EL BESO

 

Personajes

VENDULKA
BARCE
LUCAS
MARTINA
MATOU
EL PADRE
TOMES
Prometida de Lucas
Vieja Sirvienta del Padre
Prometido de Vendulka
Tía de Vendulka
Anciano Contrabandista
Padre de Vendulka
Cuńado de Lucas
Soprano
Soprano
Tenor
Contralto
Bajo
Bajo
Barítono

 

La acción se desarrolla en un pequeńo pueblo de época indeterminada.

 

PRVNÍ DĚJSTVÍ


Předehra

(Sednice u Palouckých. Vzadu otevřené široké klenuté
okno, jímž jest viděti na náves. Dveře vpravo, vlevo
a vzadu. Stůl , židle atd.,malovaná truhla, police s
nádobím, u kamen ve výklenku dřevěne konve, škopky,
bečky, vše v nejlepšín pořadku)

1. výstup

MARTINKA
(vběhne zadními dveřmi)
Vendulko! Vendulko!
Panáto! Slyšte me! Kde jste?
Což jetše nevíte?
Honem, honem, honem to vězte!
Vendulko! Venulko!
Pantálo! Slyšte me! Kde jste?

(Vendukla přiběhne, za ní pomalu otec)

Honem to vzěte:

Námluvčí za dveřmi!

VENDULKA
(s radostným leknutím)
Cože to pravíš?

MARTINKA
Vendulko, Vendulko,
co se tak mejapmou stavíš?
Co jenom slovíčko mukáš?
Víš to, ze piřjde si
Pro tebe Lukáš!

VENDULKA
(radostně, s vekým dojetím)
On věru?

MARTINKA
(netrpleivě)
Chceš to psáno mit?

VENDULKA
Ne, teto, ne, teto
nemuže to být,
nemuže to být!
Byt sebevíc me miloval,
vždyt nebožku svou sotva pochoval
...

MARTINKA
S přáteli byltě dnes
Zármutek zapít,
bude on k námluvám,
bude k nim kvapit!
K námluvám,
bud nim kvapit!
Před lety nechal tě
S bolestnou obtětí,
by ušel stařických rodičů prokletí
ženě i rodičům-
Bůh jim dej nebe,
kdzy prec jen Lukáš,
jen Lukaš ted dostane,
když prec jen Lukáš
ted dostane tebe!

VENDULKA
(unesena)
Já jeho být, jeho být!
O, tedy, přec!


OTEC
Jen rozvaž jetšcě celou věc!

VENDULKA
(s drůazem)
Jak to?

OTEC
(rozpadaičte)
Já myslím, ja-
Nech ho být!

VENDULKA
(pevně)
Já Lukáše?
Spiš nechci zít!

OTEC
Nuž vezmi si ho tedy!

Nám čisté svědomí,
já radil naposledy.
Jen sěpchej, jen spěchej
Na připravy všecky,
ten povyk světský,
at z domu mám
a v bázni boži, ve svátosti
se chystám na pout to věčnosti!

2. výstup

(Barče vběhne zadními dveřmi a nechá je otevřené)

BARČE
Už jdou, už jdou
A celá ves sem
nimi ses
Shluke dnes!

VENDULKA
Už jdou!


MARTINKA
Už judou!

OTEC
jdou!

VSICHNI
Už jdou a celá ves
Sem za nimi se shlukne dnes!

OTEC (vážne) A OSTATNI
Vše v pořádku af uvidí,
a čest at máme u lidí!

(Vednulka z truhly vitáhne kazajku a všecky
tři oblékaí do ní otce)

Ted honem nový kabátek,
af všecko jest
jak ve svátek!

(Lukáš a Tomeš jdou kolem okna vzadu. Za nimi
se přikrádjí zvědavě sousedky a sousedé)

VENDULKA, MARTINKA,
BARČE, OTEC
jdou!

VENDULKA, MARTINKA, BARČE
Ted slušne stranou,
af nevěsty zde nezastanou!

(Vendulka a Barče s Martinkou utečou)

3. výstup

(Otec postaví k slavnostnímu uvítání. Lukáš
a Tomeš objeví se v otevrenýck zadních dverich.
Za nimi sousedé a sousedký)

TOMEŠ
(Postričí Lukáše)
Dobrý večer!

(Kávavé k Lukáši)

Tys jak zmámen!

LUKAŠ
(vzpamatuje se)
Dobry večer!

OTEC
Amen, amen!
Což mi asi strýček nese?
Prosím, prosím, posadte se!

TOMEŠ
Na to času dost
Až zvíme,
kterak u vás pořidíme.
Nového nic nevyjevím.

OTEC
Copak byste rád?
Já nevím!

TOMEŠ
Zde můj švakr Lukáš,

(otoci zamysleného Lukaše)

-tak se přece ukaž –
ztratil ženu, ztratil matku,
sestry nemá, a co nyní?
Cizí péče škoda statku-
Potřebuje hospodyni!
Každý co chce, uzme vdovci,
když je v polích plno práce,
v stáji krav a v chlévě ovci;
kdož má oči na čeládce?
Na komoře, na spejcharu,
všudy něco přijde k zmaru;
a což když mu nadto všecko
na kolebce pláče děcko!
Proto také Lukáš

(k Lukaši)

- tak se preče ukaž –
chce se ženit,
rád se na to vkládám,
a vas za Vendulko pro nej žadam!


OTEC
Má vůle proti vůli boží
Mu stéblo v cesty nepoliží;
Když mladí chtějí nejinak,
nuž, spánem Behem, stań se tak!


TOMEŠ
Nuž strýčku milý, stań se tak,
stań se tak, stań se tak!

OTEC
Nuž s pánem Bohem, stań se tak!

Barče, v rychlostí
Něco pro hostí!

TOMEŠ
(veseke k Lukaši)
Štasntne, hochu, korčils na cestu,
hled! Už přivedu ti nevěstu!

LUKAŠ
(vzpanautje se, v nevýslovené radistí k otecí)
Já sotva pojínám
to štestí nenadálé,

že zváti svou ji mám,
již miloval jesem stále:

(chopí se s největši srdečností otecovy ruky)

ó, za to dík vám z duše nastokrát,
že Vendulku mi dáváte tak rád!

OTEC
(rozpacité)
Nuž rád, či nerad!

LUKAŠ
(zprudka vyjede)
Jadže?
Rozuměl jsem vám?

OTEC
(vyhýbavé)
Nu, co se durdíš?

Vždjt pak ti ji dám!

LUKAŠ
(s hořkostí)
Však nerad!


OTEC
To jesem neřek´!

LUKAŠ
(smuté)
Na vsak rád!

OTEC
Vzdjé nemusís prec
Namé slovo dbát!

LUKAŠ
Vy ale musíte mi k slovu stát,
proč dceru svou mi nedáváte rád?

