¡Te he tenido que sacar, completamente borracho,
de una casa de lenocinio
amancebado con una madame!"...
Más tarde, entra el señor Leonardo,
pimpante y remilgado:
"¡Me habéis insultado gravemente!
Pensad una cosa: 
¿hacia donde vais a tal velocidad?
¡Tenéis un acuerdo firmado y sellado!
¡Ah, sí, os parece estupendo! ¿No?
¿No tenéis ninguna excusa?
¡El juicio será rápido,
estad seguro de eso!"

Luego vendrá, la muy bonita y joven señorita,
gritando en falsete:
"¡Papa!... ¡Dime!
¿Es que estoy deforme e insípida?
¿Cómo es posible que haya caído tan bajo?
Porque, ¡habrá una razón,
una buena razón para abandonarme así!
¡Mira los rastros de mis lágrimas,
aquí, en mi vestido!
¿Acaso he llorado en vano?
¡Papa, dime!"

Y por último, la Corte Matrimonial:
"Nos, Rector Magnificus y Professoribus,
determinamos que:
Está demostrado
que el señor Leandro,
el quinto día de marzo,
escribe una carta 
a la hija del señor Leonardo
concerniente a un contrato matrimonial.
Que ante este tribunal
no se ha presentado
justificación o razón alguna
para anular dicho contrato.
Por lo tanto juzgamos que:
los esponsales
deberán celebrarse
en las tres semanas siguientes 
a la promulgación
de esta sentencia.
En caso contrario, se empleará la fuerza
para arrestar y encarcelar al acusado.
Dado en la Corte Suprema,
Datum ut supra." 
¡Bum!... ¡Señor, está muy callado!

LEANDRO
¡Enrique, eres un estúpido!
Las dificultades que has descrito
en tu ridícula comedia
me oprimen y me aplastan
la cabeza.
¡No dejaré que me abatan!
¡La muerte no me sorprenderá
en el glorioso camino
que el amor me muestra!

ENRIQUE
Sí, lo que tenga que suceder, sucederá...
Pero, antes de que estalle la tragedia,
debemos pensar en el carnaval. 

LEANDRO
¡Ella espera encontrar el amor en el carnaval!

ENRIQUE
¡Yo también prometo estar allí
y rodeado de una cohorte de mujeres!

LEANDRO
¿De qué clase?

ENRIQUE
¡Ah, señor, la de las más bellas!

¡Stine, la del burgomaestre!
Es muy bonita, aunque tiene una verruga...
¡Dorte Else, la institutriz!
Con ella es con quien me encuentro mejor...
Y..., y.. ¡Trine, la que monta a caballo!
Aunque esa no, no vendrá, 
pues es la novia de un violinista de taberna...
¡Pero siempre me quedarán Stine, con su verruga,
y Dorte Else, la institutriz!
Y también ¡todas las demás que estén solas!

LEANDRO
¡Sí, correcto!
Las últimas son las mejores.

ENRIQUE
¡Chis!... ¡Chis!... ¡La Señora!

Escena 2

MAGDALENA
¿Hay alguien en casa? ¡Mi querido hijo! 
¿Cómo se presenta la fiesta de carnaval?...

LEANDRO
Mamá, ¿te has enterado?...

MAGDALENA
He oído lo que se murmura en la calle...
¿Pueden ir las ancianas?

LEANDRO
¡Sí, sí, todo el mundo puede ir!

MAGDALENA
Si no me mientes, hijo mío,
vas a conocer a una vieja dama
a la que sus pies aún no han olvidado 
las lecciones de baile.

LEANDRO
¿Y esa dama?

MAGDALENA
Es...

ENRIQUE
(a parte)
¡Oh, santos ancestros!

LEANDRO
¿Es?....

MAGDALENA
¡Tu madre, Magdalena!

LEANDRO
¡Ya veo, ya veo!
Pero, perdóname, mamá, ¿sabes bailar?

MAGDALENA
¿Que si sé bailar?...
Podría responderte con una romanza.

(cantando y bailando) 

Los Cinco Pasos y la Gallarda
aprendí a bailarlos perfectamente,
gracias a mi arte y a mi talento...
Seguro que me felicitaréis...

ENRIQUE, LEANDRO
(a parte)
¡Veremos su arte y su talento
y no sabremos si reír o llorar!

