EL CASO MAKROPOULOS

 

Personajes

EMILIA MARTY 

ALBERT GREGOR

DOCTOR KOLENATÝ      

VÍTEK

KRISTINA

BARÓN JAROSLAV PRUS

JANEK

CONDE HAUK-SENDORF

TÉCNICO DE ESCENA

LIMPIADORA

CRIADA

Famosa Cantante

         Admirador de Emila

Abogado

     Empleado de Kolenatý     

Hija de Vítek

Noble Bohemio

Hijo de Prus

Noble Bohemio

Técnico Teatral

Empleada de la Limpieza

Doncella

Soprano

Tenor

Barítono

Tenor

Soprano

Barítono

Tenor

Tenor

Barítono

Contralto

Contralto

 

La acción se desarrolla en Praga en 1922.

 

PRVNÍ JEDNÁNÍ


PŘEDEHRA

(Solicitátorův pokoj u Dra. Kolenatého. V pozadi dvéře
ven, vlevo do kanceláře. Při zadni stěně vysoká r
egistratura; při ni žebřiček. Na stěnách různé tarify,
vyhlášky, kalendaře, telefon. Všude plno listin, aktů.)

VÍTEK
(uklizi akta do registratury)
Ach je, ach bože! Jedna hodina.
Starý už nepřijde.
Causa Gregor Prus.
G-G-R - Tady.

(vylézá po žebříčku)

Causa Gregor...
Koukej! Tady už dodělala.
Ach je! Ach bože!

(listuje v fasciklu)

Osmnáct set vacet sedm,
dva a třicet,
čtyřicet, čtyřicet sedm,
za pár et jsme mohli mít stoleté jubileum:

(zastrkuje fascikl)

Causa Gregor-Prus.
Ahí! Nic netrvá věcně!
Vanitas... popel a prach!

(usedne zamyšleně na nejvyšší přičli žebřičku)

To se ví! Stará slechta!
Jakí by né! Baron Prus!
Soudi se o sto let, špinavec!
Citoyens! Občane!
Strpíte nadále,

(Gregor zůstane stát ve dveřich;sám nepozorován,
chivilku poslouchá)

aby tento stav,
jenž děkuje za výsady jen tiranii...

GREGOR
Občane Marate!

VÍTEK
Ach-ich! To není Marat.

(slézá se žebřičku)

To je Danton,
řeč z 23, října 1792.
Prosím tisíckrát za odpuštění.

GREGOR
Doktora tu není?

VÍTEK
Dosud se nevrátil.

GREGOR
A roszudek? Stojí špatně? Jsem ztracen?

VÍTEK
Némohu sloužit.
Nevím, starý je od rána u soudu.

GREGOR
(vrhne se do klubovky)
Zatelefonujte tam.

VÍTEK
Prosím hned.

(do aparátu)

Haló! Doktor Kolenatý.
Již odešel? Tak dékuju.

(zavěšuje)

Již odešel.

GREGOR
A roszudek?

VÍTEK
Nemohu sloužit.
Když já si vzpomenu,
že třicet let
jsme drželi ten proces –
A vy hned k nejvyššímu soudu!
Takhle zabít stoletou památku.

GREGOR
Nežvaňte, Vítku.
Já to chci konečně vyhrát!

VÍTEK
Nebo prohrát.

GREGOR
A prohrajem-li, pak -

VÍTEK
Pak se zastřelte.
Zrovna to tak říkal váš otec.

GREGOR
Však se zastřelil.

VÍTEK
Pro dluhy á konto dědictví.

GREGOR
Mlčte, prosím vás!

KRISTA
(udejde)
Táti, ta Marty te ohromná,
Táti, ta Marty te ohromná!

GREGOR
Kdo, kdo?

VÍTEK
Kdo, kdo?

KRISTA
No, přece Marty!

GREGOR
Kdo je to?

KRISTA
Emilia Marty! Emilia Marty!

VÍTEK
Má dcera je u divadla!

KRISTA
O táti, táti!
Já půjdu od divadla,
to je největší zpěvačka na světě!
Já půjdu od divadla,
já tam nezůstanu...
protože nic neumin!
Táti ta Marty!
Bože, ta je, Bože, ta je krásná!

GREGOR
A kolik je jí let?

KRISTA
To nikdo neví, to nikdo nepozná!

VÍTEK
No-tak, asi třicet?

KRISTA
To už. A krásná je!

GREGOR
Dnes večer přijdu do divadla.
Ne na Marty, ale na Vás!

KRISTA
To byste byl osel! A k tomu slepý.

VÍTEK
O-jé!

KRISTA
Nedívat se na Marty!

VÍTEK
O-jé! Ta je hubatá!

KRISTA
(Gregor)
Nemá mluvit o Marty, když ji nezná!

KOLENATÝ
(vejde)
Tady prosím, jenom račte.

(Marty se objeví ve dveřich)

KRISTA
Ježíši Kriste!
To je Marty! Táti pojď

(Vítek po spičkách odcházi, za ním Krista)

KOLENATÝ
(Marty)
Čim mohu sloužit?

MARTY
Doktor Kolenatý?
To děvcě jsem někde viděla –
Jsem Marty, jdu k Vám ve věci-

KOLENATÝ
O prosím, račte, račte!

MARTY
Jdu k Vám ve věci procesu Gregora.

GREGOR
Jak že? Milostpaní?

MARTY
Nejsem vdána.

KOLENATÝ
(představí)
Slečno Martyová,
můj mandant, pan Gregor.

MARTY
Tenhle?
Tenhle? Ať si třeba zůstane.

(usedá proti ní)

Tedy Vy jste ten advokát, co zastupuje toho
Gregora v procesu o dědictví Pepi Prusů?

KOLENATÝ
Totiž barona Ferdinanda Josefa Prusa,
zemřelého.

MARTY
On už umřel?

KOLENATÝ
Bah! Dokonce před stolety.

MARTY
Chudáček! To jsem nevěděla.

KOLENATÝ
Ach tak, ach tak!
Mohu vám snad něčim jiným posloužit?

MARTY
(vstane)
Ó, nechci zdržovat.

KOLENATÝ
(vstane)
Pardon, Slečno!
Myslím, že jste nepřišla bez příčiny?

MARTY
(usedá zas, rosevře časopis)
Ano: Čtu:"Poslední den procesu,
Gregor contra Prus".
Náhoda, co?

KOLENATÝ
Inu, ve všech novinách to bylo.

MARTY
Zkrátka, můžete mi něco říci o tom procesu?

KOLENATÝ
Tažte se.

(položí se v lenošce)

MARTY
Vypravujte.

KOLENATÝ
Tedy kolem roku 1820 vládl na panství Průsu
slabomyslný baron Ferdinand Prus.

MARTY
Pepi že byl slabomyslný?

KOLENATÝ
Tedy podivínský.

MARTY
Ne, nešťastný.

KOLENATÝ
Jak to můžete vědět?

MARTY
Vy teprv ne!

KOLENATÝ
Pán Bůh suď!
Tedy Josef Ferdinand Prus,
který zemřel bezdětek a bez závěti roku 1827-

MARTY
Nač zemřel?

KOLENATÝ
Zápal mozku či co.
V dědictví se uvázal jeho cousin,
Emmerich Prus –Zabrzezinski.
Proti němu vystoupil baron Szepházy,
synovec matky zesnoulého,
s žalobou o celé dědictví,
a s nároky na zboži Loukov
jakýsi Ferdinand Karel Gregor
hnde roku 1827.

MARTY
Počkejte-
tehdy musel být Ferdinand malý chlapec.

KOLENATÝ
Zcela správně, chovanec Tereziásnké akademie.
Jeho nárok na zboži loukovské
opíral se o tato fakta:
Předně zesnulý se dostavil osobně
k správci Tereziánské akademie, höchstpersönlich,
A prohlásil,
že odevzdává celé svrchupsané zboží
dem gennanten Minderjährigen,
řečenému Gregoru,
kterýž, sobald er majorenn wird,
stává se vlastníkem.
"Item pro secundo": že řečený nezletilý
dostával na rozkaz a za živobytí zesnulého
požitky a výkazy svrchuspsaného zboží
s titulem: Besitzer und Eigentümer.

MARTY
Tak to by bylo všecko v pořádku.

KOLENATÝ
Pardon, pardon.
Proti tomu namital baron Emerich Prus,
že zesnulý nezanechal psaného testamentu a naopak,
že ve své poslední hodince
učinil ústní pořizení
ve prospěch osoby jiné.

MARTY
Vždyť to není pravda!

KOLENATÝ
V tomhle je ten háček!

MARTY
Vždyť to není možná!

KOLENATÝ
V tomhle je ten háček!

(Vylézá po žebřičku, vyndá fascikl Gregor, usedne
na poslední příčli a listuje)

Hned Vám to ukážu:
"umírající ve vysoké horečce
prohlásil několikráte,
že zboží Loukov
"Herr Mach Gregor zukommen soll..."

(zastrkuje fascikl)

Po česku Řehoři Machovi!

MARTY
Ale je to přece omyl –
to je omyl!
Pepi přece myslel na Gregora,
Ferdi Gregora!

KOLENATÝ
Litera scripta valet.
Co je psáno, to je psáno.
A zatím cousin Szepházy
vyšťáral nějaké individum, které se jmenoval
Řechoř Mach.

MARTY
Počkejte! Počkejte!
Vždyť to byl jeho syn,
Ferdi byl přece jeho syn!
Ferdi byl přece Pepo syn!

KOLENATÝ
Kdo? Čí syn? Jeho syn?

GREGOR
Jeho syn?

KOLENATÝ
A kdo byla jeho matka?

MARTY
Matka? Jmenovala se Ellian MacGregor,
zpěvačka dvorní opery.

GREGOR
Jak se jmenovala?

MARTY
Víte, to je škotské jméno.

GREGOR
Slyšite, doktore?
Mac – Gregor!
Žádný Mach! Chápete?

KOLENATÝ
(usedá se)
Ale proč pak její syn se nenazývá MacGregor?

MARTY
Inu, z ohledu k matce.
Ferdi totiž nepoznal svou matku.

KOLENATÝ
Ach tak. Máte toho doklady?

MARTY
Nevím. Tak dál.

KOLENATÝ
Nu ták dál:
A z těch dob trvá proces
mezi několika generacemi,
Prusů, Szepházů, Gregorů –
za pomoci doktorů Kolenatých.
A dík této pomoci
prohraje to poslední Gregor,
a sice náhodou zrovna dnes!
Tak to je všecko.
Máte nějaký dotaz?

MARTY
Ano. Co potřebujete, abyste to vyhrál?

KOLENATÝ
Psaný testament.

MARTY
A víte o nějakém?

KOLENATÝ
Není žádného.

MARTY
To je hloupé.

KOLENATÝ
Nepochybně.

(vstane)

Ještě nějaký dotaz?

MARTY
Komu teď patří starý Prusův dům?

KOLENATÝ
Právě mému odpurci Jaroslavu Prusu.

MARTY
Tak poslyšte:
V Prusově domě bývala taková skřiň.
Každá zásuvka měla svůj letopočet.

GREGOR
Archiv.

KOLENATÝ
Registratura.

MARTY
Jedna zásuvka měla letopočet
osmnáct set šestnáct.
Víte, toho roku se Pepi seznámil
s Elian MacGregor.
A do té schránky schoval dopisy,
které měl od Elian.

KOLENATÝ
(usedá)
Jak to víte?

MARTY
Nemusíte se ptát.
Jsou tam dopisy od správců.
Zkrátka, hrozně mnoho papirů.
Půjdete se tam podívat?

KOLENATÝ
Zajisté.
Ovšem, dovolí-li pan Prus.

MARTY
A když nedovoli?

KOLENATÝ
Což dělat?

MARTY
Pak tu zásuvku musíte jinak dostat.

KOLENATÝ
Ano, o půlnoci žebříkem, provazem, pakliči –
A tak dále, a tak dále!
Slečno, vy máte názory o advokátech!

MARTY
Ale vy to musíte dostat!
Jsou tam dopisy,
a mezi nimi taková žlutá obálka,
v ní Prusův vlastnoruční testament zapečetěný.

KOLENATÝ
(vstane)
Proboha živého, jak to víte?
Prosím –

GREGOR
(vyskoči)
Víte to jistě?

KOLENATÝ
– co v něm je, jaký je?

MARTY
Nu, v něm Pepi odkazuje statek Loukov
svému nemanželskému synovi.

KOLENATÝ
Výslovně?

MARTY
Ano.

KOLENATÝ
Obálka zapečetěna?

MARTY
Ano.

KOLENATÝ
Pečeti Josefa Pruse?

MARTY
Ano.

KOLENATÝ
(sedne si)
Tak děkuju.
Pročpak děláte z nás blázny?

MARTY
Vy mně nevěříte?

GREGOR
Já věřím!

KOLENATÝ
Ani slova!

MARTY
Vy mně nevěříte?

GREGOR
Já věřím!

KOLENATÝ
Ani slova! Ani slova!

GREGOR
Jak se můzete opovážit –

KOLENATÝ
Ani slova!
Člověče, měj rozum!
Je-li obalka zapečetěna,
jak můze někdo vědět, co je v ní?

GREGOR
Já věřím!

KOLENATÝ
V cizím domě!
Slečno, vy máte zvláštní způsov
vykládat pohádky.

GREGOR
Já věřím.
Abyste věděl, doktore.
Já věřím, co řekla slečna.
Proto půjdete do Prusova domu –

KOLENATÝ
To asi neudělám.

GREGOR
– a nebo požádám o tu službu
prvního advokáta z adresáře.

(Jde k telefonu a listuje v adresáři.
Kolenatý jde k němu )

KOLENATÝ
Pro mne, za mne!

GREGOR
(on mlúvi po telefonu)
Doktor Abeles?

KOLENATÝ
Aspoň toho ne!

GREGOR
Tady Gregor!

KOLENATÝ
(vytrhne mu sluchátko)
Počkejte, vždyť jsme přátelé. Pojedu!

GREGOR
K Prusovi?

KOLENATÝ
Třeba k čertu.

(běží ven)

GREGOR
Konečně!

MARTY
Dobře, Gregore!

GREGOR
Konečně!

MARTY
Je opravdu tak hloupý?

GREGOR
Praktik.
Neumí počitat se zásraky!
Já vždycky čekal na zásrak,
a přišla jste vy.
Dovolte, abych vám poděkoval.

MARTY
Nestojí za řeč!

GREGOR
Hleďte, mám jistou,
že se ta závět najde!
Nevím, proč vám tak nesmírně věřím.
Snad proto,
že jste tak nesmírně krásná, krásná.

MARTY
Jak jste stár?

GREGOR
Třičet čtyři.
Od malička jsem žil,
že musím dostat ty miliony.
Žil jsem jako blázen, nedovedl jsem jinak –
a kdybyste nebyla přišla vy,
byl bych se zastřelil.

MARTY
Dluhy?