OTEC
To se mne neptej!

LUKAŠ
Chci se ale ptát,
proč Vendulko mi nedáváte rád!

SBOR
Ted odpověd už musíte mu dát!
Vžzdyt by mu dal svou dceru daždý rád,
je vy to chcete se vžím lépe brát!

OTEC
Když na mne všichni dorážíte,
tož věz, dle svědomi ti nechci lhát:
vy dva se k sobě nehodíte!

SBOR
Aj, aj, aj, aj,
do dobře nevidíte,
sto špatně rozumíte!

LUKAŠ
(vřele)
My, kteři tak se milujem,
tak věrně léta dlouhá,
kdež byla nám přec udelem,
jen beznadějná touha;
my že se k sobě nohodíme?
A pročpak?

SBOR
A pročpak , a pročpak?
af to také zvíme!

OTEC
Dej pak, dej pak,
dej pak zu pokoj!

LUKAŠ
(rozpálen)
Ne, ne, ne!

OTEC
Ty´s krve lehko vzbouřené,
a Vendulka ta není jiná,
co přijde, má to mení,
má to není vina!
Vy máte oba tvrdé hlavy
A nikdo vám je nenapraví,
ach, bude u vás mnoho hříchů,
svár bude u vás každy den!
Však tobě jest má řeč
Jen k smíchu,
ted všecko víš, a nech mě jen,
a nech mě jen!

LUKAŠ
Že tvrdé hlavy?
Že tvrdé hlavy? Nebojte se jich,
vždyt jedna vůle vládne v nich!

SBOR
Ba, nebojte se jich,
jest jedna vůle v nich!

OTEC
Ciń ted, co čiń, tot světská věc,
v té nesluší mi soudit přec,
jesen rád, že mám to odbyto,
mé svedomí, mé svědomí
jest obmyto!

SBOR
On ve všem vidí síme hříchu,
vždyt znáte jej,
tot veru k smíchu!

OTEC
(vesele)
Ted sousedé jsme hotovi,
ted af si každý pohoví,
ted sednete a připijte
a dnešek štastne zažijte!

SBOR
Ted sednete a připijte
a dnešek štastne zažijte!

OTEC
Tak to žáda hřišný svét,
já rosou nebes jen se vlažím;
ach, svatý pokoj mit zu bažím!
A proto skoncím s tebou hned,
i povím tobe, Lukaši,

co nevesta ti přináši:
má zboží, co se patří selce
a tisíc zlatých o veselce,
ti tady na stul vysázím!

LUKAŠ
(odmítavé)
Tím nedošlo by k nesnázím!
Vždyt jsem se vás přec neptal na to,
vždyt ona jest mi nad vše slato,
jen kdybyste me nebyl slovem bodl,
že já byck s Vendulkou se nepohodl!
Ne dřív se srazí tvrda cela hor,
než mesi námi pryní bude spor!

SBOR
Ba, dřív se srazí tvrdá cela hor,
než mezi nimi jaký bude spor!

(Vcási Tomes, privádí Vendulku)

4. výstup

LUKAŠ
(kvapí Vendulce vstřic s otovřenou nárucí)
Má nejdražší! Tys má, tys vpravde má!

VENDULKA, LUKAŠ
(tiše k sobe)
Jsme svoji, jsme svoji,
ach, jsme svoji?
Rty se to řicí bojí,
že by se duše vzbulila,
a zas tak bolne toužila,
jsme svoji, jsme svoji,
ach, jsme svoji?
Rty se to řici bojí,
že zas by prchla do nebe
ta lásky chvíle krátká!
Jsme sovji, jusme svojí, atd.

SBOR
Ti jsou stvořeni pro sebe,
jsou jak dve holoubátka.
Ti jsou stvořeni pro sebe!

LUKAŠ
(vřele)
Ted v tobe jen a pro tebe
Chi žít,
ty´s navždy, navždy má,
navždy má!

(chce je políbit)

VENDULKA
(odstrcí jej prudce)
Ne! Nech me být!

(všichni u stolu vstanou u udivene hledí)

TOMEŠ
Co to? Co to?

(chlácholive k Vendulce)

Já myslel, že chtel hubičku?

VENDULKA
Já nechci!

TOMEŠ
Hledme šelmičku!
Ta ho zná škádlit!

OTEC
Ta má hlavičku!


LUKAŠ
(překvapen, ale mirne)
Má rozmilá,
jak že´s to myslila?

VENDULKA
Ze k hubičkám ted veru času není!

LUKAŠ
Však, Vendulko,
já chtel to políbení!

VENDULKA
Já nechtela!

LUKAŠ
Vždyt přece smim ho chtít!
Ty mi ho dáš!


(Blíži´se k ní)

SBOR
Aj hle! Jiz hnev
jim bouří krev.

TOMEŠ
Cožpak se nestydíš,
ci ani nevidíš,
že krome výsmechu,
nic u ní nesklidíš?


LUKAŠ
Nuž, at si vzdoruje,
vim, za jen žertuje,
a cím me škádlí víc,
tím vic me miluje!

OTEC
Tys na to nehledel,
co jsem ti povedel,
však jednou nežaluj,
žes dřív to nevedel!

SBOR
Aj hle, aj hle, již hnev
jim bouří krev!
Spor tedy přec, spor tedy přec!

TOMEŠ
Aj hle, aj hle, již hnev
jim bourí krev!

LUKAŠ
Nuz, at jen vzdoruje,
vím, že jen žertuje, atd.

OTEC
Spor tedy přec, spor tedy prec!
Jak smutná, jak smutná, jak smutá vec!

SBOR
Rozhvevá se pro hubičku
Lukáš na svou Vendulicku?
Třebas by je tuze rád,
odbývá ho napořád!

TOMEŠ, SBOR
(se sdlenicé v ruce)
Připijme jim zdraví,
pak je nechme o samote,
oni vše zas napraví,
usmíří se po dobroté!

TOMEŠ, SBOR
Oni vše zas napraví,
usmíri se po dobrote,
připijeme jim na zdaví,
pak je nechme o samote!

TOMEŠ
Budte zdrávi! Budte zdrávi!
Z duše přejem, veřte nám,
mnoho štestí, monho zdavru, vám,
z duše přejem mnoho štestí,
mnoho zdraru vám
mnoho zdaru vam!

SBOR
Budte zadávi! Budte zdrávi!
Z duše přejem, věřte nám,
mnoho štestí, monho zdavru, vám,
z duše přejem mnoho štestí.

OTEC, LUKAŠ, VENDULKA
Drazí lidé, díky vám,
odpat ván to Pánbu sám!
Drazí kidé, díky vám!

5. Výstup

LUKAŠ
Nikdy, nidky v hoři sevém,
dívko má, jsem nemel zdání,

že tak budem spojeni
ku vecnému milování!