MAGDALENA
Cuando era joven,
mi mayor felicidad era bailar.
La Polonesa era para mí un juego de niños;
remolineaba con los bailes húngaros;
hacía volar mi falda con las danzas escocesas;
y giraba y saltaba más ágil que una peonza.
Sobre todo, me gustaban los pasos más ligeros,
como el Rigodón, el Minueto
el Contratiempo o el Passepied,
pero lo que mejor se me daba era
el paso de la Locura Española.

ENRIQUE
(a parte)
¡Ella sí que está loca!...

LEANDRO
¡Mira, mira, eso es la Locura Española!

MAGDALENA
Para bailar la Locura Española
debéis llevar el paso
como si fuerais a confesaros,
haciendo penitencia, con cara compungida.

LEANDRO, ENRIQUE
¡Ja, ja, ja, ja!... ¡Qué gracioso!
Marca el paso
y golpea a la vez con el pie.
¡Esto se va animando!

MAGDALENA
Pero aunque en este baile
se utiliza un pudoroso velo,
hay que dejar entrever 
el ardor y la pasión amorosa.

ENRIQUE
¡Ah, querida maestra!
¡Muy bien, otra locura! ¡Otra locura!

MAGDALENA
Para bailar la Locura Española
debéis llevar el paso...

ENRIQUE
¡Ah, qué maravillosa locura!
¡Tra, la, la, la, tra, la!

MAGDALENA
¡Tra, la, la, la, la, la, la, la, la!

MAGDALENA
¡Locura Española!
¡Tra, la, la, la, la, la, la, la, la!

ENRIQUE
¡Tra, la, la, la, la, la, la, la, la!
¡Locura, Locura Española!

Escena 3

(Entra Jerónimo) 

JERÓNIMO
¿Queréis parar?
¿Qué significa este jaleo?
¿Acaso celebráis la Navidad?
¡Vamos, vamos, recatada esposa!
¡He aquí una clara demostración,
de que estáis mal de la cabeza,
los dos estáis muy mal!
¿Queréis aclararme qué significan
esos violentos temblores?

LEANDRO
¡Mi querido padre!

JERÓNIMO
¡Silencio Leandro! 

(a Magdalena) 

Así pues ¿sufres de vahídos?

MAGDALENA
¡Oh, sí, mi querido esposo!
Esto me hace cosquillas y me pincha.

JERÓNIMO
Por supuesto, por supuesto...
Es la pasión lo que te pincha,
pero, conozco un remedio...

(a Enrique) 

Corre a la casa del Maestro Herman
y dile que venga 
con su escalpelo y su lanceta,
pronto curaremos este Minueto.

MAGDALENA
¡Ah no, mi querido esposo!
Creo que ya se me ha pasado...

JERÓNIMO
¡Bien, muy bien! 
¿Creéis que no sé lo que tramáis?
¡No, mis queridos amigos, Jerónimo no es tonto!
Esta noche, mi mujer,
en compañía de estos dos pícaros,
tiene la intención de asistir...
¡Al baile de carnaval!
Pero, ¡ya podéis olvidaros de eso!
¡Esta noche, ninguno de vosotros
pondrá los pies en la calle!

(a Magdalena) 

¡Ve a tu habitación!

MAGDALENA
¡Querido esposo!

JERÓNIMO
¡Tranquila, ve!

(Magdalena sale con la cabeza baja) 

¡Ah, ah!
Y usted, caballero,
¿qué respuesta ha tenido de su futuro suegro, 
el señor Leonardo?

(Leandro está callado) 

¿Y bien? ¿Todo está arreglado?
¡Dame una respuesta!

(Leandro se arrodilla) 

¿Qué significa esto?

LEANDRO
O mon très cher père!

JERÓNIMO
¡Dios del cielo!... ¡Ahora hablas en francés!
¡Esto es un mal augurio!

LEANDRO
¡Oh, padre querido!

JERÓNIMO
Padre o madre querido,
no te servirá de nada...
¡Habla!

(Leandro está en silencio) 

¿No dices ni una palabra?

(a Enrique) 

¡Está bien, entonces habla tú!

(Enrique se arrodilla) 

¿También tú te postras a mis pies?
¡Habla!

ENRIQUE
¡Ah, señor Jerónimo!

JERÓNIMO
¡Habla!
¿Es que en esta casa habita un demonio?

ENRIQUE
¡Ah, señor Jerónimo!

JERÓNIMO
¡Muchacho, no me provoques!

ENRIQUE
¡Ah, señor Je... Je... Se... le... le...