GREGOR
Ano.
Nic před vámi neskrývám;
mně by nebylo pomoci.
A najednou jste přišla vy bůhví odkud,
slavná, užasná, plná tajemství.
Proč se smějete?

MARTY
Nic. Hlouposti.

GREGOR
Zapřísahám vás, ó mluvte!
Vysvětlete vše.

(vrtí hlavou)

Nemůžete?

MARTY
Nehci.

GREGOR
Jak víte o těch dopisech?
Jak víte o tom testamentu?
Odkud? Jak dávno?

Kdo vám to všecko řekl?
S kým jste ve spojení?
Pochopíte, že –
že musím vědět, co za tím je.

MARTY
Zázrak.

GREGOR
Ano, zázrak.
Ale každý zázrak musí se vysvětlit.
Jinak je nesnesitelný.
Proč jste přisla?
Proč právě mně chcete pomáhat?
Proč právě mně?
Jaký máte na tom zájem?

MARTY
To je má věc.

GREGOR
Má také.
Slečno Martyová,
budu-li vám zavázán za vše,
za jmění,
za život sám, co
vám smím nabídnout?

MARTY
Co tím myslíte?

GREGOR
Co vám smím nabídnout?

MARTY
Ah, tak, tak se podívejme!
Ten ničema mi nabízí peníze!

GREGOR
Odpusťte!

MARTY
Ten by chtěl rozdávat, ten maličký!

GREGOR
Proč se mnou mluvíte jako s chlapcem?

MARTY
(jde k oknu, divá se ven)
Nu?

GREGOR
Je to až nesnesitelné,
jak vedle vás cítím maličký!

MARTY
(odvrátí se od okna)
Jak se jmenuješ?

GREGOR
Cože?

MARTY
Jak se jmenuješ?

GREGOR
Gregor.

MARTY
Jak?

GREGOR
MacGregor.

MARTY
Křestním jménem, hlupáku!

GREGOR
Albert.

MARTY
Maminka ti říkala Bertíčku, viď?

GREGOR
Ano. Totiž maminka mi už zemřela.

MARTY
Ba! Ba, všechno to jen umirá.

GREGOR
A jaká byla Ellian MacGregor?

MARTY
Konečně! Že tě napadlo se zeptat!

GREGOR
Víte o ní něco? Kdo byla?

MARTY
Velká zpěvačka.

GREGOR
Byla-li krásná?

MARTY
Ano.

GREGOR
Milovala-li mého praděda?

MARTY
Ano. Snad.
Ale svým způsobem.

GREGOR
Kdy zemřela?

MARTY
Nevím. Tak dost, Bertíku.
Až zase jindy.

GREGOR
(přibliží se k Marty)
Emilie!

MARTY
Pro tebe nejsem Emilie.

GREGOR
A co jsem pro vás,
proboha, nedrážděte mne!
Neponižujte mne!
Myslete,
že vám nejsem ničím zavázán;
že jste jen krásná žena,
která někoho oslnila.
Poslyšte,
chtěl jsem vám něco říci.
Vidím vás poprvé.
Ne, ne nesmějte se mi!

MARTY
Já se nesměju, nebuď blázen.

GREGOR
Já sem blázen.
Nikdy jsem nebyl takový blázen.
Vy jste rozčilující
jak bitevní alarm.
Viděla jste už téci krev?
To člověka rozběsní do nepříčetnosti.
A vy, to se cítí první pohled –
a vy, to se cítí první pohled –
ve vás něco hrozného.
Prožila jste mnoho?
Poslyšte!

MARTY
Nezačínej!

GREGOR
Nechápu, že vás někdo nezabil.

MARTY
Nezačínej!

GREGOR
Ó nechte mne domluvit!
Ó nechte mne domluvit!
Byla jste na mne tvrdá,
to připaví o rozvahu.
Dýchlo to na mne jako z výhně.
Co je to?
Člověk hned větři jako zvíře,
vy vzbuzujete něco strašného.
Řekl vám to někdo?

(přiblíži se k ni)

Emilie,
by přece víte jak jste krásná!

MARTY
Hleď! Krásná!

(zahoří světlem)

GREGOR
Toť úžasné! Jste krásná!

MARTY
(při prosvítání)
Nech mne! Jdi, Bertiku!

GREGOR
Báječně krásná!

MARTY
Víš, Bertíku,

(světlo zhasne opět)

co bys mi mohl dáti?

GREGOR
Jak?

MARTY
Tys mí to sám nabízel.
Viš, co bych chtěla?

GREGOR
Všechno je vaše.

MARTY
Poslyš, Bertíku, umiš řecku?

GREGOR
Ne!

MARTY
Vidiš, pro tebe to nemá ceny.
Dej mi ty řecké listiny!

GREGOR
Jaké?

MARTY
Co ti dal Ferdi, rozumiš:
Gregor, tvůj praděd.
Dáš mi je?

GREGOR
Já nevím o žadných.

MARTY
Nesmysl, musíš je mít!
Proboha, Alberte, řekni, že je máš!

GREGOR
Nemám. Nemám.

MARTY
Nelži!
Máš je, viď?
Hlupáku!
Já je musím mít!
Slyšíš? Najdi je!

GREGOR
Což já vím, kde jsou?

MARTY
Hledej!
Přines je!
Vždyť proto sem jedu-
vždyť proto sem jedu!

GREGOR
Emilie!

MARTY
Má je Prus?
Vezmi mu je!
Zavolej auto!

KOLENATÝ
(vejde rychle, za ním Prus)
Našli jsme! Našli!

(vrhá se před Emilií na kolena)

Prosím tisíckrát za odpuštění!
Jsem staré hloupé zvíře!

MARTY
Bylo to tam?

KOLENATÝ
Vy jste vševědoucí.
Toť se ví:

GREGOR
Cože?

KOLENATÝ
Testament, dopisy, a ještě něco, miláčku, -

PRUS
(podává Gregorovi ruku )
Gratuluji –

KOLENATÝ
– miláčku!

PRUS
– k skvělému testamentu.

(ke Kolenatému)

Představte mne!

KOLENATÝ
Teďprovedem restituci.

PRUS
Představte mne!

KOLENATÝ
Causa Gregor.

MARTY
Kde jsou ty papíry?
Ty papíry?

KOLENATÝ
Které?

MARTY
Od Eliany.

PRUS
Dosud u mne,
ale pan Gregor se nemusí bát.

KOLENATÝ
Pan Prus, náš úhlavní nepřítel.

MARTY
Ale Bertík mi jé dá!

PRUS
Ale chybí ještě nějaká maličkost.

MARTY
Co ještě scházi?

PRUS
Dejme tomu doklad,
že ten syn Ferdinand
je nesporně Ferdinand Gregor.

MARTY
Nějaký doklad?

PRUS
Alespoň.

MARTY
Dobrá, doktore –
pošlu vám něco takového.

KOLENATÝ
Jak že, vy to nosíte s sebou?

MARTY
Je vám to divné, co?

KOLENATÝ
Gregore, zavolejte si třeba dvacet sedm.

GREGOR
(u telefonu)
Doktora Abelesa, proč?

KOLENATÝ
Protože – že –že –DRUHÉ JEDNÁNÍ


(Jeviště velkého divadla, prázdné, jen trochu nepořádku
po představení: nějaké praktikábly, stočené dekorace,
osvětlovací tělesa …V předu divadelní trůn na podiu.)

POKLÍZEČKA
Viděli ty kytice?

STROJNÍK
Neviděl.

POKLÍZEČKA
Jakživa jsem neviděla takovou slávu.
Lidi řvali;
já myslela, že to všecko zbořej.
Zrovna bláznili!
Ne a ne přestat.
Padesátkrát
šla děkovat ona, -

STROJNÍK
Poslouchají, poslouchají, -

POKLÍZEČKA
- Marty.

STROJNÍK
- taková ženská musí mít peněz!

POKLÍZEČKA
Ó Ježíši, Kudrno!
To si myslím.

STROJNÍK
Ale víte v člověku se všechno třese,
když von zpívá.

POKLÍZEČKA
Já vám řeknu, Kudrno,
já dočista břecela.

PRUS
(vejde)
Není to slečna Marty?

POKLÍZEČKA
Je u pana ředitele.
Ale musí sem přijít,
vona ma něco v šatně.

PRUS
Dobrá, počkám.

(postaví se stranou)

POKLÍZEČKA
To už je pátej.
Čekají jako na klinice.

STROJNÍK
To mi nejde do hlavy,
jestli taková ženská
má taky mužký.

POKLÍZEČKA
O jó, o jó. To jistě jó, Kudrno.

STROJNÍK
O sakra! Mně to ani nejde do hlavy.

POKLÍZEČKA
Co jste se tak zakohoutil?
Víš, pro tebe to není,
víš, pro tebe to není.

(odchází druhou stranou)

KRISTA
(vejde)
Janku, pojď sem!
Tady nikdo není!

JANEK
(ze ní)
Nevyhodí mne tu nikdó?

KRISTA
Ach, bože, Janku, já jsem nešťastna!

JANEK
(chce ji políbit)
Proč?

KRISTA
Ne – nelíbat!
S tím už je dost.
Já mám teď jiné starosti.

JANEK
Ale Kristo!

KRISTA
Viď, ta Marty je ohromná?
Myslíš, mám dále zpívat.
Ale pak už všechno přestane, rozumíš?
Pak musím dělat jen divadlo.
Viš, Janku

(usedá na trůn)

to je hrozné,
já na tebe myslím celý den, celý den.

(Janek chce ji libat)

Bože, ty jsi ničema!

JANEK
Ó, kdybys věděla, Kristo,
já už neumím myslet než na tebe!

KRISTA
Ty můžes, ty přece nezpíváš,
a vůbec měj rozum, dítě!
Mně se tvoří hlas, já už nesmím mnoho mluvit.
Ne, počkej.
Já už jsem ze rozhodla.
Janku!
Mezi námi konec je,
nadobro konec!
Budeme se jenom jednou vidět.

JANEK
Ale –

KRISTA
A mezi tím musíme si býti cizí,
po celý den.
Pojď sem hloupý –
tady je ještě místo.
Myslíš ze by mohla mít někoho ráda?

JANEK
Kdo?

KRISTA
Ona, Marty. To ze rozumí.
Každý se za Marty blázní,
na koho se podívá.

JANEK
To není pravda!

KRISTA
Vážně! Vážně!
Já mám takový strach před ní –

JANEK
Kristinko!

(kradmo ji políbí)

KRISTA
Ale Janku!

PRUS
(poněkud vystoupí)
Nevidím.

JANEK
(vyskočí)
Táta!

(ubíhá s Kristou mezi kulisy)

PRUS
Nemusíš utíkat.

MARTY
(za scénou)
Ještě jeden?

(vcházi)

Ještě jeden?

(do kulis)

Nechte mne, pánové!

(uvidí Pruse)

Jak, ještě jeden?

PRUS
Kdež pak, slečno Martyová.
Jdu s něčím jiným.

MARTY
(usedne na trůn; dívá se na Janka)
To je váš syn?

PRUS
Ano. Pojď blíž, Janku.

MARTY
Pojďte sem, Janku, ať vas vidím.
Byl jste v divadle?

JANEK
Ano.

MARTY
Líbila jsem se vám?

JANEK
Ano.

MARTY
Umíte mluvit něco jiného než ano?

JANEK
Ano.

MARTY
Váš syn je hloupý.

PRUS
Stydím se za něho.

(Gregor vejde s kyticí, za ním Vítek)

MARTY
Ach, Bertík!

GREGOR
Za dnešní večer!

MARTY
Dej sem!

(bere kytici)

Ukaž!

(vyjme z ní etui)

Tohle si vém zpátky.
A co kupuješ hlouposti v etuích?

(vrací mu etui, přivoní ke kytici a jodí ji na zem)

Zač’s to koupil, ty osle?
Běhals po lichvářích.
Vypůjčil sis, viď?

(hrabe se v tašticče, vytahuje hrst penež)

Ber! Sic ti vytahám za uši!

GREGOR
Peníze!

PRUS
Proboha, skoncujte to!

GREGOR
Máte divné způsoby.

(vytrhne peníze, dá je Víktovi)

Odevzdejte to v kanceláři.

MARTY
(k Vítkovi)
Hej, pro něj.

VÍTEK
Ano, prosím.

MARTY
(k Vítkovi)
Byl jste v divadle?
Líbila jsem se vám?

VÍTEK
Můj bože, a jak!
Hotová Strada!

MARTY
Vy jste slyšel Stradu?
Strada pískala!
Corrona měla knedlík.
Agujari byla husa!

VÍTEK
Prosím, prosím,
ona umřela před sto lety.

MARTY
Tím hůř. Já to snad vím!

KRISTA
Janku, pojďme odtud!

GREGOR
Mám přivést ješte pár lidí,
abyste jim říkala hrubosti?

MARTY
Není třeba.

KRISTA
Pojďme, pojďme odtud!

MARTY
Přijdou sami.

(zadivá se na mazlícího se Janka s Kristou)

Cha, cha, cha, to je párek,
tito dva! Jestli už pak byli v ráji?

VÍTEK
Jak to, prosím!

MARTY
Jestli už se měli?

VÍTEK
Proboha, Kristo, že to není pravda?

KRISTA
Táti, jak můžeš...

MARTY
Mlč, hloupá,
co nebylo, může být.
A vůbec, nestojí to ani za to.

PRUS
Co tedy stojí za to?

MARTY
Nic! Zhola nic!

HAUK
(vejde s kyticí)
Dovolte, dovolte, prosím.

(padá na kolena, vzlyká)

ó, ó, ó, ó, ó, ó, dovolte abych...

(kleká před trůnem)

Ó kdybyste věděla...
Ó,ó, ó,ó, ó, ó, ó,
Vy jste jí tak, tak podobná!

I ten hlas, oči, čelo –
Ó vy jste celá ona!
Ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó.

MARTY
Kdo je ten stařeček?

HAUK
(zvedá se)
Já jsem totiž idiot.

PRUS
Slabomyslný.

HAUK
Tak, tak. Hauk idiot.

MARTY
Ó, ó –

HAUK
Já jsem totiž miloval
před padesáti lety
osmnáctset sedmdesát.

MARTY
Ano.

HAUK
Ona byla cigánka,
říkali ji "chula negra."
Totiž tam dole, v Andalusii.
Jak se bláznil celý svět!
"Vaya gitana!"
Jak se bláznil celý svět!
"Vaya gitana!"
Já všecko tam zanechal, všecko u ní.
Já pak zůstal po celý život pitomý,
račte rozumět?
Já už pak nežil, to byla jen dřimota.
Ale co je vám po dávno mrtvé ženě?

MARTY
Mrtvé?
To je hloupé! Maxi!

(nakloní se)

HAUK
Eugénie!

MARTY
Polib mne!

HAUK
Jak, prosím?

MARTY
"Bésame, bobo, bobazo!"

HAUK
"Jesús mil veces".

MARTY
"Animal, un besito!"

(políbí ji)

HAUK
Eugenia, "moza negra querida carísima!"