VENDULKA
Nidy též, nikdy též, muj rozmilý,
nemela jsem pomyslení,

že já přece budu tvou
ve shledání bez loučení!

LUKAŠ
Bez tebe, ach, bes tebe,
což to byla dlouhá léta!
A ted mého štestí ráj
Jen z tvé verné láslky zkvétá!

VENDULKA
Což by všecka vernost má,
což by nám však platna byla,
kdydy nebožticka tvá
nebyla mne ustoupila!
Za to chci ji ve cti mít,
sirotecku nmtkou být!

(Barce a Martinka prinášejí kolebu s deckem
a zase odjeudou. Vendulka besí jim vstíc)

VENDULKA
Nevinatko, již te mám,
od dneska te vychovám!

LUKAŠ
O, tys andel lásky sám!

VENDULKA
(u kolébky)
O, již tobe,
dahé robe,
matkou býti slibuji,
za ni tebe miluji,
duše rosmilá!

LUKAŠ
(pro sebe)
Jak je krásná,
jak je spanilá!

(Vendukla vezme od kam nádobku a spye s ní
bilý písek okolo kolébky.)

LUKAŠ
(se diví)
Nac to?

VENDULKA
(báslive)
Pst! Tiše!


LUKAŠ
(ukazuje na kolébku)
Co se budí?

VENDULKA
(ohlízí se plase)
Nuy věž,
ci ti tak hlavu trudí!
Jet jasno od cervánku,
slyš, nezli temno nastane,
pak z hrobového spánku
si matka k díktu přivstane.
V ten písek dobný hebce
Se vtisknou její šlapeje,
at stoupne ke kolébce
a zakolébá, zapceje.
A kdyby ve zlých rukou
Své siré dítko viděla,
pak zalostí a mukou
by v pulnoci zde kvílela.
Ty ubohé mé robě,
ty matku poteš úlevou,
zjev ji, až přijde k tobě,
že dobře bdím,
že dobře bdím tu nad tebou!

LUKAŠ
Dej mrtvúm spát,
nám volno blaza zít,
jsme sovji!

(chce ji nežne políbit)

VENDULKA
(jemne se mu bráni, úzkostne)
Prosím tě,
ach, nech mě být!

LUKAŠ
A pročpak?
Ci se ani nesmín ptát,
proc hubičku ni posud necses dát?

VENDULKA
Mám proc!
Chci nebozku tvou zenu čtít;
Vez, hubičku drív nemáš přislíbenou,
až po svatbe, as budu tvojí zenou,
pak nebožce to nemí líto být!

LUKAŠ
Až do svadby mám čekat,
až do svadby mám čekat?
Aj, aj, aj, aj aj, aj, ty chces mě lekat!
Jak to mé sínce slusí,
když mě tak zertem dohreje!
Drív dá mi celou duši,

pak hubičku mi nepreje,
a hodně se mi vysměje,
A přec bych rád!

(stíhá ji)

VENDULKA
(odpuzuje jej)
Mám věru zlost!

LUKAŠ
Máš víc mi přát!

VENDULKA
Mám toho dost!

LUKAŠ
Tvou líbat líc,
nic nechci víc,
tu marný vzdor,
a žádný spor,
jis nepoprosím,
kde báti smím:
chceš se mne sbýt?
Svou hubičku chci mít.

VENDULKA
Nežertujíc,
lec pravdu díc,
ti kladu vzdor;
nec marný spor,
již pokoj stím
si vyprosím,
chci mrtvé ctít;
a nyní nech me být!

(hní se, prijdou ke dverím vzadu, Vendulka jimi
Lukáše hbité vystrcí a zavře, Lukáš pln smíchu a
Skicí do sednice oknem)

LUKAŠ
(zertovne)
Ha, ha, ha,
ted začnem´znova!

VENDULKA
(co nejprisneji)
Již ani slova!

LUKAŠ
(ulekne se)
Jak? Jesto víc než pouhý žert?
Tys pohněvána?

(přibi´zi se prosebně)

O, nechtěl jsem ti veru vzdorovat,
však odpouštět,
tot také milovat.

VENDULKA
(laskave)
Vždyt plno lásky, plno lásky
V srdci mém!

LUKAŠ
Ta záři v oku upřímném;
Ty zarmoutit me nehodláš,
ty sama, bez prošení
jen z lásly dáš!


VENDULKA
(pro sebe)
Co cinit?
Ach, jak odolám?
Vzdyt sama po nem plápolám!

LUKAŠ
Již v srdci láska zavolá!
Již volně, sladce plápolá!

VENDULKA
(prudce)
Vsak ne!

LUKAŠ
(prudce)
Proč ne?

VENDULKA
Zal by jí v hrobě srdecem hýbal,
kdyby´stak záhy jinou líbal,
a v noci pak by u mne úpěla,

své taskné oči na mne upřela.

LUKAŠ
Dost!
Její zal ti více jest než muj!
O, co to za bolest!

VENDULKA
(vrele)
Svou krev i duši vypustím,
když tebe z žalu vyprostím!

LUKAŠ
Však hubičku?

VENDULKA
(pro krátkém rozmýslení)
Ti nedám!

LUKAŠ
Myslís veru, že se proviníš,
když mi neco k vuli ucinís?

VENDULKA
Já dám ti srdece živou puli!

LUKAŠ
Však hubičku?

VENDULKA
Ne! Ustup ty mně k vuli!

LUKAŠ
Vzdyt bývá žena jemnější!

VENDULKA
Však muž má býti moudřejší!

LUKAŠ
Coz musí po tvém zrovna být?

VENDULKA
A musíš ty vždy pravdu mít?

LUKAŠ
Tak pravá láska nevzdoruje!

VENDULKA
Jest láska víc, než líbat se!

LUKAŠ
Kdo nepovolí, nemiluje!

VENDULKA
Proč mám jen já vždy shýbat se?

LUKAŠ
Jiz veru rozum s tebou tratím!

VENDULKA
Mne k hněvu již to dohání!

LUKAŠ
Vic nezli hněvem tobe splatím,
at pykáš za své zdráhání!

VENDULKA
Nuz jen se hnevej, jak bis rád,
vždyt menusím já tvou se stát!

LUKAŠ
Nuž, jen mě zahod,
však mě zvednou,
však já se jinde zveselím!

VENDULKA
Již oze ozelela jsem tě jednou,
i po druhé tě ozelím!

LUKAŠ
Vydjt jesti devcat plný svet,
a hubicky jsou jako med!

VENDULKA
(obrát´se k nádobám)
ted ale musím hospodařit,
cas hloupostmi už nechci mařit!

LUKAŠ
(dupne a zatne pesti)
Blesk boži!

VENDULKA
(vezme dřevěnou konev do rukz)
Tak se jinde durdi!