JERÓNIMO
¡Respóndeme!... ¿Qué malicia estás maquinando?

ENRIQUE
Nosotros...nosotros... nosotros... nada,
pero nosotros... nosotros... ¡le deseamos lo mejor!

JERÓNIMO
¡Pero por todos los diablos, habla!

ENRIQUE
¡Ah, señor Jerónimo! El señor Leandro...

JERÓNIMO
¡Ya estoy harto de tanta tontería!

ENRIQUE
¡Ah, ah, ah, señor Jerónimo!

JERÓNIMO
¡Basta de lloriqueos!

ENRIQUE
El señor, señor Le.. Le... andro quiere renunciar...

JERÓNIMO
¿A qué quiere renunciar Leandro?

ENRIQUE
A la hi... hija del se... señor Leo... Leonardo... 

JERÓNIMO
¿Quiere renunciar a la hija del señor Leonardo?

ENRIQUE
(Llorando)
¡Ha sido un flechazo

(se levanta rápidamente) 

Porque él se ha enamorado perdidamente 
de otra chica en el baile de anoche.

JERÓNIMO
¿En el carnaval?... ¡En el baile de carnaval!
¡Sí, aquí está la jugada!

(a Enrique) 

¡Sal de aquí!

(a Leandro) 

¡Pasa adentro!

Escena 4

(solo) 

¡Esto es obra del Maligno!
Ya pasó el año pasado, tras la celebración
de los carnavales en el teatro.
Los guiños de uno a otro lado de la calle,
todos en un estado febril, como poseídos, 
bebiendo y jugando... el juego y los diablos,
la insolencia, la violencia y la muerte,
germinaron como champiñones.
¡Son los frutos del Infierno!
Y ahora, el señor Leonardo, 
que me tiene por un hombre de palabra,
llegará aquí en unos momentos...
¡Infierno y maldición!... ¡Qué depravación!
¡Que el diablo los lleve a todos! 
¡Soy un padre desgraciado
¡Estos malditos carnavales!

Antes, había paz en la calle.
Cuando el sereno anunciaba las nueve,
las luces estaban apagadas, la tiendas cerradas
y cada uno sentado en la mesa cenando.
Las gentes honestas 
sólo se levantaban de la mesa
para irse tranquilamente a dormir.
Nada de té, nada de chocolate, 
nada de cafés públicos.
¡Carnavales y carnavales!
¡La paz se ha perdido!
Antes, cada cual conocía su sitio:
el esposo, la madre, la hija, el hijo,
los fieles mayordomos y las sirvientas virtuosas.
No se podía alterar el orden de las cosas, 
ni cambiar los designios del cielo
ni con dinero, ni con rezos.
Los jóvenes no causaban problemas,
decían siempre: "¿qué pensará papá de esto?"
¡Carnavales y carnavales!
¡Ahora, todo está permitido!
¡Valor, Jerónimo! ¡Esto pasará!

Escena 5

ENRIQUE
(anunciando con insolencia)
¡El señor Leonardo, su futuro consuegro!

(sale) 

LEONARDO
(saludando, muy embarazosamente)
¡Monsieur Jerónimo!

JERÓNIMO
(igualmente)
¡Monseigneur Leonardo!

(para sí) 

¿Cómo se lo digo?...

(en alto) 

¡Monsieur!

LEONARDO
Monsieur!

(a parte) 

¿Cómo explicárselo?...

(en alto) 

He venido por una cuestión...

JERÓNIMO
(a parte)
Seguramente ya lo sabe todo...

LEONARDO
He venido por una cuestión...

JERÓNIMO
(en alto)
¿Mi hijo os ha dicho?...

LEONARDO
He venido... he venido aquí por una cuestión
que nos concierne a los dos.

(a parte) 

¿Cómo se lo digo?

JERÓNIMO
(a parte)
¡Seguro que lo sabe todo! 
Recuérdale quien eres, no pierdas la dignidad...

LEONARDO
(en alto)
Mi hija a perdido el espíritu...

JERÓNIMO
(en alto)
Mi hijo a perdido la cabeza

LEONARDO
...tan loca como una furia...

JERÓNIMO
...tan salvaje como un derviche.

LEONARDO
Mi dolor no tiene consuelo...

JERÓNIMO
Mi vergüenza es manifiesta...

LEONARDO
... porque soy su padre.

JERÓNIMO
... porque después de todo, es mi hijo.