MARTY
"Chito, tonto! Quita! Fuera!"

HAUK
"Es ella, es ella, gitana endiablada!
Ella es ella, gitana endiablada!"

(Ukolní se Prusovi a ostatním, odcházi)

Já zase přijdu!
Ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, -

MARTY
Dalši, kdo mi co chce?

VÍTEK
Prosím!
Kdybyste ráčila podepsat Kristince
vaši fotografii.

MARTY
Hlupousti!

KRISTA
Janku, pojď!

MARTY
(podepisuje)
A co se tam hádaji?

KRISTA
Pojď!

JANEK
To jen tak –

MARTY
Ale Kristince to udělám.

VÍTEK
(uklání se)
Tisíceré díky!

(odchádzí s Kristou)

MARTY
Tak, s bohem!
Ó, jděte všichni! Jděte!
Nechte mne konečně!

PRUS
(uklání se)
Lituji neskonale.

MARTY
Vy ne!
A co se ten Janek omámil?
Ať už jde!

(Janek odejde. Ke Gregorovi)

A co ty tu chceš?

GREGOR
Musím s vámi mluvit!

MARTY
Teď nemám na tebe kdy.

GREGOR
Musím s vámi mluvit!

MARTY
Bertíku, prosím tě, nech mne!
Jdi, milý – jdi teď!
Přijď třeba za chvíli!

GREGOR
Přijdu!

(Chladná poklona k Prusovi; odejde)

MARTY
Konečně!

PRUS
Dovolte mi dříve otázku:

(oba usednou)

Máte nějaký zvláštní zájem
na osobě pana Gregora?

MARTY
Ne.

PRUS
Záleži vám tuze na tom,
aby ten proces vyhrál?

MARTY
Ne.

PRUS
Děkuju vám.
Nechci vyzvídat,
odkud víte, co všechno je
v zamčených skříních mého domu.
Je to patrně vaše tajemství.

MARTY
Ano. Ano.

PRUS
Věděla jste, ža tam jsou ty jisté dopisy,
věděla jste, že tam Prusův odkaz,
dokonce pod pečetí!
Věděla jste, že tam je ještě něco?

MARTY
(vzrušena vstane)
A co?
Vy jste tam něco našli?
Poslyšte, co je to?

PRUS
Nevím.
Je to jen zapečetěna obálka.
Co víte o té,
kterou nazýváte Ellian MacGregor?

MARTY
Máte její dopisy?

PRUS
Vy snad víte něco více o té běhně?

MARTY
Dovolte!
Opovažte se!
Jen se opovažte tak mluvit!

PRUS
Ale drahá slečno, co je vám?
Co vám zaleží na nějaké pochybné ženě
před sto lety?

MARTY
Ano. Docela nic!

(usedá)

Byla to tedy běhna?

PRUS
Víte, četl jsem její dopisy.
Užasně vášnivý typ,
ta ženská.

MARTY
Ó, neměl jste to číst.

PRUS
Jsou tam narážky
na prazvláštní intimnosti –
nejsem mladík, slečno,
ale přiznávám se,
že nejhorší roué
nemá tolik zkušeností v jistých věcech
jako ta dívka.

MARTY
Chtěl jste říci nevěstka?

PRUS
A jak se opravdu jmenovala Ellian?

MARTY
Ellian MacGregor.
Vždyť to máte v těch dopisech.

PRUS
Pardon, pardon!
Tam je jenom E.M.
Nic víc.

MARTY
To samozřejmě znamená Ellian MacGregor.

PRUS
To může znamenat třeba Emilia Marty.
Elina Makropulos,
nebo tisíc jiných jmen.

MARTY
Ale je to Ellian MacGregor.

PRUS
Ale spiš:
Elina Makropulos, řekyně z Kréty.

MARTY
Zlořečeně!

PRUS
Vy jste to věděla?

MARTY
U čerta, jak to víte?

PRUS
Velmi prostě.
V závěti je řeč o jakémsi Ferdinandovi,
narozeném v Loukově 20, listopadu 1816
a má v matričním zápise tohle:

(vyjme zápisníček a čte)

"Nomen infantis": Ferdinand Makropulos;
torus: nemanželský;
otec vynecchán;
mater: Elina Makropulos.

MARTY
Nic víc?

PRUS
To stačí, to stačí!

MARTY
Chudáček Gregor!
Tedy Loukov zůstane vám, že?

PRUS
Aspoň pokud se nepřihlásí
nějaký pan Makropulos.

MARTY
A nepřihlásí-li se žádný Makropulos?

PRUS
Pak obálka zůstane zavřena
a nikdo ji nedostane.

MARTY
Pak se přihlási, uvidíte!

PRUS
Kde ho máte?
Snad v kufru?
Škoda jen, že to není pravda?

MARTY
Myslíte, že lžu?

(Prus odchazí)

Počkejte!
Zač byste mi prodal tu obálku

(Prus se obráti)

PRUS
Jak, prosím?

(s poklonou odcházi. Gregor vejde)

MARTY
Tos ty, Bertíku?

GREGOR
Proč máte oči zavřené?
Vypadáte, jako byste trpěla.
Co je vám?

MARTY
Unavena. Mluv tiše.

GREGOR
(blíži se k ní)
Tiše? Varuji vás
Zakažte mi mluvit tiše!
Slyšíte, Emilie,
zakažte mi mluvit tiše!
Já vás miluju!
Vy se smějete?
A já vás miluju!

MARTY
Zima, Bertíku.

GREGOR
Co pak spíte?

MARTY
Chladno.

GREGOR
Emilie, střežte se. Jste ke mně sprostá,
ale i,
ale i to mi děla rozkoš.
Hrozím se vás,
ale i to mi děla rozkoš.
Chtěl bych vás uškrtit,
když mne ponižujete.
Chtěl bych –
Emilie,
asi vás zabiju.
Ve vás je něco odporného.
Jste zlá, nízká,
strašná.
Bezcitné zvíře.

MARTY
Nejsem, Bertíku –

GREGOR
Jste.

MARTY
–nejsem.

GREGOR
Nic vám
ničím není.
Studená jak nůž.
Jak byste z hrobu vstala.
Je to zvrhlost vás milovat.
A já vás miluji,
že bych si maso rval s těla.

MARTY
Líbí se ti jméno Makropulos?

GREGOR
Nedrážděte!
Miluji vás jak ztracený člověk,
Emilie!

MARTY
Tedy běz
k tomu svému advokátovi,
aby ti vrátil ten dokument,
co jsem mu dala.

GREGOR
Je falešný?

MARTY
Na mou duši, není,
Alberte, není.
Ale musíme mít jiný,
na jméno Makropulos.

GREGOR
Budete mne milovat?

MARTY
Nikdy, rozumíš? Nikdy!

GREGOR
(usedne)
Pak vás zabiju, Emilie!

MARTY
Hlupoty!
Vidiš na krku tu jisvu?
To mne chtěl také jeden zabít;
a já se ti nebudu svlékat do naha
abys viděl, co mám těch vašich památek!
Co jsem tu pro vaše zabíjení?

GREGOR
Já vás miluji!

MARTY
Tedy zab se. Ó, kdybys věděl, –

GREGOR
Já vás miluji!

MARTY
– jak je mi všecko jedno.
A kdybys věděl!

GREGOR
Co je vám?

MARTY
(lomí rukana)
Nešťastná, nešťastná Elina!

GREGOR
Pojďte, Emilie, odjedeme.
Nikdo vás nemiloval tak jako já.
Slyšíte, Emilie?

(Marty chrápe)

Co je to?
Spí jako opilec.
Dělate se si mnou blázna?
Emilie, to jsem já –

(naklání se k ní)

nikdo to není –

POKLÍZEČKA
(stojí opodál, zakašle)
Gm, gm, gm, gm, gm.

GREGOR
(vztyči se)
Co je? Ah tak, vy!
Slečna usnula; nebuďte ji!

(Políbí ruku Emilii a odběhne;
Poklízečka přiblízí se k Emilii)

POKLÍZEČKA
A mně je ji nějak líto.

(odchází)

(Ze zákulisí vystoupí Janek, zastaví se na deset kroků
a omámí se na Emilii.)

MARTY
(pohne se)
To jsi ty, Bertíku?

JANEK
(couvne)
Ne, prosím, jenom Janek.

MARTY
(posadí se)
Janek?
Pojď sem Janku!
Chtěl bys mi něco udělat?

JANEK
Ano, ano!

MARTY
Něco velkého, -

JANEK
Ano!

MARTY
- hrdinský skutek?
A budete ně co zato žádat?

JANEK
Nic, prosím!

MARTY
Pojďte blíž!
Víte, že je to od vás hezké?
Poslyšte, váš táta má doma zavřenou obálku;
na ní je napsáno:
„Do rukou mého syna Ferdinanda"
Má ji ve stole, v pokladně nebo kde.
"Compris?"

JANEK
Ano, ano, prosím.

MARTY
Přineste mi ji.

JANEK
Dá mi ji táta?

MARTY
Nedá. Máte mu ji vzít.

JANEK
To nejde!

MARTY
Chlapeček se bojí táty.

JANEK
Nebojím se,
ale – ale –

MARTY
Janku, na mou čest,
je to jen památka bez ceny –
Já bych ji tolik chtěla!

JANEK
Já se pokusím.

PRUS
(vystoupi ze stínu)
Nenamáhej se, Janku!

JANEK
Tati, už zase ty?

PRUS
Jdi! Jdi!

(Janek zahanben odchází)

Hleďte slečno, myslil jsem,
že brousí kolem divadla, a zatím –

MARTY
A přoč jste vybrousil kolem divadla?

PRUS
Čekal jsem na vás.

MARTY
(přistoupi těsně k němu)
Tož mi dejte tu obálku!

PRUS
Není moje.

MARTY
Přineste mi ji!

PRUS
A kdy? A kdy?

MARTY
Dnes v noci.

PRUS
Platí.

(Rychle odchází)TŘETÍ JEDNÁNÍ


(Hotelový pokoj. Vlevo okno, vpravo dveřé na
chodbu. Ve středu vchod do ložnice Emiliiny,
oddělené průstviným závěsem, na ktérem hrají
stiny toaletních pohybů. Marty vychází z
ložnice v peignoiru. Za ni Prus v smokingu,
ale bez limce; usedne vpravo. Emilie jde k
oknu a vytáhne roletu. Slabý ranni úsvit.)

MARTY
(obráti se od okna)
Nu? Slyšíte?
Dejte mi tu obálku!

(Prus vytáhne z kapsy tobolku, z ní vyjme zapečetěnou
obálku. Hodí ji na stolek. Marty vezme obálku a jde k
toaletnímu stolku; zde usehne, rozvítí lampičku a
prohlíží pečeti, pak vlásničkou roztrhne obálku a
vyjme z ní rukopis, Vstane.)

Dobrá!

(složí rukopis a skryje je za ňadry)

PRUS
Okradla jste mně.

MARTY
Měl jste, co jste chtěl.

PRUS
Okradla jste mně.
Studená jak led.
Jak bych držel mrtvou...
Proto jsem zpronevěřil papíry.
Děkuju pěkně!

MARTY
Je vám líto zavřené obálky?

PRUS
Neměl jsem ji dávat.
Jak bych ji byl ukrad.
Hnus! Hnus!

MARTY
Chcete mi naplivat do tvařé?

PRUS
Ne, ale sobě.

MARTY
Oh, poslužte si.

(Klepáni. Komorná vejde v nočním kábatku a
spodničce, udýchaná)

Kdo je?

KOMORNÁ
Prosím, slečno, není tady pan Prus?

PRUS
Co je?

KOMORNÁ
Je tady sluha pana Pruse.
Že s ním musí mluvit.
Že mu něco nese.

PRUS
U čerta, jak ví?
Ať počka. Ne, zůstaňte.

(odejde do ložnice)

KOMORNÁ
Ó bože,

(Marty usedne před toaletním stolkem;
Komorná jí rozpouští vlasy )

to jsem se lekla!
A on vám sluha je zrovna bez sebe a mluvit nemuže.
Něco se musela stát, slečno.

MARTY
Pozor, trháš!

KOMORNÁ
A bledý jako stěna, ten sluha.

PRUS
(vyjde spěšně z ložnice v límci a kravatě )
Pardon!

(odejde vpravo)

KOMORNÁ
(kartáčuje vlasy)
To je velký pán, že?
Kdybyste viděla, slečno,
jak se ten sluha třás.

MARTY
Dáš mi pak udělat vajíčka.

(zívá)

Kolik je hodin?

KOMORNÁ
A měl v ruce ňaké psaní, či co.

MARTY
Kolik je hodin?

KOMORNÁ
Sedm pryč.

MARTY
Zhasni světlo a mlč.

KOMORNÁ
A pysky měl zrovna modré, ten sluha.
Já myslela, že omdlí.
A takové, takové slzy v očích –

MARTY
Ty pitomá, vždyť mi vythráš vlasy.
Ukaž hřeben!

KOMORNÁ
Vždyť se mi třesou ruce!

MARTY
Nu koukej, co je vyškubaných vlasů!

KOMORNÁ
Něco se muselo stát!

PRUS
(vrací se z chodby, v ruce otevřený list, jejž mechanicky
uhlazuje. Hledá rukou židli a usedá)
Pošlete to děvče...

MARTY
Jdi tedy!

(Komorná odejde)

PRUS
Óh, proto tedy, proto!
Ubohý Janek!

(Marty vezme hřeben a češe se)

Můj jediný syn!
"Táto, buď sťasten, ale já..."

(vstane)

Co tu děláte?

MARTY
(vlásničky v ústech)
Češu se.

PRUS
Snad jste nepochopila.
Janek vás miloval!
Zabil se pro vás!

MARTY
Bah, tolik se jich zabíjí!

PRUS
A vy se můžete česat?

MARTY
Mám snad běhat rozcuchaná?

PRUS
Pro vás se zabil!

MARTY
Copák já za ta mohu?

PRUS
Slyšíte?

MARTY
Pro vás taky!
Mám si snad trhat vlasy?

PRUS
Mlčte, nebo –

(zaklepáni. Prus odchází, srazí se
ve dveřích s Haukem.)

Canaille!

(Hauk vejde po špičkách, políbí Marty na šíji.)

MARTY
"Buenos días,Maxi!"

HAUK
Pst, pst.

MARTY
Co tak časně?

HAUK
Pst, pst.
Ustrojte se, Eugenia!
Jedeme!

MARTY
Kam?

HAUK
Hi-hi-hi, Do Španělska.

MARTY
Blázníte?

HAUK
Moje žena nic neví,
že já k ní nevrátím.
Vidíte, co si nesu?
Matyldiny šperky.
Račte rozumět,
Matylda je moje žena, je stará.
Je ošklivé být stár.

MARTY
"Sí, sí seńor"

HAUK
Ale vy nesestárla.
Víte, že blázni mají dlouhý věk.
Ó já budu dlouho živ!
A dokud člověka těší milovat,

(chřesti kastanětami)

užívej lásky. Kš, cikánko, pojedem?