LUKAŠ
(zlostne rozhází konve, škopky a bedky)
To proklaté tvé haraburdí,
to víc než já ti znamená?
ty vyháníš me, šílená?

6. výstup

OTEC
(vstoupí)
Jak jsem to řek´,
už je to tak,
ba zázrak byl by naopak.

(pestí k Lukáši)

Ty tvrdá lebko,

(k Vendulce)

a ty též,
zdazstarý otec mluvil lež?
Má reč vám byla na posměch,
ted porad si,
kdo neposlech´!
Já přede vsím se zavírám.
Vás neslysím,
vás zapírám!
Jak jesem to rek´!
už je to tak.
Ba zázrak byl by naopak!

(odejde)

VENDULKA
(pro sebe)
Měl pravdu, když mě varoval?

LUKAŠ
(pro sebe)
Měl pravdu, dkyž mě zrazoval?

(k Vendulce)

Nuž, povolís mi,
neb mám vskutku jít?
Bud hubičku
...

VENDULKA
(neústupně, ač mirně)
Jen jdi, a nech me být!

(Lukáš v rozhrčení odejde)

7. výstup

VENDULKA
(hledí za Lukásem)
Kam asi jede?
Mám zavolat ho zpět?
Ne, ani za celičký svět!
Chci zapomenout na ten rozhovor,
a pomine též jeho prchlý vsdor;
vždyt za pravdu mi musí dát,

(vroucné)

a pak, vždyt má mě rád,
ba nad vše rád!
Jak zapomnel by na ten krásný čas,

kdy mesíček nás vídal pospolu,
tam pod olsí,
tam v šerém údolu!
co hubiček!
O, první lásky čas,
te s celým blahem se mi vrátí zas!

(Martinka vbehne)

MARTINKA
Co se to stalo?
V hlave mi víří!
Lukáš pln zlosti k hospode míří!
Kdo ho kdy viděl v hospode pobýt?

VENDULKA
(zlostně)
Samé to vzdory,
chce me jen zlobit!

MARTINKA
Stálo to za to,
takhle se štvát?

VENDULKA
(zlostně)
Hubička hloupost!

MARTINKA
Mělas ji dát!

VENDULKA
K hospodě?
Hanba, hanba!

MARTINKA
Tvou jest to ninou!
Dojdu ti pro nej!

VENDULKA
(s odporem)
Začneme jinou!

MARTINKA
Nu dobře, bestho mám zpech!
Chci se tě něco ptát!
Jsem, milá holka, starý věch,
však v práci posavad
a ráda ještě s pomocnicí
bych za pašíři chodila;
nuž, nepovíš mi o holčici,
jež by se k tomu hodila?
Jes pulnoce se neděsí,
kdyz temno lehne nad lesy
a do skal, v divé houští,
se v bouri, v sněhu pouští?

VENDULKA
Já nevím o tak zmuzilé!

MARTINKA
Ba, dívky jsou ted zlenilé,
jsou jako z marcipánu!

VENDULKA
Kde vzít vám dívku na pomoc?

MARTINKA
Nuž, starej se mí!
Dobrou noc!

(odejde)

VENDULKA
Dobrou noc!

(sama)

VENDULKA
A ty, mé robě,
ted již nalezím jen tobě!

(sedne a kolébá)

Hajej, muj andílku, hajej a spi,
maticka kolébá dětátko svý,
hajej, dadej, nynej, malej,
maticka kolébá
...

(vzrusene)

Ach, maticka ti v hrobě spí!
Co jen ten Lukáš myslí?
Však on se smíří!
Zacnu jinou!
Letela bělounká holubička,
potkala božiho andělíčka.
Duše z těla,
kam jsi chtěla?
Chtěla jsem doletět do nebíčka!
Dolet si dušinko aš do nebe,
já pujdu k dětátku místo tebe;
tam je slíbám,
Ukolíbám,
líbá te nastokrát tvá matička.

(oprena o kolébku usíná)

8. výstup

BARCE
(vbehne)
Jaká hanba! Celá ves
jiste tam se shlukne dnes!
Jaká hanba!
Tu spí a nevi co jí jest,

že shanobili její cest!
Ty tam, ty mi to zodpoís!
Co to? Vždyt zní to blíz a blíz!

(Lukáš, devcata a hudebníci za oknem)

Už jdou, už jdou, už jdou!

VENDULKA
(vyskocí, spaí Lukáse a potáci se jako ve snu)
Ha! Kde to jsem, dke to jsem?

LUKAŠ
(tocí se střrídave s tancícími devcaty)
Hrajte mi tu nejskocnejiší,
hrajte hodne veselou!
Za hubicku uprímnejší

(do okna)

najdu-li nem srsáná!
nech si už svou kyselu!
Hrajte mi až do pulnoci,
hrajte mi až do rána!
Málo mlsky na ovoci,

(do okna)

najdu-li v nem sršána!

VENDULKA
Co vidím?

BARCE
Já zan se stydím.

VENDULKA
Tak tupit mné!

BARCE
A dát si k tomu hrát!

VENDULKA
Ne, to by nemoh´,
kdyby mel me rád!

BARCE
(Zlostně, chce ven)
Dojdu si nań!

VENDULKA
(zdzrí ji)
Toho se chran!

BARCE
Ten netoudný!
Ty hoky s ním!

VENDULKA
To mně!

BARCE
Kéž mu to splatit smím!

VENDULKA
Ach, taká hanba!
Nelze mi tu žít!

(otevře truhlu a váze si ranecek)

Pryc musím, pryc odtud, pryc!

BARCE
(zavre truhlu a chce jí brát ranecek)
Co má být?

LUKAŠ
(jako dřív)
Všudy děvcat jako kvítí,
pýcha jest mi na posměch!
Která řekne: nech me býti!

(do okna)

Já ji na to: ty mě nech!
Blážním-li se po hubičce,
ona řekne: za měsíc!
Navsydory však Venduličce
dostanu jich na tisíc!

(za oknem zvede jednu dívku a políbí ji)

9. výstup

VENDULKA
(klesne a pláče)
Ach!

(v okamzení, kdyz Lukáš dívku líbá, vystoupí
Tomes a sbor za oknem)

TOMEŠ
(chytí Lukáse za rameno)
Styd se!
Hanba to i chlpaci,
kdyby tohle natropil!

LUKAŠ
Všudy děvčata jako kvítí!

TOMEŠ
Styd se!
Jis se štěbetají vrapči,
Vendulku zes´ potupil!

LUKAŠ
Pýcha jest mi na posměch!

SBOR
Ztrestla její pýchu!
Tot je věru k smíchu!

BARCE
Zluc mi z toho kipí!

TOMEŠ
Styd se! Styd se! Styd se!