LEONARDO
(se arrodilla)
Estoy a sus pies.

JERÓNIMO
(se arrodilla)
¡Yo también! ¡Oh, mi pobre rodilla!

LEONARDO
¡Llámeme mentecato!

JERÓNIMO
¡Llámeme zopenco!

LEONARDO
¡Ah, señor Jerónimo!

JERÓNIMO
¡Ah, monsieur Leonardo!

(a parte) 

Me pregunto a dónde nos llevará todo esto...

LEONARDO
(a parte)
Mi corazón no resistirá...

(en alto) 

¡Sinvergüenza, mujer de mala vida!

JERÓNIMO
(en alto)
Soy yo, señor, quien está avergonzado.
¡Mi hijo ha roto su palabra!

LEONARDO
¡Mi hija ha roto su palabra!
¡Sinvergüenza, mujer de mala vida!

JERÓNIMO
¿Cómo?

LEONARDO
Pero...

JERÓNIMO
¡Monsieur!

LEONARDO
¡Monsieur!

LEONARDO, JERÓNIMO
¡Se han burlado de nosotros!

LEONARDO
Voy a enderezarme...

JERÓNIMO
También yo me enderezaré...
¡Arriba, oxidado cuerpo!

LEONARDO
¡Arriba! ¡Arriba!

JERÓNIMO
¡Oh, mis rodillas!

LEONARDO, JERÓNIMO
¡Arriba!

JERÓNIMO
¡Vuestra hija os desafía!
¿Cómo osa cometer esa imprudencia?

LEONARDO
Ha sido en el baile de ayer...

JERÓNIMO
¡Es la misma canción!

LEONARDO
Cayó en las redes de otro hombre
y se le ha metido en la cabeza casarse con él.

JERÓNIMO
¡Es la misma canción!
Pero...¡Quos nos!
¿Entendéis latín, querido consuegro?

LEONARDO
Sí, estad seguro de que los convenceremos.

JERÓNIMO
¿Y si no hacen lo que deseamos?

LEONARDO
¡Probarán el palo!

LEONARDO, JERÓNIMO
¿Es que acaso un padre no debe velar por
los intereses de su hijo/a?

JERÓNIMO
(llama)
¡Arv!

LEONARDO, JERÓNIMO
¿Se ha visto alguna vez algo semejante?

JERÓNIMO
¡Arv! 
¿Dónde estará ese bobo?
¡Arv! ¡Arv! ¡Arv!

Escene 6

ARV
¡Estoy aquí, señor!

(Se inclina ante Leonardo) 

¡Buenos días, monseñor!

JERÓNIMO
¿No puedes dejar tranquila a la cocinera?
¡Atontado!

ARV
¡Sí, señor Jerónimo!

JERÓNIMO
Escucha, Arv, vas a montar guardia...

ARV
¡Sí, señor Jerónimo!

JERÓNIMO
...esta noche, en la puerta.
Si alguien quiere salir, da la alarma. 

ARV
¡Sí, señor Jerónimo!

JERÓNIMO
No lo olvides o te tundiré a palos.

ARV
¡Sí, señor Jerónimo!
¡Sí, sí, sí, señor Jerónimo!

JERÓNIMO
¡Silencio!

ARV
¡Sí, señor Jerónimo!

(a parte) 

Está de muy mal humor.

JERÓNIMO
¡Es un burro!

(a Enrique) 

¡Entra!

(a Leandro) 

¡Entra!

(Enrique y Leandro entran) 

El Sr. Leonardo, 
al que siempre es un placer atenderle,
desea saber
¿que pasó en ese maldito baile de carnaval?

(a Leandro, que está en silencio) 

¡Explícate, muchacho!
¡Vamos defiéndete chico!
¡Bah! ¡Estás parado como un idiota!

ENRIQUE
Con su permiso, señor...

JERÓNIMO
¿Qué hay, insolente?

LEONARDO
Mi querido consuegro,
escuche lo que él va a decirnos.

ENRIQUE
Señor Jerónimo, 
cuando fuimos al baile de carnaval
nos sedujo un señor algo mayor,
de Frankfurt-am-Main o de An-der-Oder,
que habla veinticuatro idiomas 
y conoce el terreno que pisa
a la perfección.

JERÓNIMO
¡Yo también, bribón!

ENRIQUE
Habla: danés, alemán, finés,
ruso, polaco y, seguramente, el flamenco.