MARTY
Pojedem!

(snáši si zavazadla)

(Zaklepání)

KOMORNÁ
(vstrčí hlavu)
Prosím, slečno, moc panstva.

MARTY
To je návštěv.

(Vstupují Gregor, Kolenatý, Vítek,
Kristinka, Prus a lékař)

Upozorňuji vás pánové,
že chci odjet, že chci odjet!

HAUK
Už mě mají!

KOLENATÝ
Prosím, slečno, to nedělejte!

(Lékař podává rámě Haukovi a odvádí ho.)

HAUK
Chi, chi, chi!
Chi-chi-chi-chi-chi-chi!

KOLENATÝ
Zůstaňte po dobrém,
abych nemusel zavolat –

MARTY
Policii?

(Kolenatý jí nabízí židli )

Chcete mne vyslýchat?

KOLENATÝ
Slečno, to je jen přátelská beseda!
Podepsala jste Kristince
tuto fotografii?
Je to váš podpis?

MARTY
Je.

KOLENATÝ
Výborně.
Račte dovolit:
a poslala jste mi večer tuto listinu?
Datum osmnáct set třicet šest?
Je to pravé?

MARTY
Je.

KOLENATÝ
Ale je to psáno inkoustem alizarinovým.
Víte, co to znamená?
He?

MARTY
Jak to mám vědět?

KOLENATÝ
Falsifikát!

MARTY
Přísahám, že to psala Ellian MacGregor!

KOLENATÝ
Kdy?

MARTY
Na tom nezáleží.

KOLENATÝ
Ó, záleží, záleží!
Kdy zemřela Ellian MacGregor?

MARTY
Ó, jděte, jděte!
Já už nepovím ani slova!

GREGOR
Tak prohlédnem si její zásoby sami.

MARTY
Nechat! Opovaž se!

(Otvírá zásuvku toaletního stolku )

GREGOR
(skočí k ní, srazí jí revolver)
Střílet?
Ale dříve pohleďte tomu dítěti do očí.
Víte, co se stalo?

MARTY
Janek?

GREGOR
A víte, proč?
Toho máte chlapce máte vy na svědomí!

MARTY
Pah!
A proto sem chodíš?
Všecko vám povím,
jen co se ustrojím,
jen so se najím.

(vběhne do ložnice)

(Všichni vrhají se na cestovní kufřík.
Gregor schváti pečítko, Vítek medaillon,
Kolenatý dopisy.)

GREGOR
Pečítko s iniciálkou E.M.
jež je na listinách
Elliany MacGregor.

VÍTEK
Erb pana Hauka.

KOLENATÝ
Kde je?

VÍTEK
Už ho odtud odvedli.

KOLENATÝ
Eugenia Montez,
Elsa Müller, devadésat devět,
Ellian MacGregor,
Ekatěrina Myškin -

VÍTEK
Samé E.M.

KOLENATÝ
Hopla! "Meine liebste Elian"...

PRUS
Snad Elina!

KOLENATÝ
Kde pak. Ellian MacGregor, Wien.
Vítku, skočte pro taláry.

VÍTEK
Ano, prosím!

(odbíhá)

(Kristinka pláče)

KOLENATÝ
Neplakala Tinkotinko!

PRUS
Ukažte mi tu listinu!
Ta listina je pravá, psala to Řekyně,
Elina Makropulos.

KOLENATÝ
Ale vždyť to přece psala –

PRUS
Nesporně Elina Makropulos.

KOLENATÝ
To jsem blázen.

PRUS
Je to tataž ruka jako na mých dopisech.

KOLENATÝ
(k Vítku, který vstupuje)
Vítku, zavolej ji!

(Vítek přivádí Emilii ve velké toaletě,
s láhví a sklenicí v ruce, pije )

VÍTEK
Ona pije whisku.

MARTY
(Podnapilá, opirá se o stenu)
Nechte mne!
To je jen na kuráž.

KOLENATÝ
(obléká talár)
Histérka! Vemte jí tu láhev!

MARTY
Ne! Nedám!

(tiskne láhev k prsoum)

Sic nebudu mluvit!

(k e Kolenatému)

Vypadáte jak funebrák!

KOLENATÝ
Jak se jmenujete?

MARTY
Já? Elina Makropulos.

KOLENATÝ
Rozená kde?

MARTY
Na Krétě.

KOLENATÝ
Jak jste stará?

MARTY
Kolik byste řekli?

KRISTA
Přes čtyřicet.

MARTY
(vyplázne na ni jazyk)
Žábo!

KOLENATÝ
Kdy rozená?

MARTY
Patnáct set sedmdesát pět.

KOLENATÝ
Jak že? To přestává všecko!

MARTY
Je mi tedy tři sta třicet a sedm let.

KOLENATÝ
Kdo byl váš otec?

MARTY
Hieronymos Makropulos,
osobní lékař císaře Rudolfa Druhého.

KOLENATÝ
Já už s vámi nemluvím, nemluvím!

PRUS
Jak se opravdu jmenujete?

MARTY
Elina Makropulos.

PRUS
Byla z vašeho rodu Elina Makropulos,
souložnice Josefa Prusa?

MARTY
To jsem přece já!

PRUS
Jak to?

MARTY
Já sam byla souložnice Pepi Prusa.
Vždyť jsem s ním sama měla toho Gregora.

GREGOR
A Ellian MacGregor?

MARTY
To jsem přece já.

GREGOR
Blázníte?

MARTY
Já jsem tvá
pra-pra-pra-pra-pra-pra-babička.
Ferdi to byl můj kluk.

GREGOR
Který Ferdi?

MARTY
No přece Ferdinand Gregor.
Ale v matrice,
tam se musí říci pravé jméno –

KOLENATÝ
Bože, bože!

MARTY
Ferdinand Makropulos.

KOLENATÝ
A kdy jste rozena?

MARTY
"O Christos soter", dej mi s tím pokoj!
Patnáct set osmdesát pět.
Já také byla Jekatěrina Myškina a Else Müller.
Což možno člověku tři sta let mezi lidmi žít?
Tři sta let žít?

PRUS
A jak jste mohla znát obsah
zapečetěné obálky?

MARTY
Proto že mi ji Pepi ukázal,
než ji tam uložil,
abych to řekla tomu hloupému Ferdovi.

PRUS
A proč jste mu to neřekla?

MARTY
Já se čerta starám,
chi-chi-chi, o své mladé.

KOLENATÝ
Jak to mluvíte?

MARTY
Holenku, holenku,
já už dávno nejsem,
dávno žádná dáma.
Nechčes se napít?
Bohorodičko,
to sucho v ústech!
Já shořím...

PRUS
Ty dopisy jste psala vy?

MARTY
Psala.
Viš, Pepimu jsem řekla všecko.
Já ho měla ráda.
Jeho jsem měla ráda.
Proto jsem mu půjčila věc Makropulos.

PRUS
Co je to?

KOLENATÝ
Co je to?

GREGOR
Co jste mu půjčila?

VÍTEK
Co je to?

MARTY
Věc Makropulos.
Když to tak hrozně chtěl.

(k Prusovi)

Ten list, cos mi dnes vrátil.
Ta zapečetěná obálka,
Pepi to chtěl zkusit.
Slíbil, že mi to vrátí.
A zatím to přiložil k té závěti!
Myslil, že si proto přijdu,
a – a –
a já přišla až teď.
Já chtěla dostat tu věc,
aby člověk byl tři sta let živ!
Tři sta let mlád!

GREGOR
Jen proto jste přisla?

MARTY
Cha-cha-cha-cha,
cha-cha-cha!
Já kašlu na to, že jsi můj!
Což vím,
kolik tisíc mojich trabantů
běhá po světě,
těch mojich trabantů běhá po světě?

(přitiskne obálku k srdci)

Teď už jsi má,
teď už jsi,
teď už jsi má!
To napsal můj otec
por císaře Rudolfa.

VÍTEK
Císaře Rudolfa?

MARTY
Ach, lidé, lidé, to byl nemrava!
A když začal stárnout,
hledal pořád elixir života,
aby zas omládl.
A tehdy přišel můj otec k němu
a napsal mu to kouzlo, tu věc –
aby zůstal tři sta let,
tři sta let mlád.
Ale císař Rudolf se bál, a řekl:
"Zkus to na své dceři,
dříve na své dceři!"
A to jsem byla já,
a to jsem byla já.
Tehdy mi bylo šestnáct let,
a tak to na mně zkusil.
Pak jsem byla týden
či jak dlouho bez sebe
a uzdravila se.

VÍTEK
A co císař?

MARTY
Nic.
Jak pak mohl vědět,
že budu tři sta let živa?
Že budu tři sta let živa?
Tak dal mého otce do věže jako podvodníka.
A já jsem utekla s tou věcí do Uher.
Nevím ani kam.

PRUS
Ukázala jste někomu věc Makropulos?

MARTY
Ukázala Pepi, když tak hrozně o to prosil.
Ale já ji musila dostat –

KOLENATÝ
Kolik je vám let?

MARTY
– protože stárnu.

KOLENATÝ
Kolik je vám let?

MARTY
Nepleťte!
Tři sta dvacet sedm let!
To proto, že jsem již u konce.
Sáhni, Bertíku, jak ledovatim.
Sáhněte na mé ruce!

KOLENATÝ
Proč jste padělala rukopis
Elliany MacGregor?

MARTY
Pater hemon!

KOLENATÝ
Nelžete!
Vy jste Emilia Marty –

MARTY
Pater hemon!

KOLENATÝ
Vy jste ukradla Eugenii Montez ten medalion!

MARTY
Pater hemon, hos eis uranois!

KOLENATÝ
My všecko víme, všecko víme.
Všecko víme, všecko víme, všecko víme!
Jak se jmenujete?

MARTY
(padá)
Elina…Makropulos

KOLENATÝ
(pustí ji na zem)
Proklatě, nelže!

PRUS
Nelže!

GREGOR
Nelže!

VÍTEK
Nelže!

KOLENATÝ
(strhává talár)
Pro lékaře!

(Odnášejí Marty do ložnice. Lékař vejde do ložnice.)

MARTY
(vejde jako zjevení, jako stín. Lékař ji podržuje.
Všichni vstanou. Zelenavé světlo zaplaví jeviště
i hlediště)
Cítila jsem že smrt na mne sáhala.
Nebylo to tak hrozné.

GREGOR, VÍTEK, PRUS, KOLENATÝ
Slečno Martyová,
byli jsme k vám krutí!

KRISTA
Je mi vás hrozně líto!

MARTY
Jste tady všichni, a jako byste nebyli.
Jste jen věci a stíny!

SBOR
Jsme věci a stíny!

MARTY
Umřít nebo odejít,
vše jedno, to je stejné!

SBOR
Vše jedno, vše stejné!

MARTY
(lomí rukana)
Ach, nemá se tak dlouho žít!
Ó kdybyste věděli, jak se vám lehko žije!
Vy jste tak blízko všeho!
Pro vás má všecko smysl!
Všecko má pro vás cenu!
Hlupci, vy jste tak šťastni –

SBOR
Tenor: My šťastni!
Bas: Hlupci, my jsme tak šťastni!

MARTY
– pro tu pitomou náhodu, že tak brzo zemřete.

SBOR
Tenor: My šťastni!
Bas: Hlupci, my jsme tak šťastni!

MARTY
Věříte v lidstvo, velikost, lásku!
Vždyť více nemůžete chtít!

SBOR
Chtít víc nemůžeme!

MARTY
Ale ve mně se život zastavil,
Ježíši Kriste, a nemůže dál!
Ta hrozná samota!
Je to, Kristinko, stejně marné,
zpívat či mlčet –
Omrzí být dobrý, omrzí být špatný.
Omrzí země, omrzí nebe!
A pozná, že něm umřela duše.

GREGOR
A proč jste přišla –

VÍTEK, KOLENATÝ, PRUS
A proč jste přišla –

GREGOR
– pro věc, pro věc Makropulos?

VÍTEK, KOLENATÝ, PRUS
–pro věc Makropulos?

MARTY
Tady to je psáno:
"Ego, Hieronymos Makropulos,
iantros kajsaros Rodolfu"
Já už to nechci!
Zde, vemte si to.
Nikdo to nechce?
Ty jsi Kristinko, vzala jsem ti hocha;
jsi krásná, vem si to!
Budeš slavná, budeš zpívat jak Elian Marty!
Ber, děvče, ber, děvče!

GREGOR, KOLENATÝ
Neber!

VÍTEK, PRUS
Neber!

(Krista bere listinu a drží ji nad plamenem,
až shoří. Cervené světlo zaplaví jeviště.)

MARTY
Pater hemon?

(shroutí se)

(Listina dohořívá.)


PRIMER ACTO


PRELUDIO

(Oficina del secretario del Dr. Kolenatý. En
la pared posterior, estantes con archivos y unas
escaleras. En otras paredes listas de cargos,
anuncios oficiales, calendarios, un teléfono, etc.)

VÍTEK
(poniendo de nuevo los archivos en los estantes)
ˇOh, oh, Dios mío!
ˇLa una en punto y el viejo sin venir!
Caso de Gregor vs. Prus.
G-G-R... ˇAhí está!

(sube las escaleras)

Caso de Gregor...
ˇAquí!... Todo listo.
ˇOh, Dios mío, oh Dios mío!

(hojeando una carpeta)

1827... 1832...
1840... 1847...
dentro de poco tiempo
cumplirá cien ańos.

(reemplaza la carpeta)

Caso Gregor-Prus.
ˇAh, durará para siempre!
ˇVanidad... polvo y cenizas!

(se sienta reflexivo en el último escalón)

Por supuesto que se trata
de una antigua familia de aristócratas.
żQuién más?... ˇEl Barón Prus!
Luchando por un pleito de hace un siglo, ˇcanalla!
"ˇCiudadanos! żContinuaréis tolerando...

(Gregor se queda de pie en la puerta, sin ser visto,
escuchando por un momento.)

... a esta aristocracia cuyos privilegios
provienen de a la tiranía?"

GREGOR
żEl Ciudadano Marat?

VÍTEK
No, Marat no dijo eso.

(bajando las escaleras)

Fue Danton,
en el discurso del 23 de octubre de 1793.
ˇMil disculpas!

GREGOR
żEl Dr. Kolenatý está aquí?

VÍTEK
Aún no ha llegado.

GREGOR
żY cuál será el veredicto? żMalo? żEstoy perdido?

VÍTEK
No puedo ayudarlo en eso. No sé nada.
El viejo ha estado todo el día en el tribunal.

GREGOR
(arrojándose en un sillón)
Entonces, llámelo.

VÍTEK
Tiene razón.

(al teléfono)

ˇHola! żDr. Kolenatý?
żAcaba de salir? ˇGracias!

(cuelga)

Acaba de salir.

GREGOR
żY el veredicto?