BARCE
Dám ti, dám tí za tvé vtipy!

(vsichini za oknem se hrnou pryc, Barce
odbehne za nimi)

VENDULKA
(sama)
Jiz konec milování!
Pryc, pryc, hanba palí,
a láska šálí!
Pryc, pryc!

(vesme ranecek a rychle odejde)
 ACTO PRIMERO 


Obertura 

(Habitación en la casa de los Paloucky. Al fondo 
una ventana a través de la cual se ve la plaza 
del pueblo. Una puerta a la derecha, una a la 
izquierda y una atrás. Mesa, sillas, un cofre, 
un aparador, etc. Todo en perfecto orden) 

Escena 1. 

MARTINA
(entra corriendo por la puerta trasera)
ˇVendulka, Vendulka!
ˇSeńor primo, oídme! żDónde estáis?
żNo sabéis aún nada?
ˇRápido, rápido, venid y escuchad la novedad!
ˇVendulka! ˇVendulka!
ˇSeńor primo, oídme! żDónde estáis?

(Vendulka entra, la sigue más lento su padre) 

ˇRápido, debéis saber lo que pasa!
ˇTienes un pretendiente en la puerta! 

VENDULKA
(alegremente sorprendida)
żQué dices?

MARTINA 
ˇVendulka, Vendulka,
no te hagas la incrédula!
żA qué viene tanta modestia?
ˇTú sabías que hoy vendría
a pedir tu mano Lucas!

VENDULKA
(alegre y emocionada)
żEs cierto?

MARTINA
(impaciente)
żLo quieres por escrito?

VENDULKA
No tía, no.
ˇNo es posible,
no es posible!
Por más que me ame...
ˇAcaba de dejar a su esposa en la tumba!

MARTINA
Junto a sus amigos,
puso hoy fin a su luto
y decidió rápidamente
ˇelegir una nueva esposa!
ˇCon una nueva mujer,
él se casará!
Hace ańos que de ti se separó,
con el corazón dolorido, 
para no contrariar a sus padres.
Hoy, a su esposa y a sus padres
Dios se los llevó al cielo,
ˇAhora Lucas puede tomarte 
por esposa!
ˇSí, ahora Lucas 
te tomará por esposa!

VENDULKA
(entusiasmada)
ˇYo seré suya! ˇSuya!
ˇPor fin!

EL PADRE
ˇDeberías pensarlo bien!

VENDULKA
(muy decidida)
żPor qué dices eso?

EL PADRE
(inseguro)
Pues es que yo creo que...
ˇDéjalo ir !

VENDULKA
(decididamente)
żYo, a Lucas?
ˇPreferiría morir!

EL PADRE
ˇEntonces cásate con él!
ˇNo seré yo el culpable!
Yo ya te he dado mi consejo...
Date prisa a preparar 
todo para la boda.
ˇAsí podré yo deshacerme
del torbellino mundano
y tendré todo el tiempo necesario
para prepararme para el camino del más allá!

Escena 2. 

(Barce entra y deja abierta la puerta) 

BARCE
ˇYa vienen!
ˇYa vienen!
ˇY detrás de ellos
todo el pueblo!

VENDULKA
żYa vienen?

MARTINA
ˇYa vienen!

EL PADRE
żYa vienen?

TODOS
ˇYa vienen! 
ˇY detrás de ellos el pueblo entero!

EL PADRE (serio) Y LOS DEMÁS
ˇQue vean que todo está impecable!
ˇDebemos quedar bien!

(Vendulka saca una chaqueta del cofre y las tres 
mujeres ayudan al padre a ponérsela) 

ˇAhora, rápido, la chaqueta nueva,
como corresponde 
en un día de fiesta!

(Lucas y Tomes pasan por detrás de la ventana. 
Detrás de ellos los curiosos vecinos y vecinas)

VENDULKA, MARTINA, 
BARCE, EL PADRE
ˇYa vienen!

VENDULKA, MARTINA, BARCE
ˇY ahora, salgamos de la habitación
para que no vean a la novia!

(Vendulka, Barce y Martina salen corriendo) 

Escena 3. 

(El padre se pone de pié para saludar 
ceremoniosamente. Lucas y Tomes aparecen 
en la puerta, tras ellos, los demás)

TOMES
(Empuja a Lucas hacia adelante)
ˇBuenas noches!

(en tono de reproche a Lucas) 

ˇEstas como atontado!

LUCAS 
(como si se acordara)
ˇBuenas noches!

EL PADRE
ˇAmen, amen!
żQué le trae a usted por aquí, primo?
ˇPero por favor, por favor, tomen asiento!

TOMES
Ya no sentaremos con tranquilidad
cuando hayamos dicho 
lo que tenemos que decirle...
Lo que traigo, no es ninguna novedad. 

EL PADRE
żQué desean pues ustedes?
ˇYo no lo sé! 

TOMES
Este es mi cuńado Lucas

(empuja hacia adelante al tímido Lucas) 

- ˇdéjate ver! -
que ha perdido a su mujer, a su madre, 
y no tiene hermanas... żQué puede hacer?
La ayuda ajena, sólo trae complicaciones.
ˇNecesita una ama de casa!
Cualquiera puede abusar de un viudo 
cuando el trabajo en todas partes se amontona,
pues si los establos están llenos de vacas y ovejas,
żquién controla a los peones?
En la casa, en los depósitos,
en todas partes algo se puede perder.
żY qué hacer si a todo eso se suma 
un nińo que berrea en la cuna?
Por eso quiere Lucas...

(dirigiéndose a Lucas) 

- ˇdéjate ver! -
tomar una esposa,
y le pido, en su nombre,
ˇla mano de Vendulka!

EL PADRE
Mi voluntad en contra de la voluntad de Dios...
Más no les pondré piedras en el camino.
Si los jóvenes así lo desean,
ˇpues que así sea en nombre de Dios!

TOMES
Bueno querido primo, que así sea,
ˇque así sea, que así sea!

EL PADRE
ˇEn nombre de Dios, que así sea!
ˇBarce, rápido,
trae algo para los huéspedes!

TOMES
(contento hacia Lucas)
Muchacho, exitoso fue el primer paso, mira: 
ˇya te he conseguido una novia!

LUCAS
(con alegría, se dirige al padre)
Apenas puedo creer 
en mi suerte,
ˇconseguir hoy
lo que hace tanto que deseo!

(con afecto toma las manos del padre) 

ˇDe todo corazón os agradezco,
que tan feliz me entreguéis a Vendulka!

EL PADRE
(cohibido)
ˇPues feliz... y no feliz!

LUCAS
(con asombro)
żCómo?
żLo he entendido bien?

EL PADRE
(evasivo)
żPorqué te excitas?
ˇAl fin y al cabo te la he dado!

LUCAS
(con amargura)
ˇEntonces, es que no le parezco el adecuado!