JERÓNIMO
¡Mi palo! ¡Mi palo! ¡Mi palo!

ENRIQUE
También el meso... meso... mesopotámico.

JERÓNIMO
¿Dónde está mi palo?

ENRIQUE
Parecía que era un erudito.

JERÓNIMO
¡Ya basta!

ENRIQUE
También tocaba numerosos
instrumentos, y muy bien.

JERÓNIMO
¡Mi palo también toca numerosos
instrumentos, y muy bien!

ENRIQUE
¡Habla veinticuatro idiomas!

JERÓNIMO
¡Basta!

ENRIQUE
Hablaba veinticuatro idiomas,
parecía un erudito
y a decir verdad...
¡habríamos ido allí de todas formas!

En este país,
donde lamentablemente vemos poco el sol,
donde es de noche once meses al año,
donde la nieve es nuestro cielo,
donde la luz es tenue
y patinamos sobre el agua y la escarcha,
probablemente terminaremos por morir marchitos
o si no, como sapos en una charca.
En este país, en este país,
para mitigar por un instante nuestra pena,
sólo podemos respirar el aire de vez en cuando
y ver, de tarde en tarde, un poco de sol.
Comprenda usted, ¡el más sabio de los padres!
que lo mejor que puede hacer un joven caballero 
para olvidar por un tiempo
el pantano que vadeamos
y alegrar su corazón 
soñando con cielos luminosos,
es bañarse en la cascada
del baile, la canción y la luz de las velas
que supone ¡el baile de carnaval, de carnaval!
¡Carnaval, carnaval!...

JERÓNIMO
¡Basta!

LEONARDO
¡Hum!... ¡Un caballero!... ¡Seguramente!... Hum!
No estoy en contra
de las aglomeraciones y mascaradas...
No me interpretes mal, algunas son agradables,
pero toda dignidad se pierde en las cloacas...
¡Hum!... Allí puede entrar cualquier persona
venida de la calle o del mercado.
¿Acaso quieres ir allí,
donde otros sirvientes no van?

ENRIQUE
"Pro primo": voy allí como un deber.
Los otros están fuera,
pálidos de frío, con fiebre 
y con los dientes castañeteando.
Les son necesarios baños de vapor
para reponerse.
Por otra parte, no tengo cura
para la nieve ni la lluvia.
Bailo cuando estoy allí
y bailo el día después...
Y "pro secundo"...

JERÓNIMO
¡La verborrea de politicastro
y los castañeteos de dientes de este bribón 
me dan nauseas!

LEONARDO
No creo que esté totalmente equivocado. ¡Hum!...

ENRIQUE
Y "pro secundo": iría por mi propio bien.
Nacimos en la miseria,
en las garras del hambre,
millonarios de privaciones y deseos.
Nos embaucan los leguleyos
desde sus escritorios
y los reproches y golpes
siempre llueven sobre nosotros.
Nacemos y a duras penas
alcanzamos la edad 
de la discreción y madurez.
Trabajamos y trabajamos casi como esclavos
con el fin de no morir de hambre.
Pero, una vez pasado el torbellino de color 
que supone el carnaval,
en libertad e igualdad,
el señor más rico junto al más pobre pordiosero...
Nos preguntamos: ¿deseamos estar juntos?
¡Tú, que te congelarás fuera
entra, y sé nuestro invitado!
Aquí olvidarás obligaciones y prohibiciones.
¡Ah, si yo supiera manejar las riendas 
de una carroza de cien caballos
para llevar al mundo entero a la fiesta! 
¡Carnaval!

JERÓNIMO
¡Cierra la boca!
Se diría que este chico está poseído.
¡Todo esto no tiene ni pies ni cabeza!
Pero no permaneceremos indiferentes...

(a Leandro) 

¡Aquí está el señor Leonardo
para arreglar vuestro males!

LEANDRO
(se arrodilla)
¡Os pido perdón y me postro a sus pies!
¡Os pido perdón!

ENRIQUE
(se arrodilla)
¡Yo también! 
¡Si pudiera obtener vuestro perdón 
vertiendo mi sangre!

JERÓNIMO
¡Silencio!

(a Leandro) 

¡Y tú, repite conmigo!
"Pido al señor Leonardo que me perdone"...

LEANDRO, ENRIQUE
"Pido al señor Leonardo que me perdone"...

JERÓNIMO
"...el mal que le he causado,
y que él... y que él... y que él..."