VÍTEK
Le he dicho que no puedo ayudarlo en eso.
Cuando pienso que por treinta ańos, ˇtreinta ańos!
hemos estado disputando este pleito...
Y que usted lo elevó precipitadamente
a la Corte Suprema.
ˇEs como destruir un monumento de cien ańos!

GREGOR
ˇNo diga estupideces, Vítek!
Quiero ganar este caso cueste lo que cueste.

VÍTEK
O perderlo.

GREGOR
Si perdiéramos, entonces...

VÍTEK
... entonces puede pegarse un tiro.
Tal y como su padre solía decir.

GREGOR
Bueno, sí, él se suicidó.

VÍTEK
Estaba endeudado hasta las cejas.

GREGOR
żPor qué no se calla?

KRISTA
(entrando)
ˇPapá, esa Marty es una mujer estupenda!
ˇSí, papá, Marty es estupenda!

GREGOR
Pero żésa quién es?

VÍTEK
żQue quién es?

KRISTA
ˇMarty, por supuesto!

GREGOR
Pero żquién es?

KRISTA
ˇEmilia Marty! ˇEmilia Marty!

VÍTEK
ˇMi hija está yendo al teatro!

KRISTA
ˇOh, papá, papá!
Voy a renunciar a esa idea de la ópera.
ˇElla es la cantante más grande del mundo!
Voy a abandonar los escenarios,
no puedo seguir... porque...
ˇsimplemente no soy buena!
ˇPapá, esa Marty!
ˇDios, ella es!... ˇDios, ella es divina!

GREGOR
Y cuál es su edad?

KRISTA
ˇNadie lo sabe ni puede decirlo con seguridad!

VÍTEK
żUnos treinta ańos, quizá?

KRISTA
ˇAl menos! Pero... ˇes tan hermosa!

GREGOR
Iré al teatro esta noche, pero no para ver a Marty,
ˇsino para escucharte a ti!

KRISTA
Tendría que ser un imbécil... ˇY estar ciego!

VÍTEK
ˇVamos!

MARTY
żNo quiere ver a Marty?

VÍTEK
ˇVamos! ˇQué impertinente es esta nińa!

KRISTA
(a Gregor)
No debería hablar así de Marty, ˇno la ha visto!

KOLENATÝ
(entrando)
No se lo van a creer... ˇaquí la tienen!

(Marty aparece en la entrada)

KRISTA
ˇDios mío! ˇSi es Marty!
ˇAbre paso, papá!

(Vítek se aparta discretamente, seguido de Krista)

KOLENATÝ
(A Marty)
żQué puedo hacer por usted?

MARTY
żDoctor Kolenatý?
He visto a esta nińa en algún lado...
Mi nombre es Marty y quisiera hablar con usted...

KOLENATÝ
Sí, desde luego, por favor siga.

MARTY
Vengo a hablar con usted sobre el caso Gregor.

GREGOR
żDisculpe? Seńora...

MARTY
No estoy casada.

KOLENATÝ
(haciendo las presentaciones)
Seńorita Marty...
Mi cliente, el seńor Gregor.

MARTY
żEs éste? żÉste?
Entonces puede quedarse y escuchar.

(Gregor se sienta frente a ella)

Entonces żusted es el abogado de este seńor
Gregor en el pleito de la herencia de Joseph Prus?

KOLENATÝ
El fallecido barón Ferdinand Joseph Prus,
sí, el mismo.

MARTY
Entonces, żestá muerto?

KOLENATÝ
ˇUff! De hecho, murió hace siglos.

MARTY
ˇPobre! ˇNunca lo conocí!

KOLENATÝ
ˇVamos, vamos, no llore!
żHay algo que pueda hacer por usted?

MARTY
(levantándose)
No, no quiero hacerle perder el tiempo.

KOLENATÝ
(levantándose)
Perdóneme seńorita, pero estoy seguro
que usted tuvo una razón para venir aquí.

MARTY
(se sienta de nuevo y abre un periódico)
Por supuesto. Leí esto:
" Último día del pleito Gregor vs. Prus".
No es una coincidencia?

KOLENATÝ
Bueno, se ha publicado en todos los periódicos.

MARTY
żLe importaría explicarme algo sobre el caso?

KOLENATÝ
Con mucho gusto.

(sentándose en un sillón)

MARTY
Cuénteme la historia.

KOLENATÝ
Alrededor de 1820, la herencia Prus pertenecía
al retrasado del barón Ferdinand Prus.

MARTY
żPepi era retrasado?

KOLENATÝ
żExcéntrico, entonces?

MARTY
No, era un desdichado.

KOLENATÝ
żCómo puede estar segura de eso?

MARTY
żY cómo puede estarlo usted?

KOLENATÝ
Deje que el Altísimo lo decida.
Joseph Ferdinand Prus murió sin hijos
y sin hacer testamento en 1827...

MARTY
żDe qué murió?

KOLENATÝ
De meningitis o algo parecido.
Su primo, Emmerich Prus-Zabrzezinski,
se hizo cargo de todos los bienes.
Este hecho fue objetado por el barón Szepházy,
sobrino de la madre del fallecido,
quien reclamaba la herencia,
así como la hacienda de Loukov,
en nombre de un tal Ferdinand Karel Gregor,
en el mismo ańo, 1827.

MARTY
Espere,
Ferdinand sería un nińo por ese entonces.

KOLENATÝ
Exactamente. Él fue educado
en la academia Theresianum de Viena.
Su demanda sobre la hacienda de Loukov,
se apoyó en los siguientes hechos:
primero, el fallecido se presentó
al director de Theresianum, in persona,
y declaró que
estaba legando la herencia en cuestión
a dicho menor Gregor, quién,
tan pronto alcanzase la mayoría de edad,
pasaría a poseer los bienes.
"Item pro secundo":
dicho menor usufructuó el patrimonio
a instancias del fallecido con el título de
"ocupante y propietario"

MARTY
Parece que todo era muy sencillo.

KOLENATÝ
Le ruego me perdone, aún no he acabado.
El barón Emmerich-Prus objetó contra esto,
diciendo que el fallecido no testó por escrito,
sino que en su última hora de vida,
hizo una disposición verbal
a favor de otra persona.

MARTY
Pero ˇeso no es cierto!

KOLENATÝ
ˇHe ahí el problema!

MARTY
Simplemente es imposible.

KOLENATÝ
ˇHe ahí el problema!

(Sube las escaleras, toma el archivo del caso
Gregor, se sienta en la parte superior y lo hojea.)

Le mostraré inmediatamente el por qué:
"Mientras yacía en cama con una fiebre muy alta,
declaró varias veces que la herencia Loukov
debería pertenecer a
"Herr Mach Gregor…" en alemán.

(reemplaza el archivo)

O en checo: "Řehoř Mach".

MARTY
ˇPero eso es un mal entendido!
ˇUn mal entendido!
Pepi estaba hablando sobre Gregor,
ˇFerdi Gregor!

KOLENATÝ
"Litera scripta valet".
ˇLo que escrito está, escrito está!
Mientras tanto, el primo Szepházy investigó
acerca de algunos individuos
con el nombre de Řehoř Mach.

MARTY
ˇEspere un momento! ˇUn momento!
A pesar de todo era su propio hijo.
Ferdie fue su hijo.
ˇFerdie fue el hijo de Pepi, después de todo!

KOLENATÝ
żQuién era? żDe quién era hijo? żSu propio hijo?

GREGOR
żSu hijo?

KOLENATÝ
Si eso es así, entonces, żquién fue su madre?

MARTY
żSu madre? Se llamaba Ellian MacGregor,
una cantante de la ópera imperial.

GREGOR
żCómo dice que se llamaba?

MARTY
MacGregor, un apellido escocés...

GREGOR
żEscuchó eso, doctor?
ˇMac – Gregor!
No era sólo "Mach"! Entiende?

KOLENATÝ
(sentándose)
żPor qué su hijo no llevó el apellido MacGregor?

MARTY
ˇOh, por respeto a su madre!
Verá, Ferdie nunca conoció a su madre.

KOLENATÝ
żExisten pruebas de eso?

MARTY
Es posible... ˇProsiga!

KOLENATÝ
Desde ese entonces,
el litigio ha pasado
por varias generaciones
de los Prus, Szepházy y Gregor,
ayudados por los sucesivos doctores Kolenatý.
Y gracias a esta ayuda,
el último Gregor perderá el pleito
este mismo día.
Y esta es toda la historia.
żAlguna pregunta?

MARTY
Sí. żCuál es su objetivo?

KOLENATÝ
Conseguir un testamento escrito.

MARTY
żY saben de la existencia de alguno?

KOLENATÝ
No hay ninguno.

MARTY
Pero eso es absurdo.

KOLENATÝ
Verdaderamente lo es.

(levantándose)

Alguna otra pregunta?

MARTY
żA quién pertenece la vieja residencia Prus?

KOLENATÝ
A mi rival Jaroslav Prus.

MARTY
Escuche.
Había una especie de armario en casa de los Prus,
con legajos etiquetados por ańos.

KOLENATÝ
Un registro.

GREGOR
Un archivador.

MARTY

Un de los legajos
estaba marcado
con el ańo 1816.
Verá, ese fue el ańo en que Pepi
conoció a Ellian MacGregor.

KOLENATÝ
(sentándose)
żCómo sabe eso?

MARTY
No hay por qué preguntar.
También hay escritos del Registro de la Propiedad.
ˇHay un montón de papeles!
żYo podría ir y echar un vistazo?

KOLENATÝ
ˇMuy fácil, claro!
Siempre y cuando Prus se lo permita.

MARTY
żY si no lo hace?

KOLENATÝ
Entonces, nada podríamos hacer.

MARTY
żSeguro que no habría otra forma?

KOLENATÝ
ˇClaro, podríamos ir a la medianoche,
con una escalera, cuerdas y llaves maestras!
żPor quién nos toma a los abogados, seńorita?

MARTY
ˇTiene que conseguir esos documentos!
Además de las cartas, hay un sobre amarillo,
ˇque contiene el testamento
sellado y manuscrito de Prus!

KOLENATÝ
(levantándose)
ˇPor Dios żCómo sabe eso?
ˇDígamelo, por favor!...

GREGOR
(dando un brinco)
żLo sabe con seguridad?

KOLENATÝ
żQué dice el testamento?

MARTY
Dice que Pepi deja la herencia Loukov
a su hijo ilegítimo.

KOLENATÝ
żAsí de claro?

MARTY
Sí.

KOLENATÝ
żY dice que está en un sobre lacrado?

MARTY
Exactamente.

KOLENATÝ
żFirmado y sellado por Josef Prus?

MARTY
Exactamente.

KOLENATÝ
(sentándose)
Bien, muchas gracias.
żPor qué trata de burlarse de nosotros?

MARTY
żNo me cree?

GREGOR
ˇYo sí la creo!

KOLENATÝ
Pues yo, ˇni una palabra!

MARTY
żNo me cree?

GREGOR
ˇYo sí!

KOLENATÝ
ˇNi una sola palabra!

GREGOR
ˇCómo se atreve!...

KOLENATÝ
ˇNi una palabra!
Sea razonable, viejo compańero!
Si un sobre está sellado,
żcómo puede saberse lo qué hay dentro de el?

GREGOR
Pues yo la creo.

KOLENATÝ
Seńorita,
usted tiene un gran talento
para las historias fantásticas.

GREGOR
ˇPues yo sí la creo!
Me creo lo que esta dama dice.
Y opino, querido amigo,
que debe ir usted a la casa de Prus...

KOLENATÝ
No tengo la menor intención de ir allí.

GREGOR
... o le pediré ese favor al primer abogado
que encuentre en el directorio telefónico.

(Va hacia el teléfono y hojea el directorio.
Kolenatý va hacia él.)

KOLENATÝ
Haga lo que quiera.

GREGOR
(hablando por teléfono)
żSr. Abeles?

KOLENATÝ
ˇOh, cualquier otro menos él!

GREGOR
ˇAquí Gregor!

KOLENATÝ
(A Gregor, arrebatándole el auricular)
żSomos amigos, no?... ˇEstá bien, iré!

GREGOR
żA la casa de Prus?

KOLENATÝ
ˇA la del diablo, si quiere!

(sale precipitadamente)

GREGOR
ˇPor fin!

MARTY
ˇBien hecho, Gregor!

GREGOR
ˇPor fin!

MARTY
żEs realmente tan estúpido?

GREGOR
Es de mente práctica.
ˇNo puede creer en milagros!
Pero yo siempre confíe
en que ocurriría un milagro, ˇy apareció usted! 
Permítame agradecerle...

MARTY
Ni lo mencione!

GREGOR
ˇEstoy seguro de que el testamento,
tarde o temprano, será hallado!
żPor qué tengo tanta gran fe en usted?
Quizá porque es inmensamente hermosa,
sí muy hermosa.

MARTY
żCuántos ańos tiene?

GREGOR
Treinta y cuatro.
Desde que era pequeńo,
no he dejado pensar en cómo obtener esa fortuna.
Estoy tan obsesionado, no puedo evitarlo,
que si usted no hubiera aparecido,
me habría suicidado.

MARTY
żDeudas?

GREGOR
Sí.
Siendo franco con usted,
mi situación es desesperante.
ˇY de repente, usted llegó, Dios sabe de dónde,
famosa, maravillosa, misteriosa!...
żPor qué se ríe?

MARTY
De nada. Sólo ideas tontas.

GREGOR
Le ruego que me aclare...
ˇExplíqueme todo!

(ella agita su cabeza)

żNo puede explicarlo?

MARTY
No tengo intención de hacerlo.

GREGOR
żCómo sabe la existencia de esas cartas?
żCómo sabe lo del testamento?
żDe dónde sacó esa información?

żHace cuánto que lo sabe? żQuién le dijo todo?
żCon quién está en contacto?
ˇComprenderá que debo saber
qué hay detrás de todo esto!

MARTY
ˇUn milagro!

GREGOR
ˇSí, un milagro.
Pero todo milagro tiene su explicación,
de lo contrario sería insoportable.
żPor qué vino?
żPor qué quiere ayudarme?
żPor qué yo, entre todos los demás?
żQué espera obtener?

MARTY
Eso es asunto mío.

GREGOR
Pero mío también.
Seńorita Marty,
estoy en deuda con usted por todo:
por mi fortuna, por mi propia vida...
żQué puedo ofrecerle
como agradecimiento?

MARTY
żQué quiere usted decir?

GREGOR
Sí, żqué puedo ofrecerle?

MARTY
ˇOh, vamos, el muy sinvergüenza
me está ofreciendo dinero!

GREGOR
ˇPerdóneme!

MARTY
ˇMe está ofreciendo dinero!

GREGOR
żPor qué habla como si fuera una nińa pequeńa?

MARTY
(va hacia la ventana y contempla el exterior)
żAcaso no mee cree?

GREGOR
ˇSi supiera qué ridículo
me siento ante usted!

MARTY
(regresando de la ventana)
żCuál es tu nombre?

GREGOR
żQué?

MARTY
żLe pregunto que cómo se llama?