EL PADRE
ˇEso no es lo que yo he dicho!

LUCAS 
(triste)
Pues, no feliz...

EL PADRE
ˇNo tienes por qué tomar mis palabras 
tan al pié de la letra!

LUCAS
Usted debe explicarme sus palabras,
żpor qué no es feliz entregándome a su hija?

EL PADRE
ˇNo me lo preguntes!

LUCAS 
Pero quiero preguntar,
żpor qué no me da con gusto a Vendulka?

CORO
ˇDebes darle una respuesta!
Cualquier padre le daría feliz a su hija, 
ˇpero tú, parece que no!

EL PADRE
Está bien, si todos me acosáis de este modo, 
escuchad, dejaré hablar a mi conciencia.
ˇNo creo que os complementéis!

CORO
ˇAy, ay, ay, ay!
ˇNo sabes lo que dices,
estás equivocado!

LUCAS
(con apasionamiento)
Nosotros, que tanto nos amamos,
que tantos ańos fuimos fieles a un amor,
que parecía no tener
esperanza alguna...
żNosotros, incompatibles?
żY por qué?

CORO
żY por qué? żY por qué?
ˇTambién queremos saberlo!

EL PADRE
ˇBasta ya, dejadme!
ˇDejadme en paz!

LUCAS
(enérgico)
ˇNo, no, y no!

EL PADRE
Con facilidad tu sangre arde,
y a Vendulka le sucede otro tanto.
ˇLo que de ello resulte,
no será mi culpa!
Ambos tenéis la cabeza dura,
y eso nadie lo podrá cambiar.
Así pues, habrá mucha pelea
y discusiones a diario.
Pero sé bien que todo esto que os digo 
os causa risa.
Ya que sabes mi opinión,
ˇdéjame, déjame tranquilo!

LUCAS
żCabezas duras? żCabezas duras? 
ˇNo temáis por ellas,
pues una misma voluntad hay en ambas!

CORO
Sí, no temáis,
ˇuna misma voluntad hay en ellas!

EL PADRE
Y ahora haz lo que te parezca.
A mí ya no me corresponde opinar.
He cumplido con mi obligación
y estoy contento de tener 
una conciencia limpia.

CORO
El ve por todas partes pecados...
ˇYa lo conocéis!
ˇCausa risa!

EL PADRE
(alegre)
Y ahora, vecinos, que todo está acordado,
tomad asiento.
ˇBrindemos por la salud y la felicidad!
ˇQue disfrutemos de este día!

CORO
ˇSentémonos y bebamos!
ˇQue disfrutemos de este día!

EL PADRE
Así lo ha querido el pecaminoso mundo.
Yo sólo bebo el rocío del cielo
y tan sólo aspiro a la paz celestial.
Pero antes de terminar,
quiero decirte, Lucas, 
cuál será el ajuar de la novia:
además de lo que le corresponde 
como cualquier campesina, 
ˇte daré mil ducados en la noche de bodas!

LUCAS
(rechazando)
ˇEso no tiene importancia!
No le he pedido nada por ella, 
Vendulka vale más que todo el oro del mundo.
No deberíais haberme dicho 
que Vendulka y yo no nos llevaríamos bien...
ˇOs aseguro que dos rocas chocarán, 
antes de que haya entre nosotros pelea!

CORO
ˇSí, las rocas chocarán 
antes de que entre ellos haya discordia!

(Entran Tomás y Vendulka) 

Escena 4. 

LUCAS
(recibe a Vendulka con los brazos abiertos)
ˇTesoro mío! ˇEres mía, realmente mía!

VENDULKA, LUCAS
(en voz baja, uno al otro)
Ahora soy tuya, y tú eres mío.
żEstamos unidos?
Apenas me atrevo a decirlo,
para que en alma no despierte
de nuevo la ańoranza por ti.
ˇEstamos unidos, estamos unidos,
ah, sí, estamos unidos!
Apenas me atrevo a decirlo,
pues temo que este feliz momento 
desaparezca en el éter.
Soy tuya, y tú eres mío, etc.

CORO
ˇEstán hechos uno para el otro!
ˇSon como dos palomitas!
ˇEstán hechos el uno para el otro!

LUCAS
(afectuosamente)
Ahora, sólo deseo vivir 
contigo y para ti.
ˇEres por siempre, por siempre mía!
ˇSí, por siempre mía!

(quiere besarla) 

VENDULKA
(lo rechaza enérgicamente)
ˇNo! Déjame!

(todos se levantan de la mesa asombrados) 

TOMES
żQué es esto? 

(en voz baja dirigiéndose a Vendulka) 

Creo que te pide un beso...

VENDULKA
ˇPues yo no quiero!

TOMES
ˇMirad, la muy coqueta!
ˇSabe cómo hay que tomarle el pelo!

EL PADRE
ˇEsta muchacha tiene la cabeza muy dura!

LUCAS
(asombrado pero con calma)
Tesoro mío,
żcómo debo entender esto?

VENDULKA
ˇEs que ahora no es el momento para besos!

LUCAS
Pero Vendulka,
ˇsólo se trata de un beso!

VENDULKA
ˇNo quiero!

LUCAS
ˇPero tengo el derecho de pedírtelo!
ˇY tú me lo darás!

(Se le acerca) 

CORO
ˇAy, mirad cómo de rabia
arde su sangre!

TOMES
żNo te das cuenta
que aparte de 
burlarse de ti,
no conseguirás nada de ella?

LUCAS
Aunque se oponga,
yo sé que esta bromeando,
y cuanto más me tome el pelo,
ˇmás me ama!

EL PADRE
ˇNo quisiste oírme
cuando te lo advertí!
ˇNo te quejes ahora
de lo que ya sabías!

CORO
ˇOh mirad, mirad, de rabia
arde ya su sangre!
ˇSí que hay pelea, sí que hay pelea!

TOMES
ˇAy, mirad cómo de rabia
arde su sangre!

LUCAS
Aunque se oponga,
yo sé que está bromeando, etc.

EL PADRE
ˇSí, habrá pelea, sí que habrá pelea!
ˇQué triste, mal empieza la cosa!

CORO
ˇUna pelea por un beso!
żSe enojará Lucas con su Vendulka?
Un beso le ha pedido él,
ˇpero ella se niega!

TOMES, CORO
(alzando su copa)
ˇBebamos a su salud,
y luego los dejaremos solos!
Ya se pondrán de acuerdo,
y todo se arreglará.

TOMES, CORO
ˇSe reconciliarán,
y todo se arreglará,
ˇBebamos a su salud,
y luego los dejaremos solos!

TOMES
ˇA vuestra salud! ˇA vuestra salud!
ˇOs lo deseamos de corazón!
ˇMucha suerte y mucha salud!
ˇOs lo deseamos de todo corazón!
ˇMucha salud!
ˇMucha salud para vosotros!