LEANDRO, ENRIQUE
"...el mal que le he causado,
y que él... y que él... y que él..."

ENRIQUE
¿Ha olvidado algo señor?

JERÓNIMO
"... y que él tendrá a bien, espero,
de no utilizar represalias contra mí...".

LEANDRO, ENRIQUE
"... y que él tendrá a bien, espero,
de no utilizar represalias contra mí...".

JERÓNIMO
"...teniendo en cuenta mi extrema ignorancia
y mi juventud..."

LEANDRO, ENRIQUE
"...teniendo en cuenta mi extrema ignorancia
y mi juventud..."

ENRIQUE
¡Punto y aparte!

JERÓNIMO
"Le prometo que mañana a las tres..."

ENRIQUE
¿En punto?

JERÓNIMO
¡En punto!

LEANDRO, ENRIQUE
"Le prometo que mañana 
a las tres en punto"

JERÓNIMO
"... me casaré con su hija"

LEANDRO
(se levanta)
¡Ah, eso nunca!

ENRIQUE
(se levanta)
¡Ni en toda la eternidad!

JERÓNIMO
¡Iréis!
¿Y quien lo impedirá?

LEANDRO
¡Yo!

ENRIQUE
¡Sí, nosotros!

JERÓNIMO
¿Vosotros?

LEANDRO, ENRIQUE
¡Sí, nosotros!

ARV
¡Ji, ji, ji, ji, ji!
¡Esta discusión promete ser terrible!

JERÓNIMO
¡Bien, veremos quién dirá la última palabra!
Para empezar, estáis los dos castigados.
¡No iréis esta noche a la mascarada!

LEANDRO, ENRIQUE
¡Queremos ir a la mascarada de esta noche!

JERÓNIMO
¿Ah, de verdad?

LEONARDO, ARV
¿De verdad?

LEANDRO, ENRIQUE
¡De verdad!

LEONARDO, ARV, JERÓNIMO
¿Fuera de toda duda?

LEANDRO
¡Sí, él y yo!...

ENRIQUE
¡Sí, yo y él...

LEANDRO
¡Y yo, y él!

ENRIQUE
¡Y yo, y él!

JERÓNIMO
¡Se acabó!

LEONARDO, ARV
¡Se acabó!

LEANDRO, ENRIQUE
¡Lo conseguiremos!

JERÓNIMO
¡Intentadlo!

LEONARDO
¡Eso, intentadlo!

ARV
¡Intentadlo!

LEANDRO, ENRIQUE
¿Lo lograremos?

JERÓNIMO
¿Lo lograréis?

LEONARDO, ARV
¿Lo conseguiréis?

LEANDRO, ENRIQUE
¡Debemos ir!

JERÓNIMO
¡No iréis lejos!

LEANDRO, ENRIQUE
¡Sí, nosotros iremos allí a nuestra manera!

JERÓNIMO, LEONARDO Y ARV
¡Irán a su manera!

LEANDRO
¡Sí, salgamos!

ENRIQUE
Eso es, ¡salgamos!

LEONARDO, ARV
¡Salen!

JERÓNIMO
¡Veamos si os atrevéis!

LEANDRO, ENRIQUE
¡Nos atrevemos!

JERÓNIMO
¿Os atreveréis?

LEONARDO, ARV
¿Se atreverán?

LEANDRO, ENRIQUE
¡Claro que nos atreveremos!

JERÓNIMO
¿Os burláis de mí?

LEANDRO, ENRIQUE
¡Sí, él y yo y yo y él,
y él y yo, te desafiamos!
¡Sí, él y yo, osamos arriesgarnos
porque es necesario!

JERÓNIMO
¿Es necesario?

LEONARDO Y ARV
¿Es necesario?

LEANDRO, ENRIQUE
¡Es necesario!

JERÓNIMO
¡Haa! ¡Haaaaaaa! ¡Haaaaaa!

LEANDRO Y ENRIQUE
¡Nos atrevemos, porque es necesario!
¡Nos atrevemos, 
porque es necesario, 
porque nos atrevemos
porque nosotros, nosotros, nosotros
somos libres como el aire
porque nosotros hacemos
lo que debemos hacer!
¡Debemos hacerlo!

LEONARDO, ARV, JERÓNIMO
¿Debéis hacerlo? ¡Ja, ja, ja, ja, ja!

LEANDRO
¡Sí, él y yo!
¡Debemos salir!

LEONARDO, ARV, JERÓNIMO
¡No, no, no, no!