GREGOR
Gregor.

MARTY
Otra vez.

GREGOR
MacGregor.

MARTY
ˇSu nombre cristiano, idiota!

GREGOR
Albert.

MARTY
Su madre lo llamaba Bertie, żcierto?

GREGOR
Sí, mi madre, hace tiempo que murió.

MARTY
ˇBah! ˇTodo el mundo muere!

GREGOR
żCómo era Ellian MacGregor?

MARTY
ˇPor fin se le ocurrió preguntar eso!

GREGOR
żSabe algo sobre ella? żQuién fue?

MARTY
Una gran cantante.

GREGOR
żEra hermosa?

MARTY
ˇSí!

GREGOR
żEstaba enamorada de mi abuelo?

MARTY
Sí, supongo que sí,
pero a su manera.

GREGOR
żCuándo murió?

MARTY
No puedo decírtelo.
Ya es suficiente, Bertie. En otra ocasión.

GREGOR
(acercándose a Marty)
ˇEmilia!

MARTY
No soy Emilia para ti.

GREGOR
Entonces żyo soy nada para usted?
No se burle de mí,
por el amor de Dios,
ˇno me humille!
Trate de imaginar de que no le debo nada,
que sólo es una encantadora mujer,
que ha deslumbrado a un hombre.
Escúcheme un momento,
estoy tratando de decirle algo.
La estoy viendo por primera vez.
ˇNo, no se ría de mí!

MARTY
No me estoy riendo de ti, no seas tonto.

GREGOR
Sí, un tonto, eso es lo que soy.
ˇNunca había sido tan tonto!
ˇUsted hace que me estremezca
como al marchar a una la batalla!
żAlguna vez ha visto la sangre derramada?
Eso excita a un hombre hasta la locura.
En cuanto a usted, a primera vista me di cuenta...
a primera vista me di cuenta,
que había algo terrible dentro de usted.
żHa sufrido mucho?
ˇEscúcheme!

MARTY
ˇOh, no comiences de nuevo!

GREGOR
żNo entiendo por qué nadie intentó matarla?

MARTY
ˇNo sigas!

GREGOR
ˇDéjeme terminar! ˇDéjeme terminar!
Fue muy dura conmigo.
Eso pone a un hombre fuera de sus cabales.
Me quemó cómo un horno.
żQué es lo que tiene?
Uno lo percibe de inmediato,
como un animal que sigue el rastro.
Usted despierta algo aterrador.
żAlguien le ha dicho eso alguna vez?

(acercándose a ella)

Emilia,
ˇqué hermosa es!

MARTY
żMe ves hermosa?

(Ella resplandece en el escenario)

GREGOR
ˇQué maravillosa! ˇQué bella!

MARTY
(la luz brilla a través de ella)
ˇDéjame sola!... ˇVete, Bertie!

GREGOR
ˇFabulosamente bella!

MARTY
Bertie,

(la luz se apaga)

żsabes lo que puedes darme?

GREGOR
żQué quieres?

MARTY
Tú mismo me hiciste la oferta.
żSabes lo que me gustaría?

GREGOR
ˇTodo lo que me pidas!

MARTY
Escucha, Bertie, żpuedes leer griego?

GREGOR
No.

MARTY
Entonces, no significan nada para ti.
ˇDame los documentos griegos!

GREGOR
żQué?

MARTY
Los que Ferdie te dejó.
Ya sabes, Gregor, tu antepasado.
żMe los darás?

GREGOR
No sé nada de esos documentos.

MARTY
ˇTonterías, debes tenerlos!
ˇPor el amor de Dios, Albert, dime si los tienes!

GREGOR
ˇNo los tengo! ˇNo los tengo!

MARTY
ˇNo mientas!
żLos tienes, o no?
ˇEstúpido!
ˇTengo que conseguirlos!
żMe oyes? ˇBúscalos!

GREGOR
żCómo puedo saber dónde están?

MARTY
ˇBúscalos!
ˇTráemelos!
Por eso vine...
ˇPor eso he venido hasta aquí!

GREGOR
ˇEmilia!

MARTY
żPrus los tiene?
ˇQuítaselos!
ˇY ahora, llama a un taxi!

KOLENATÝ
(entra precipitadamente. Prus lo sigue.)
ˇLos encontramos! ˇLos encontramos!

(Se arroja de rodillas ante Marty)

ˇMil disculpas!
ˇSoy un viejo bruto y estúpido!

MARTY
żEstaban allí?

KOLENATÝ
ˇUsted lo sabía!
ˇTodo estaba allí tal y como usted dijo!

GREGOR
żQué?

KOLENATÝ
El testamento, las cartas... ˇTodo, querido amigo!

PRUS
(ofreciendo su mano a Gregor)
ˇEnhorabuena...

KOLENATÝ
ˇQuerido compańero!

PRUS
... por el maravilloso testamento!

(A Kolenatý)

żPodría presentarme?

KOLENATÝ
ˇAhora podremos paralizar el pleito!

PRUS
ˇPresénteme!

KOLENATÝ
El caso Gregor.

MARTY
Pero żdónde están los documentos?
ˇLos documentos!

KOLENATÝ
żQué documentos?

MARTY
Los que pertenecían a Ellian.

PRUS
Siguen en mi casa, pero el seńor Gregor
no necesita preocuparse.

KOLENATÝ
ˇEste es el barón Prus, nuestro amargo enemigo!

MARTY
ˇBertie me los conseguirá!

PRUS
Sin embargo, hay algo que continua perdido.

MARTY
żQué sigue aún perdido?

PRUS
Las evidencias dicen, que Ferdinand, el hijo,
era indiscutiblemente
Ferdinand Gregor.

MARTY
żLas evidencias?

PRUS
Por lo menos una.

MARTY
Bien, doctor Kolenatý.
Le enviaré algo por el estilo.

KOLENATÝ
żQué quiere decir? żIrá a verlo?

MARTY
żAcaso le parece raro?

KOLENATÝ
Gregor, podría llamarlo veintisiete veces.

GREGOR
(al teléfono)
żLlamar al doctor Abeles? żPor qué?

KOLENATÝ
Simplemente porque, porque...SEGUNDO ACTO


(Escenario de un teatro donde reina el desorden
después de la presentación: muebles, accesorios,
etc. En el centro un trono en una plataforma.)

EMPLEADA DE LIMPIEZA
żViste esos ramos de flores?

TÉCNICO DE ESCENA
No.

EMPLEADA DE LIMPIEZA
Nunca había visto
un espectáculo cómo este en mi vida.
La gente no paraba de gritando,
creo que hubieran podido echar abajo el teatro.
ˇUna verdadera locura!
Y parecía no tener fin...
ˇElla salió más cincuenta veces a saludar!

TÉCNICO DE ESCENA
żSabes qué?

EMPLEADA DE LIMPIEZA
ˇQué grande es esa Marty?

TÉCNICO DE ESCENA
ˇUna mujer así debe tener una inmensa fortuna!

EMPLEADA DE LIMPIEZA
ˇOh, Dios, Kudrna!
ˇEstoy segura de que sí!

TÉCNICO DE ESCENA
Claro que muy pocas
hacen llorar cuando cantan.

EMPLEADA DE LIMPIEZA
No me importa confesarlo, Kudrna,
yo no paré de llorar.

PRUS
(entrando)
żLa seńorita Marty, no está aquí?

EMPLEADA DE LIMPIEZA
Está con el gerente.
Pero ella debe volver aquí a recoger
algo que ha dejado en el guardarropa.

PRUS
Muy bien. Esperaré.

(se aparta a un lado)

EMPLEADA DE LIMPIEZA
Este es el quinto visitante.
Es como la sala de espera de un hospital.

TÉCNICO DE ESCENA
Es completamente normal.
Una mujer cómo ésa
ˇcómo no iba a tener una legión de novios?

EMPLEADA DE LIMPIEZA
ˇOh sí, desde luego, seguro que sí, Kudrna!

TÉCNICO DE ESCENA
ˇDios, no puedo imaginarlo!

EMPLEADA DE LIMPIEZA
żPor qué te inquietas tanto?
Bien sabes que ella no es para ti.
Te aseguro que no.

(Salen por el otro lado.)

KRISTA
(entrando)
ˇVamos, Janek!
ˇNo hay nadie aquí!

JANEK
(siguiéndola)
żNadie me echará?

KRISTA
ˇDios mío, Janek! ˇQué desdichada me siento!

JANEK
(tratando de besarla)
żPor qué?

KRISTA
ˇNo, no me beses!
Esto se acabó.
Ahora tengo otras preocupaciones.

JANEK
ˇPero Krista!

KRISTA
żNo es acaso Marty estupenda?
żCrees que debo continuar cantando?
Y si lo hago,
todo lo demás es accesorio żcomprendes?
Tengo que concentrarme en el escenario.

(sentándose en el trono)

żSabes, Janek? ˇEs terrible!
ˇMe paso el día pensando en ti, todo el día!

(Janek trata de besarla)

ˇDios mío, pero qué malvado eres!

JANEK
ˇOh, si supieras, Krista!
ˇNo puedo pensar en otra cosa que no seas tú!

KRISTA
A ti todo te parece está bien...
ˇClaro, como tú no cantas!...
ˇSé razonable, querido!
Mi voz apenas se está formando.
Se supone que no debo hablar mucho.
Escúchame, Janek, he tomado una decisión.
Todo ha terminado entre nosotros.
Quedamos como amigos żde acuerdo?
Nos podremos ver de vez en cuando.

JANEK
Pero...

KRISTA
De ahora en adelante ,
deberemos comportarnos como extrańos.
Ven por aquí de vez en cuando, tonto...
Seguro que ella también tiene espacio para ti.
żA cuántos crees que ella puede amar?

JANEK
żElla? żQuién?

KRISTA
Marty, naturalmente.
Todo el mundo enloquece por Marty.
Todos se fijan en ella.

JANEK
ˇEso no es verdad!

KRISTA
Te lo digo de verdad,
me asusta estar frente a ella...

JANEK
ˇKrista querida!

(le roba un beso)

KRISTA
ˇJanek!

PRUS
(acercándose lentamente)
żY eso!

JANEK
(con un sobresalto)
ˇPadre!

(corre hacia los bastidores con Krista)

PRUS
No tienes por qué correr.

MARTY
(fuera de escena)
żY otro?

(entrando)

żOtro?

(en frente a los bastidores)

ˇDéjenme sola, caballeros!

(mirando a Prus)

żTodavía otro más?

PRUS
ˇOh, no seńorita Marty,
mi asunto es muy diferente!

MARTY
(se sienta en el trono, mirando a Janek)
żEs éste su hijo?

PRUS
Sí. ˇAcércate, Janek!

MARTY
ˇAcércate, Janek, deja que te vea!
żEstuviste en la representación?

JANEK
Sí.

MARTY
żCómo crees que estuve?

JANEK
Sí.

MARTY
żHay algo que puedas decirme además de "sí"?

JANEK
Sí.

MARTY
Su hijo es un idiota.

PRUS
Me avergüenzo de él.

(Entra Gregor con unas flores; Vítek le sigue.)

MARTY
ˇOh, Bertie!

GREGOR
ˇGracias por esta noche!

MARTY
ˇDámelas!

(toma el ramo)

żY qué es esto?

(saca un joyero del ramo)

Toma, te lo puedes quedar...
ˇQué idiotez comprarme joyas!

(la da el joyero, huele las flores y las tira al suelo)

żCuánto pagaste por esto, imbécil?
Tuviste que ir a un prestamista,
żverdad?

(de su bolsillo saca un puńado de dinero)

ˇAquí tienes, tómalo!

GREGOR
ˇDinero!

PRUS
ˇPor Dios, no siga!

GREGOR
Tiene extrańos modales.

(recoge el dinero y se lo da a Vítek)

Guarde esto en la oficina.

MARTY
(a Vítek)
ˇAgradézcaselo a él!

VÍTEK
ˇSí, desde luego!

MARTY
(a Vítek)
żEstuvo en la representación?
żQué opina de mi actuación?

VÍTEK
ˇDios mío, es divina!
ˇCanta como la Strada!

MARTY
żHa oído a la Strada?
ˇLa Strada era una chillona!
ˇLa Corrona, tenía una ciruela en la boca!
ˇY la Agujari, era como un ganso ridículo!

VÍTEK
Eso es cierto, muy cierto,
ˇpero ella murió hace cien ańos!

MARTY
ˇPeor para ella! żCree que no lo sabía?

KRISTA
ˇJanek, vámonos de aquí!

GREGOR
żQuiere que le traiga alguna persona más
para que usted pueda ser grosera con ellas?

MARTY
No es necesario.

KRISTA
ˇVen, vámonos de aquí!

MARTY
Ellos vendrán de todas formas.

(Mira a Janek y Krista acariciándose)

ˇJa, ja! ˇEstos dos hacen una adorable pareja!
żYa habrán estado en el paraíso?

VÍTEK
żDisculpe?

MARTY
żQue si habrán disfrutado el uno del otro?

VÍTEK
ˇPor Dios, Krista, supongo que no, verdad?...

KRISTA
Papá, cómo puedes…

MARTY
ˇCállate, nińa tonta!
Lo que aún no ha sucedido, pronto sucederá.
De todas maneras, no vale la pena.

PRUS
Entonces, żqué es lo que vale la pena?

MARTY
ˇNada, absolutamente nada!

HAUK
(entrando con un ramo de flores)
ˇPermítanme, permítanme, por favor!

(cayendo de rodillas y sollozando)

ˇOh, oh, oh, oh, oh, oh, permítanme!...

(de rodillas, frente del trono)

ˇOh, si tú supieras!...
ˇOh, oh, oh, oh, oh, oh, oh!
ˇEres tan, tan parecida a ella!

Tu voz, tus ojos, tu frente,
ˇeres la viva imagen de ella!
ˇOh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh!

MARTY
żQuién es este anciano?

HAUK
(poniéndose de pie)
Verás, soy un loco.

PRUS
ˇUn imbécil

HAUK
ˇEso es, eso es, Hauk el imbécil!

MARTY
ˇOh, oh!...

HAUK
Verás, es que me enamoré,
hace cincuenta ańos,
ˇen 1870!

MARTY
ˇEs cierto!

HAUK
Era una gitana: "La Chula negra"
la llamaban, en el sur, en Andalucía.
ˇTodos estaban locos por ella! ˇVaya, Gitana!
ˇTodos estaban locos por ella! ˇVaya, Gitana!
ˇTodos estaban locos por ella!
Todo lo dejé atrás por estar con ella, todo.
Desde entonces, he estado medio loco,
żsabes qué quiero decir, verdad?
Desde aquella época,
no he vivido realmente, sólo he dormitado.
Pero, żqué podría importarte a ti
una mujer que murió hace tanto tiempo?

MARTY
żMuerta?
ˇNo seas tonto! ˇMaxi!

(se inclina hacia él)

HAUK
ˇEugenia!

MARTY
ˇDame un beso!

HAUK
żQué quieres decir?