CORO
ˇA vuestra salud! ˇA vuestra salud!
ˇOs lo deseamos de todo corazón!
ˇMucha suerte y mucha salud!
ˇOs deseamos mucha felicidad!

EL PADRE, LUCAS, VENDULKA
ˇEstimados vecinos, os lo agradecemos!
ˇDios os lo recompensará!
ˇEstimados vecinos, os lo agradecemos!

Escena 5. 

LUCAS
ˇJamás, jamas en mi desventura,
tesoro mío, llegué a pensar 
que un día estaríamos 
para siempre juntos!

VENDULKA
ˇTampoco yo, amado mío,
abrigué la esperanza 
de que un día sería tuya,
y que ya no habría mas despedidas!

LUCAS
ˇSin ti, oh, sin ti
qué largos fueron los ańos!
ˇTu renovada fidelidad me recompensa
de todos los sinsabores padecidos!

VENDULKA
Sin embargo, mi fidelidad hubiera sido vana;
no nos hubiera bastado para ser felices
si tu pobre difunta esposa
no nos hubiera abierto el camino.
ˇPor eso honraré su memoria,
y seré una madre para su nińito!

(Barce y Martina traen una cuna con el nińo y 
luego salen. Vendulka se dirige hacia ella) 

VENDULKA
ˇInocente pequeńo, ahora eres mío,
a partir de hoy te criaré!

LUCAS
ˇOh, eres un ángel de bondad!

VENDULKA
(en la cuna)
ˇOh, te prometo,
pequeńo querido,
ser una buena madre,
te amaré por ella,
alma querida!

LUCAS 
(para sí)
ˇQué hermosa es
y qué noble!

(Vendulka toma un reciente y esparce arena 
blanca alrededor de la cuna) 

LUCAS
(se asombra)
żY eso?... żPara qué?

VENDULKA
(con temor)
ˇPst! ˇSilencio!

LUCAS
(seńala la cuna)
żSe despertará?

VENDULKA
(mira temerosa a su alrededor)
ˇEscucha, 
si es que lo quieres saber!
Ahora resplandece el atardecer,
pero antes de que oscurezca,
se elevará desde su profunda tumba,
la madre y vendrá hacia su nińo.
Sus pies dejarán huellas sobre la arena
cuando se acerque a la cuna,
para mecer y arrullar al nińo 
hasta que se duerma.
Si ella creyera que el huérfano 
se encuentra en malas manos,
sus amargos lamentos
se escucharían a medianoche.
Pobre pequeńín,
consuela a tu madre
y dile cuando venga,
que cuidaré bien de ti,
ˇque te cuidaré muy bien!

LUCAS
Deja dormir a los muertos
y a nosotros vivir felices.
ˇAhora eres mía!

(quiere besarla dulcemente) 

VENDULKA
(lo aparta decidida)
ˇTe lo ruego,
oh, déjame!

LUCAS
żY por qué?
żO es que ni siquiera puedo preguntar
por qué no me quieres dar un beso?

VENDULKA
ˇTengo mis razones!
Quiero honrar la memoria de tu esposa.
Debes saber que te dejaré darme un beso
después de la boda, cuando sea tu esposa,
entonces la difunta no se enojará.

LUCAS
żHasta la boda debo esperar?
żHasta la boda?
ˇAy, ay, ay, ay, ay! żAcaso te burlas de mí?
Eres muy atractiva cuando bromeas 
y me haces enojar.
ˇPrimero me entregas toda el alma,
después me niegas un beso,
y luego te ríes de mí!
ˇQuiero el beso!

(la persigue) 

VENDULKA
(lo aparta)
ˇNo me hagas enojar!

LUCAS
ˇPues dámelo!

VENDULKA
ˇEs suficiente, ya basta!

LUCAS
Quiero amarte,
sólo deseo eso.
Basta de oposición
y de discusión.
Por lo que a mí respecta,
estoy dispuesto a olvidar.
żAcaso quieres deshacerte de mí?
Quiero mi beso. 

VENDULKA
ˇNo bromeo,
hablo en serio!
Acepta mi negativa
y deja de pelear,
quiero que comprendas 
que te lo pido 
ˇpor la paz de los difuntos!
Y ahora ˇdéjame!

(Persiguiéndose, llegan a la puerta trasera. 
Vendulka empuja a Lucas hacia afuera y la 
cierra. Lucas entra por la ventana riéndose) 

LUCAS
(Bromeando)
ˇJa, ja, ja!
ˇAhora comenzamos de nuevo!

VENDULKA
(muy seria)
ˇAhora, ni una palabra más!

LUCAS
(asustado)
żQué? żNo estás bromeando?
żEstás enojada?

(se acerca suplicante) 

No era mi intención 
ser testarudo,
Perdonar es también parte del amor.

VENDULKA
(amablemente)
ˇPero si pleno de amor, pleno de amor
está mi corazón! 

LUCAS
Lo refleja tu mirada.
ˇSé que no quieres herirme,
tú misma me darás, sin que te lo pida,
un beso de amor!

VENDULKA
(para sí)
żQué hago?
żCómo mantenerme firme?
ˇSi yo también lo deseo!

LUCAS
ˇEl corazón llama al amor,
su fuego arde libre y dulce!

VENDULKA
(con énfasis)
ˇPues no!

LUCAS
(con énfasis)
żPor qué?

VENDULKA
El corazón le dolería en la tumba,
si tan pronto besaras a otra.
Por las noche suspiraría a mi lado
y sus ojos me mirarían con reproche.

LUCAS
ˇBasta!
ˇSu pena te importa más que la mía!
ˇOh, qué dolor me causa todo esto!

VENDULKA
(afectuosamente)
ˇGustosa te daría mi sangre y mi alma,
para consolar tu pena!

LUCAS
żY el beso?

VENDULKA
(después de una corta reflexión)
ˇNo te lo daré!

LUCAS
żRealmente crees que sería un pecado 
concederme ese deseo?

VENDULKA
ˇTe daría la mitad de mi corazón!

LUCAS
żPero no un beso?

VENDULKA
ˇNo!ˇ Cede por mí!

LUCAS
ˇUna mujer debe ser tierna!

VENDULKA
ˇY el hombre debe ser más comprensivo!

LUCAS
żTodo tiene que ser como tú lo quieres?

VENDULKA
żY tú siempre quieres tener la razón?

LUCAS
ˇEl verdadero amor no es terco!

VENDULKA
ˇEl amor es más que un simple beso!

LUCAS
ˇQuien no cede, no ama!

VENDULKA
żPor qué debo ceder sólo yo?

LUCAS
ˇPor ti perderé la razón!

VENDULKA
ˇEstoy a punto de enfurecerme!