LEANDRO, ENRIQUE
¡Sí, él y yo,
debemos salir!
¡Es necesario, etc.
¡Porque somos libres como el aire!

JERÓNIMO
¡Estoy comenzando a enfadarme!

ARV
¡Está comenzando a enfadarse!

LEANDRO, ENRIQUE
¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos!

LEONARDO
(a parte)
¡Cómo me gustaría ir con ellos! 

LEONARDO, ARV, JERÓNIMO
¡No, no, no, no!
¡No, no, no, no!

LEANDRO, ENRIQUE
¡Queremos ir esta noche al baile de máscaras!

LEONARDO
(a parte)
¡Cómo me gustaría ir con ellos! 

JERÓNIMO
¡Voy a montar en cólera!
¡Cerrojos y pernos,
llaves y cadenas,
me asegurarán
que no iréis
a la mascarada!

LEANDRO, ENRIQUE
¡Ni cerrojos ni pernos,
ni llaves ni cadenas,
nos impedirán
que vayamos
a la mascarada!

LEONARDO, ARV
¡Cerrojos y pernos,
llaves y cadenas,
asegurarán
que no irán
a la mascarada!

LEANDRO, ENRIQUE
¡Tan solo queremos 
un poco de felicidad!

JERÓNIMO, LEONARDO, ARV
¡Salís sólo para emborracharos
y pervertiros!

LEANDRO, ENRIQUE
¡Oh, querida mascarada,
jamás te abandonaremos!

LEONARDO, ARV, JERÓNIMO
¡Salís sólo para emborracharos!

LEANDRO, ENRIQUE
¡Tan solo queremos 
un poco de felicidad!

JERÓNIMO, LEONARDO, ARV
¡Salís sólo para emborracharos
y pervertiros!

LEANDRO, ENRIQUE
¡Vayámonos, vayámonos!

ENRIQUE
¡A pesar de la tormenta y de la nieve,
a pesar de la negativa categórica,
a pesar de las prohibiciones,
correremos todos los riesgos!

JERÓNIMO
¡Usaré de la pólvora,
los cuchillos, los culatazos
o los huesos quebrados...

LEANDRO
¡A pesar de la tormenta y nieve,
a pesar... 

ENRIQUE
¡Escuchad la voz de la alegría!

JERÓNIMO
... o los golpes!
¡Simplemente porque yo lo ordeno!
¡Debéis quedaros
tranquilamente en casa,
simplemente tranquilos en casa!

JERÓNIMO, LEONARDO, ARV
¡Salís sólo por emborracharos
y pervertiros!

LEANDRO, ENRIQUE
¡Tan solo queremos un poco de bondad!
¡Iremos, podremos, debemos y osaremos 
ir esta noche a la mascarada!

JERÓNIMO, LEONARDO, ARV
¡No iréis, no podréis ir 
esta noche a la mascarada!

LEANDRO
¡Oh, querida mascarada,
que nos proporcionas pensamientos felices...

ENRIQUE
¡Oh, querida mascarada,
que nos proporcionas pensamientos felices,
no te abandonaremos jamás!
¡Mascarada, querida mascarada!

LEANDRO
.. no te abandonaremos jamás!
Nuestras almas y sentidos
se llenarán con tu luz.
¡Oh mascarada, querida mascarada!

JERÓNIMO, LEONARDO, ARV
¡Oh, vergonzosa mascarada!
¡Salís sólo para emborracharos
y pervertiros!

ARV, LEONARDO, JERÓNIMO
¡Oh, vergonzosa mascarada,
te despreciaremos y odiaremos siempre!

LEANDRO
¡Oh, mascarada querida,
que nos proporcionas pensamientos felices,
no te abandonaremos jamás!
¡Querida mascarada!

ENRIQUE
¡Oh, mascarada querida
que nos proporcionas pensamientos felices,
no te abandonaremos jamás!
Nuestras almas y sentidos
se llenarán con tu luz.
¡Oh mascarada, querida mascarada!

LEONARDO
¡Oh, vergonzosa mascarada!

(para sí) 

¡Oh, si pudiera acompañarles!

(en voz alta) 

¡Oh, vergonzosa mascarada!

ARV, JERÓNIMO
¡Oh, vergonzosa mascarada!
Plaga del reino, peste del país
y sima de pasiones,
¡te despreciaremos y odiaremos siempre!
¡Vergonzosa mascarada!

Acto II