MARTY
ˇBésame bobo, bobazo!

HAUK
ˇJesús, mil veces!

MARTY
ˇAnimal, dame un besito!

(Él la besa)

HAUK
ˇEugenia, moza negra, querida carísima!

MARTY
ˇChito, tonto! ˇAparta! ˇFuera!

HAUK
ˇEs ella, es ella, la gitana endiablada!
ˇElla es, sí, la gitana endiablada!

(sale tras hacer una reverencia a Prus y al resto)

ˇVolveré otra vez!
ˇOh, oh, oh, oh, oh, oh, oh!...

MARTY
ˇEl próximo!... żQuién quiere algo más?

VÍTEK
Por favor,
żpodría usted ser tan amable
de firmar esta foto para Krista?

MARTY
ˇQué estupidez!

KRISTA
ˇJanek, ven!

MARTY
(seńalando)
żSobre qué están discutiendo?

KRISTA
ˇVen!

JANEK
Es sólo para...

MARTY
ˇOh, lo haré por Krista!

VÍTEK
(con una reverencia)
ˇMil veces gracias!

(sale con Krista)

MARTY
Entonces, ˇadiós!
ˇOh, váyanse todos! ˇVáyanse!
ˇDéjenme por fin en paz!

PRUS
(haciendo una reverencia)
Lo lamento infinitamente.

MARTY
ˇNo, no usted!
Pero żpor qué Janek se ve tan aturdido?
żPor qué no se marcha?

(Janek sale. A Gregor)

Y tú, żqué es lo que quieres?

GREGOR
ˇTengo que hablar contigo!

MARTY
No tengo tiempo para ti ahora.

GREGOR
ˇTengo que hablar contigo!

MARTY
ˇBertie, te ruego que me dejes sola!
ˇAhora, vete querido, vete!
Regresa más tarde, si quieres.

GREGOR
Volveré.

(Hace una fría reverencia a Prus y sale.)

MARTY
ˇAl fin!

PRUS
Permítame hacerle una pregunta.

(los dos se sientan)

żTiene algún interés especial
en el seńor Gregor?

MARTY
No.

PRUS
żEstá particularmente interesada
en ganar este caso?

MARTY
No.

PRUS
ˇGracias!
Sin embargo, no deseo saber cómo usted
tuvo acceso a los documentos
que estaban bajo llave en mi casa.
Ése es, evidentemente, su secreto.

MARTY
Sí, exactamente.

PRUS
Usted sabía que ciertas cartas estaban allí...
Sabía que el testamento de Prus estaba allí,
y que incluso estaba sellado.
Pero żsabía que había otra cosa allí?

MARTY
(levantándose emocionada)
żQué?
żEncontró algo?
Dígame, żqué era?

PRUS
No tengo ni idea de lo que puede ser.
Sólo se trata de un sobre cerrado.
żQué sabe usted acerca de la dama
a la que llama Ellian MacGregor?

MARTY
żTiene sus cartas?

PRUS
żNo sabe nada acerca de esa zorra?

MARTY
żDisculpe?
ˇCómo se atreve!
ˇCómo se atreve a hablarme así!

PRUS
Pero mi querida dama, żqué le preocupa?
żPor qué molestarse por una mujer
de dudosa reputación que vivió hace cien ańos?

MARTY
Tiene usted razón, no me concierne en absoluto.

(se sienta)

żDecía usted que ella era una zorra?

PRUS
He leído sus cartas...
Se trata de una mujer
increíblemente apasionada.

MARTY
ˇOh, no debió de haberlas leído!

PRUS
Hay referencias
de las más extrańas intimidades.
No soy un jovencito, seńorita, 
pero créame,
el libertino más pervertido,
tendría menos experiencia en ciertos asuntos
que esa chica.

MARTY
ˇQuerrá decir esa prostituta!

PRUS
żCuál era el verdadero nombre de Ellian?

MARTY
Ellian MacGregor.
Lo dice en esas cartas.

PRUS
Perdóneme
pero todo lo que escribe es: E.M.
Nada más.

MARTY
Y eso por supuesto significa: Ellian MacGregor.

PRUS
Así mismo podría ser Emilia Marty,
Elina Makropulos
o miles de nombres diferentes.

MARTY
Pero es significa Ellian MacGregor.

PRUS
O más probablemente Elina Makropulos,
una mujer griega de Creta.

MARTY
ˇMaldita sea!

PRUS
żLo sabía?

MARTY
żY cómo demonios lo ha sabido usted?

PRUS
Elemental.
El testamento habla de un cierto Ferdinand,
nacido en Loukov el 20 de noviembre de 1816,
y en el registro de nacimiento dice lo siguiente:

(toma una libreta de notas y lee en voz alta)

"Nomen infantis": Ferdinand Makropulos;
Estado: ilegítimo;
Padre: omitido
Madre: Elina Makropulos.

MARTY
Eso es todo?

PRUS
ˇEs más que suficiente, más que suficiente!

MARTY
ˇPobre Gregor! Así que la herencia Loukov
permanece en tu poder, żcierto?

PRUS
Así es; al menos hasta que tengamos
la palabra del seńor Makropulos.

MARTY
żY si Makropulos no aparece?

PRUS
Entonces el sobre seguirá sellado
y nadie podrá poner sus manos sobre él.

MARTY
ˇÉl volverá, verá como sí volverá!

PRUS
żDónde lo va a encontrar?
żEscondido en un tronco?
ˇQué pena que todo esto sea falso!

MARTY
żCree que le estoy mintiendo?

(Prus empieza a salir)

ˇEspere un momento!
żPor cuánto me podría vender el sobre?

(Prus se da vuelta)

PRUS
żDisculpe?

(Sale con una reverencia. Entra Gregor)

MARTY
żEres tú, Bertie?

GREGOR
żPor qué tienes los ojos cerrados?
Pareces estar sufriendo.
żQué te ocurre?

MARTY
Estoy cansada... Háblame despacio.

GREGOR
(acercándosele)
żDespacio?
Debo advertirte de algo.
ˇProhíbeme que hable despacio!
żEscuchaste, Emilia?
ˇDime que no hable despacio!
Te amo... żTe ríes?
ˇY sin embargo te amo!

MARTY
Hace frío, Bertie.

GREGOR
żPrefieres dormir?

MARTY
Hace frío.

GREGOR
Ten cuidado, Emilia.
Me desprecias, pero incluso eso,
incluso eso me da placer.
Tú me provocas terror,
pero incluso eso me agrada.
Cuando me humillas
me siento como
si me estuvieran estrangulando.
Me siento como...
Emilia,
probablemente te mataré.
Hay algo repugnante en ti,
eres malvada, despreciable, atroz.
Un monstruo sin sentimientos.

MARTY
No soy así, Bertie...

GREGOR
Lo eres.

MARTY
No lo soy.

GREGOR
Nada tiene significado para ti.
Eres fría como un cuchillo,
como si acabaras de levantarte de la tumba.
Amarte es perversión,
sin embargo te amo tanto,
que podría arrancar
la carne de mis huesos.

MARTY
żTe gusta el nombre Makropulos?

GREGOR
ˇNo te burles de mí!
Te amo como un alma perdida,
ˇEmilia!

MARTY
Si es así,
busca a tu abogado
y haz que te devuelva
el documento que le dí.

GREGOR
żEs una falsificación?

MARTY
Por mi alma que no lo es,
Albert, te aseguro que no.
Pero hay que obtener otro,
a nombre de Makropulos.

GREGOR
żEso hará que me ames?

MARTY
ˇNunca! żMe oyes?... Nunca!

MARTY
(sentándose)
ˇEntonces te mataré, Emilia!

MARTY
ˇTonterías!
żVes esta cicatriz en mi cuello?
Ya otro intentó matarme...
No quiero desnudarme y mostrarte
todo lo que los hombres me han hecho.
żSólo sirvo para que me maten?

GREGOR
ˇTe amo!

MARTY
Entonces, mátame. ˇOh, si tú supieras...

GREGOR
ˇTe amo!

MARTY
... lo poco que me importa todo!
ˇSi tú supieras!

GREGOR
żQué te sucede?

MARTY
(retorciéndose las manos)
ˇDesdichada, desdichada Elina!

GREGOR
Vamos, Emilia, dejemos este lugar.
Nadie te ha amado como yo.
żMe escuchas, Emilia?

(Marty ronca)

żQué?
ˇDurmiendo como una borracha!
żEstás de broma?
ˇEmilia, soy yo!...

(inclinándose sobre ella)

żNo me oyes?

EMPLEADA DE LIMPIEZA
(tose, está de pie a un lado)
Hm, hm, hm, hm...

GREGOR
(recuperando la compostura)
żQué pasa? ˇAh, es usted!
ˇLa seńora está dormida, no la despierte!

(Besa la mano de Emilia y sale apresuradamente.
La empleada de limpieza se aproxima hasta ella.)

EMPLEADA DE LIMPIEZA
No sé por qué, pero siento pena de ella.

(sale)

(Janek entra y observa a Emilia, deslumbrado,
desde una distancia de diez metros)

MARTY
(agitada)
żEres tú, Bertie?

JANEK
(retrocediendo)
No, lo lamento. Soy Janek.

MARTY
(sentándose)
żJanek?
ˇVen acá, Janek!
żTe gustaría hacer algo por mí?

JANEK
ˇSí, sí!

MARTY
Algo grande.

JANEK
ˇSí!

MARTY
ˇUn acto de heroísmo!
żMe pedirás algo a cambio?

JANEK
ˇNada, se lo aseguro!

MARTY
ˇAcércate!
żEsto es muy amable de tu parte, sabes?
Escucha, tu padre tiene un sobre sellado en casa.
En él está escrito lo siguiente:
"Para ser entregado a mi hijo Ferdinand".
Lo tiene en su escritorio o en la caja fuerte...
"żCompris?"

JANEK
Sí, sí.

MARTY
Tráemelo.

JANEK
żPapá me dejará cogerlo?

MARTY
No. Tienes que quitárselo.

JANEK
ˇNo puedo hacer eso!

MARTY
El nińito tiene miedo de papá.

JANEK
No tengo miedo,
pero, pero...

MARTY
Janek, te doy mi palabra,
es simplemente un recuerdo sin valor alguno.
ˇMe encantaría tanto tenerlo!

JANEK
Lo intentaré.

PRUS
(emergiendo de la sombra)
ˇNo te molestes en hacer eso, Janek!

JANEK
ˇOh, papá, tú otra vez!

PRUS
ˇVete! ˇVete!

(Janek sale avergonzado)

Pensé que él estaría rondando por el teatro,
y todo el tiempo...

MARTY
żQué hace usted rondando por aquí?

PRUS
... lo estaba esperando.

MARTY
(yendo hacia él)
ˇEntonces, entrégueme el sobre!

PRUS
No me pertenece.

MARTY
ˇTráigamelo!

PRUS
żCuándo? żCuándo?

MARTY
Esta noche.

PRUS
Acepto el trato.

(Sale rápidamente)TERCER ACTO


(Habitación de hotel. En el centro, la entrada al
dormitorio de Marty, con una cortina translúcida
a través de la cual se pueden ver los movimientos
de alguien que se está vistiendo. Marty sale del
dormitorio en camisón, seguido por Prus, que
viste smoking pero sin cuello. Marty va hacia
la ventana y sube la persiana. Amanece)

MARTY
(apartándose de la ventana)
żY bien? żEstá escuchando?
ˇEntrégueme el sobre!

(Prus saca un sobre sellado que arroja en la mesa.
Marty lo toma y va al tocador, donde se sienta,
prende la luz y después de inspeccionar el sello,
abre el sobre y lee el documento. Se levanta de
nuevo.)

ˇBien!

(Dobla el papel y lo guarda en su escote)

PRUS
Usted me ha engańado.

MARTY
żAcaso no obtuvo lo que pretendía?

PRUS
Usted me ha engańado.
Es fría como el hielo.
Como agarrar un cadáver...
Ese a sido mi pago por robar unos documentos.
ˇSe lo agradezco!

MARTY
żEste sobre significa tanta pérdida para usted?

PRUS
No debí habérselo dado.
Me siento como un ladrón.
ˇUgh! ˇUgh!

MARTY
żQuiere escupirme en la cara?

PRUS
No, quiero hacerlo en la mía.

MARTY
ˇPues no lo dude!

(Tocan a la puerta. Entra la criada en bata
de dormir, en enaguas y sin aliento.)

żQuién es?

CRIADA
Discúlpeme, seńorita, żel Sr. Prus está aquí?

PRUS
żQué ocurre?

CRIADA
Ha llegado un sirviente del Sr. Prus
que dice que tiene que hablar con él,
y que le trae algo...

PRUS
ˇMaldita sea! żCómo me encontró?
Dile que espere... No, mejor voy yo.

(Prus entra en el dormitorio)

CRIADA
ˇOh, Dios mío, qué susto he tenido!

(Marty se sienta en el tocador y se suelta
el cabello para que la criada lo peine)

Ese sirviente está fuera de sí
y casi no puede hablar.
Algo debe haber ocurrido, seńorita.

MARTY
ˇCuidado, me haces dańo!

CRIADA
Ese sirviente estaba tan blanco como una hoja.

PRUS
(sale apresurado vestido con cuello y corbata)
ˇDiscúlpeme!

(Sale por la derecha)

CRIADA
(siempre cepillando el cabello de Marty)
żÉl es un caballero importante, verdad?
Si usted hubiera visto, seńorita,
cómo temblaba ese sirviente.

MARTY
Ahora, me prepararás unos huevos revueltos.

(bosteza)

żQué hora es?

CRIADA
Y él tenía una carta o algo parecido en la mano.

MARTY
żQué hora es?

CRIADA
Son más de las siete.

MARTY
Apaga la luz y cállate.

CRIADA
Y tenía los labios tan azules
que pensé que iba a desmayarse.
ˇAh, y también estaba llorando!

MARTY
ˇEres una estúpida! ˇMe haces dańo!
ˇDame el peine!

CRIADA
ˇEs que aún me tiemblan las manos!

MARTY
ˇMira todo el cabello que me estás arrancando!

CRIADA
ˇAlgo grave debe haber ocurrido!

PRUS
(entra con una carta abierta en su mano que
acaricia mecánicamente. Toma asiento)
Dile a esta nińa que se vaya...

MARTY
ˇDéjanos solos!

(la criada sale)

PRUS
ˇOh, él lo hizo por eso, sólo por eso!
ˇPobre Janek!

(Marty toma el peine y se cepilla el cabello)

ˇMi único hijo!
"Padre, sé feliz, pero en cuánto a mí...

(levantándose)

żQué está haciendo?

MARTY
(con pinzas en su boca)
Peinando mi cabello.

PRUS
Quizá aún no lo ha entendido.
Janek estaba enamorada de usted.
ˇSe suicidó por su culpa!

MARTY
ˇBah, hay muchos hombres que se suicidan!

PRUS
ˇY usted está sentada ahí peinando su cabello!

MARTY
żAcaso por eso debo andar desarreglada?

PRUS
ˇSe suicidó por usted!

MARTY
żY qué puedo hacer yo?

PRUS
żHa oído lo que le dije?

MARTY
La culpa también fue suya...
żSe supone que debo arrancarme el cabello?

PRUS
ˇCállese, o yo!...

(Alguien toca a la puerta. Prus sale, chocando
con Hauk en la entrada)

ˇCanalla!

(Hauk besa a Marty en el cuello)

MARTY
"Buenos días, Maxi!"

HAUK
ˇShh, shh!

MARTY
żQué estás haciendo aquí tan temprano?

HAUK
ˇShh, shh!
ˇVístete, Eugenia!
ˇNos vamos!

MARTY
żA dónde?

HAUK
ˇJi, ji! ˇA Espańa!

MARTY
żEstás loco?

HAUK
Mi esposa no tiene ni idea
de que no voy a volver con ella.
żSabes lo que traje conmigo?
Las joyas de Matilda.
Para tu información Matilda es mi esposa.
Es vieja.
Es un asunto desagradable ser viejo.

MARTY
"Sí, sí, seńor"

HAUK
ˇPero tú no has envejecido!
ˇLos locos viven mucho tiempo!
Disfrutaremos tanto del amor
que nos cansaremos de él.

(haciendo sonar unas castańuelas)

żNos vamos, gitana?

MARTY
ˇVámonos!

(ella recoge el equipaje)

(Tocan a la puerta)

LA CRIADA
ˇDiscúlpeme, seńorita,
hay un montón de gente aquí!

MARTY
ˇDeja que entren!

(Entran Gregor, Kolenatý, Vítek,
Krista, Prus y un doctor.)

ˇDebo advertirles que estoy a punto de irme!
ˇA punto de irme!

HAUK
ˇEstoy perdido!

KOLENATÝ
ˇPor favor, seńorita, no se vaya!

(El doctor agarra a Hauk y lo lleva fuera)

HAUK
ˇHi-hi-hi-hi!
ˇHi-hi-hi-hi-hi!

KOLENATÝ
Quédese aquí sin dar escándalo,
no quiero tener que llamar a...

MARTY
żLa policía?

(Kolenatý le ofrece una silla)

żQuiere interrogarme?

KOLENATÝ
Seńorita,
ˇserá tan sólo una charla amigable!
Usted firmó esta foto para Krista.
żEs ésta su firma?

MARTY
Lo es.

KOLENATÝ
Excelente.
Entonces, permítame:
usted me envió este documento anoche,
que está fechado en 1836.
żEs genuino?

MARTY
Lo es.

KOLENATÝ
Pero está escrito en tinta alizarina.
żSabe qué implica eso?
żEh?

MARTY
żCómo podría saberlo?

KOLENATÝ
ˇQue se trata de una falsificación!

MARTY
ˇJuro que Ellian MacGregor lo escribió!

KOLENATÝ
żCuándo?

MARTY
Eso no es importante.

KOLENATÝ
ˇOh, sí, es muy importante, muy importante!
żCuándo murió Ellian MacGregor?

MARTY
ˇOh, váyase, váyase!
ˇNo voy a decir ni una palabra más!

GREGOR
Entonces tendré que revisar su equipaje.

MARTY
ˇDéjeme sola! ˇNo se atreverá!

(Ella abre el cajón del tocador.)

GREGOR
(forcejea con Marty y le quita un revólver)
żUsará un arma?
Antes de que lo haga, mire la cara de ese joven.
żSabe que le ocurrió?

MARTY
ˇJanek!

GREGOR
żY por qué sabe eso?
ˇEse muchacho está en su conciencia!

MARTY
ˇBah!
żEs por eso que viniste, Bertie?
Les diré todo
tan pronto me vista,
tan pronto desayune.

(corre hacia la habitación)

(Todos se abalanzan hacia la maleta de Marty;
Gregor toma un sobre, Vítek un medallón
y Kolenatý algunas cartas.)

GREGOR
ˇUn sobre con las iniciales E.M.
como en los documentos
de Ellian MacGregor!

VÍTEK
El blasón de la familia de Hauk.

KOLENATÝ
żDónde está él?

VÍTEK
Ellos se lo llevaron.

KOLENATÝ
Eugenia Montez,
Elsa Müller, noventa y nueve,
Ellian MacGregor,
Ekaterina Myshkin...

VÍTEK
Todos son E.M.

KOLENATÝ
ˇAquí está! "Mi querida Ellian..."

PRUS
żSeguro no es Elina?

KOLENATÝ
En absoluto. Es "Ellian MacGregor, Viena."
Vítek, traiga aquí mi toga.

VÍTEK
ˇSí, desde luego!

(sale aprisa)

(Krista empieza a llorar)

KOLENATÝ
ˇNo llores, linda!

PRUS
ˇMuéstreme esa carta!
Es auténtica, escrita por una mujer griega,
Elina Makropulos.

KOLENATÝ
Pero es la escritura de...

PRUS
... de nadie más que Elina Makropulos.

KOLENATÝ
Mi cabeza da vueltas.

PRUS
Es la misma escritura en todas las cartas.

KOLENATÝ
(A Vítek, entrando)
ˇVítek, llámela!

(Vítek va y trae a Marty, quien viste ropas
de gala y bebe de una botella)

VÍTEK
Ha bebido whisky.

MARTY
(borracha, se apoya en la pared)
ˇDéjenme sola!
ˇEsto es sólo para darme confianza!

KOLENATÝ
(poniéndose su toga de abogado)
Histeria... ˇQuítenle esa botella!

MARTY
ˇNo, no lo harán!

(Aprieta la botella contra su pecho)

ˇO de lo contrario, no les diré nada!

(A Kolenatý)

ˇParece el empresario de una funeraria!

KOLENATÝ
Cuál es su nombre?

MARTY
żEl mío? Elina Makropulos.

KOLENATÝ
żDónde nació?

MARTY
En Creta.

KOLENATÝ
żCuál es su edad?

MARTY
żCuánto diría usted?

KRISTA
Más de cuarenta ańos.

MARTY
(sacando su lengua hacia ella)
ˇNińa tonta!

KOLENATÝ
żEn que ańo nació?

MARTY
1575.

KOLENATÝ
żQué? ˇEstá yendo muy lejos!

MARTY
Eso hace que tenga 337 ańos.

KOLENATÝ
żQuién fue su padre?

MARTY
Hieronymos Makropulos,
físico personal del emperador Rodolfo II

KOLENATÝ
ˇNo voy a seguir hablando con usted!

PRUS
żCuál es su verdadero nombre?

MARTY
Elina Makropulos.

PRUS
żEstá usted relacionada con Elina Makropulos,
la amante de Josef Prus?

MARTY
ˇPero si soy yo!

PRUS
żQué quiere decir?

MARTY
Yo era la amante de Josef Prus.
Yo tuve a su hijo, Gregor.

GREGOR
żY Ellian MacGregor?

MARTY
ˇÉsa era yo!

GREGOR
żEstá loca?

MARTY
Yo soy tu
tatara-tatara-tatara-abuela,
y Ferdie fue mi hijo.

GREGOR
żCuál Ferdie?

MARTY
Ferdinand Gregor, desde luego.
Pero en el certificado
debe dar el nombre real...

KOLENATÝ
ˇDios mío! ˇDios mío!

MARTY
... Ferdinand Makropulos.

KOLENATÝ
żY cuándo nació usted?

MARTY
"Oh, Jesús, Salvador", acabemos de una vez!
Mil quinientos ochenta y cinco.
También fui Ekaterina Myshkin y Else Müller.
żCómo vivir 300 ańos entre gente tan tonta?
ˇTrescientos ańos, toda una vida!

PRUS
żY cómo sabía usted
lo que había dentro del sobre sellado?

MARTY
Porque Pepi me lo mostró antes de sellarlo,
para que yo pudiera decírselo
a ese tonto de Ferdie.

PRUS
żY por qué no se lo dijo?

MARTY
ˇQué diablos!...ˇJi , ji, ji!
ˇQué me importan mis hijos!

KOLENATÝ
Pero żqué locura es ésta?

MARTY
Escuchen, compańeros,
ha pasado un largo tiempo
desde que yo era una dama.
żQuieren beber algo?
ˇMadre de Dios,
mi garganta está seca!
Me estoy quemando...

PRUS
żFue usted misma quien escribió estas cartas?

MARTY
Sí, fui yo.
Se lo dije todo a Pepi, ustedes ya saben,
estaba enamorada de él.
Él era el hombre de quien estaba enamorada.
Por eso le presté el documento Makropulos.

PRUS
żY eso?

KOLENATÝ
żY eso?

GREGOR
żY por qué se lo prestó?

VÍTEK
żY eso?

MARTY
El documento Makropulos.
ˇÉl lo deseaba tanto!... Verán.

(A Prus)

Esa hoja de papel que me devolvió,
ese sobre sellado,
Pepi ansiaba obtenerlo.
Él prometió devolvérmelo,
pero en lugar de eso,
lo adjuntó en su testamento.
Él pensó que yo había llegado a conseguirlo,
pero... pero... pero yo nunca lo obtuve.
Siempre quise apoderarme del documento,
pues así podría vivir trescientos ańos.
ˇTrescientos ańos de juventud!

GREGOR
żEs todo lo que vino a buscar?

MARTY
ˇJa, ja, ja!
ˇJa, ja, ja!
ˇMe importa un comino si tú eres mi hijo!
ˇNo sé cuántos miles
de mis mocosos
están correteando
alrededor del mundo!

(Estrujando el sobre en su corazón)

ˇAhora eres mío,
mío, ahora eres mío!
Esto es lo que mi padre
escribió para
el emperador Rodolfo.

VÍTEK
żEl emperador Rodolfo?

MARTY
Escuchen... ˇél era un pillo!
Cuando él empezó a envejecer,
buscó el elixir de la vida
que lo haría de nuevo ser joven.
Entonces mi padre llegó
y le escribió esta receta mágica,
con la que podría sobrevivir 300 ańos,
ˇ300 ańos de juventud!
Pero el emperador Rodolfo se asustó y dijo:
"Pruébala en tu hija,
primero pruébala en tu hija"
ˇY ésa era yo!
ˇÉsa era yo!
Tenía dieciséis ańos por esa época
y entonces la probaron en mí.
Más o menos por una semana
estuve inconsciente
pero luego me recuperé.

VÍTEK
żY el Emperador?

MARTY
No sé nada.
ˇCómo podría saber él que yo viviría 300 ańos!
ˇ300 ańos!
Así que él encerró a mi padre en una torre,
como si fuera un estafador.
Y yo escapé con el secreto a Hungría.
No recuerdo exactamente donde.

PRUS
żLe mostró a alguien el documento Makropulos?

MARTY
Se lo mostré a Pepi, cuándo me lo pidió,
pero yo tenía que recuperarlo de nuevo porque...

KOLENATÝ
żCuántos ańos tiene?

MARTY
... estaba envejeciendo.

KOLENATÝ
żCuántos ańos tiene?

MARTY
ˇNo confunda las cosas!
ˇTrescientos veintisiete!
Pero he llegado al final.
Tócame, Bertie, me estoy congelando.
ˇToquen mis manos, todos ustedes!

KOLENATÝ
żPor qué falsificó la escritura
de Ellian MacGregor?

MARTY
ˇPadre Nuestro!

KOLENATÝ
ˇNo nos mienta!
ˇUsted es Emilia Marty!

MARTY
ˇPadre Nuestro!

KOLENATÝ
ˇUsted robó el medallón de Eugenia Montez!

MARTY
ˇPadre Nuestro que estás en los cielos!...

KOLENATÝ
ˇLo sabemos todo!
ˇTodo, absolutamente todo!
żCuál es su nombre?

MARTY
(desplomándose)
Elina... Makropulos.

KOLENATÝ
(dejándola caer)
ˇMaldita sea, ella no estaba mintiendo!

PRUS
ˇNo!

GREGOR
ˇNo!

VÍTEK
ˇNo!

KOLENATÝ
(quitándose la toga)
ˇBusquen al doctor!

(Llevan a Marty al dormitorio; el doctor llega)

MARTY
(entra como si estuviera paralizada, es una mera 
sombra sostenida por el doctor. Hay una luz verde 
sobre el escenario y el público)
Pude sentir la mano de la muerte sobre mí.
No fue tan terrible.

GREGOR, VÍTEK, PRUS, KOLENATÝ
ˇSeńorita Marty,
hemos sido muy crueles con usted!

KRISTA
Estoy terriblemente apenada por usted.

MARTY
Todos ustedes parece como si no estuvieran aquí.
Son sólo objetos y sombras.

CORO
ˇSólo somos objetos y sombras!

MARTY
Muriendo, partiendo,
ˇtodos uno, todos son lo mismo!

CORO
ˇUno solo, todos son lo mismo!

MARTY
(retorciendo sus manos)
ˇOh, la vida no debería durar tanto tiempo!
ˇSi supieran qué fácil es la vida para ustedes!
ˇEstán tan cerca de todo!
ˇPara ustedes, todo tiene sentido!
ˇPara ustedes, todo tiene su valor!
Tontos, tontos felices...

CORO
Tenores: ˇSomos felices!
Bajos: ˇTontos, pero felices!

MARTY
... por la sencilla razón de que pronto morirán.

CORO
Tenores: ˇSomos felices!
Bajos: ˇTontos, pero felices!

MARTY
Creen en la humanidad y en el amor!
ˇNo desean nada más!

CORO
ˇNo hay nada más que podamos desear!

MARTY
Pero mi vida ha llegado a un alto.
ˇCristo, no puedo seguir adelante!
ˇQué espantosa soledad!
Todo da igual, Krista, si cantas o callas.
No hay placer en ser bueno, ni en ser malo.
ˇNo hay placer en la tierra, ni en el cielo!
Uno aprende que el alma que lleva dentro
ha muerto.

GREGOR
żUsted, entonces, vino por...

VÍTEK, KOLENATÝ, PRUS
żUsted, entonces, vino por...

GREGOR
... el secreto, el secreto Makropulos?

VÍTEK, KOLENATÝ, PRUS
... el secreto Makropulos?

MARTY
En él está escrito lo siguiente:
"Yo, Hieronymos Makropulos,
físico del emperador Rodolfo II"
ˇYa no quiero el documento!
Aquí está, tomen la fórmula.
żNadie la quiere?
żEstás aquí, Krista? Te he robado a tu hombre.
Eres hermosa, ˇtómala!
ˇSerás famosa, tendrás una voz como Elian Marty!
ˇTómala, nińa! ˇTómala, nińa!

GREGOR, KOLENATÝ
ˇNo!

VÍTEK, PRUS
ˇNo!

(Krista toma el documento y quema en la llama
de una vela. La luz del escenario cambia a rojo)

MARTY
żPadre Nuestro?

(muere)

(El documento es consumido por las llamas.)Traducido y digitalizado por:
Alejandro Vidal 2010