LUCAS
ˇCon más furia te recompensaré,
para que te arrepientas por rechazarme!

VENDULKA
ˇPues enfurécete, si quieres,
no tengo por qué ser tuya!

LUCAS
ˇÉchame ahora mismo,
alguien me encontrará...
ˇSeré feliz en otra parte!

VENDULKA
Ya soporté perderte una primera vez,
ˇseguro que podré soportarlo una segunda!

LUCAS
ˇDe jóvenes bellas está lleno el mundo,
y sus besos son como la miel!

VENDULKA
(se concentra en los utensilios de cocina)
ˇTengo que ocuparme de las cosas de la casa,
no puedo perder el tiempo con tonterías!

LUCAS
(furioso, cierra los puńos)
ˇDiablos!

VENDULKA
(toma una jarra de madera en sus manos)
ˇAnda a rezongar a otra parte!

LUCAS
(revuelve con furia jarras, ollas, etc.)
żEstos malditos utensilios 
significan para ti más que yo?
ˇEstás completamente loca!

Escena 6. 

EL PADRE
(entrando)
ˇTal cual lo dije,
ya sucedió.
ˇUn milagro sería, si no fuera así!

(amenaza a Lucas con el puńo) 

ˇTú, eres un cabeza dura! 

(a Vendulka) 

ˇY tú igual!
żAcaso mintió el viejo padre?
Os burlasteis de mí cuando os previne,
ahora arreglaros como podáis.
ˇComo no queréis escucharme, 
yo ya no me preocuparé más!
Ni os oigo,
no os conozco.
Tal cual lo dije,
ya sucedió.
ˇUn milagro sería, si no fuera así!

(sale)

VENDULKA
(para sí)
żTenía razón cuando me advirtió?

LUCAS
(para sí)
żTenía razón cuando me desaconsejó?

(a Vendulka) 

żVas a ceder,
o debo marcharme?
Un beso o... 

VENDULKA
(intransigente, pero con suavidad)
ˇMárchate y déjame en paz!

(Lucas se va furioso) 

Escena 7. 

VENDULKA
(mirando salir a Lucas)
żA dónde irá?
żDebo llamarlo para que regrese?
ˇNo, por nada del mundo!
Quiero olvidar toda esta pelea,
su furia seguramente se calmará
y finalmente me dará la razón.

(apasionada) 

ˇAdemás, me ama,
me ama por encima de todo!
No podrá olvidar aquel bello tiempo,
en el que la luna nos veía juntos
en el valle oscuro,
ˇdebajo de nuestro álamo!
ˇCuántos besos!
ˇOh, tiempo del amor primero
volverás con toda tu felicidad!

(Martina entra corriendo) 

MARTINA
żQué ha pasado?
ˇEstoy desconcertada!
Lucas va furioso hacia la taberna,
żquién lo vio alguna vez entrar en la taberna?

VENDULKA
(enojada)
ˇTodo por su terquedad!
ˇLo hace para fastidiarme!

MARTINA
żValió la pena
discutir?

VENDULKA
(enojada)
Todo por un beso... ˇqué tontería!

MARTINA
ˇDeberías habérselo dado!

VENDULKA
żA la taberna?
ˇQué vergüenza, qué vergüenza!

MARTINA
ˇTodo ha sido por tu culpa!
ˇIré a buscarlo de tu parte!

VENDULKA
(incómoda)
ˇHablemos de otra cosa!

MARTINA
ˇBueno, de todas formas estoy intrigada!
Quiero preguntarte algo.
Yo, querida, ya estoy muy vieja
y necesito una ayudante para
seguir con mi negocio
de contrabando.
żNo sabes de alguna muchacha
adecuada para eso?
Una que no se asuste a medianoche
cuando el bosque está oscuro,
y que no tema a los acantilados, 
ni a las tormentas, ni a la nieve.

VENDULKA
ˇNo conozco a ninguna tan valiente!

MARTINA
Sí, las jóvenes de hoy en día son ociosas.
ˇParecen de mazapán!

VENDULKA
żDónde podría encontrarte tal ayudante?

MARTINA
ˇPiénsalo!
ˇBuenas noches!

(se aleja) 

VENDULKA
ˇBuenas noches!

(sola) 

VENDULKA
ˇY tú, pequeńo mío,
ahora te pertenezco sólo a ti!

(se sienta junto a la cuna y la mece) 

Duerme mi angelito, duerme tranquilo,
la madre arrulla a su nińito.
Duerme, duerme mi pequeńito,
la madre arrulla... 

(reflexiona) 

ˇOh, tu madre está en la tumba!
żEs que Lucas no lo entiende?
Seguro que entrará en razón.
ˇComenzaré otra canción!
Volaba una blanca palomita
y se cruzó con un santo angelito.
Alma humana,
ża dónde quieres llegar?
ˇHasta el cielo quisiera volar!
Vuela, almita, hacia el cielo,
que yo iré por ti donde el nińito,
y dulcemente lo besaré,
y lo mimaré,
y le diré cuanto lo ama su madrecita.

(se duerme recostada sobre la cuna) 

Escena 8. 

BARCE
(entra corriendo)
ˇQué vergüenza! 
ˇTodo el pueblo vendrá para acá!
ˇQué vergüenza!
ˇElla duerme y aún no sabe
que se ha pisoteado su honor!
ˇAh, no te perdonaré, me rendirás cuentas!
żQué es eso? ˇCada vez se acercan más!

(Lucas y unos músicos asoman por la ventana) 

ˇYa vienen, ya vienen, ya vienen!

VENDULKA
(se sobresalta, ve a Lucas y cree sońar)
ˇOh! żDónde estoy? żDónde estoy?

LUCAS
(bailando en ronda con las jóvenes)
ˇTocad la mejor canción para bailar!
ˇTocad algo bien alegre!
Me sobran los besos

(hacia la ventana) 

y los encuentro por doquier,
ˇno necesito tus besos agrios!
ˇTocad hasta la medianoche,
tocad hasta el amanecer!
De nada vale una fruta,

(hacia la ventana) 

ˇsi dentro tiene una avispa!

VENDULKA
żQué veo?

BARCE
ˇMe avergüenzo por él!

VENDULKA
ˇOfenderme así!

BARCE
ˇY para colmo, con música!

VENDULKA
ˇNo, no lo haría
si me amara!

BARCE
(furiosa y hacia afuera)
ˇTe vas a enterar, pobre de ti!

VENDULKA
(la retiene)
ˇNo, déjalo!

BARCE
ˇQué insolente!
ˇY también esas muchachas!

VENDULKA
ˇQue me pase esto a mí!

BARCE
ˇSi pudiera darle lo que corresponde!

VENDULKA
ˇOh, qué vergüenza!
ˇAquí ya no puedo vivir!

(abre el cofre y prepara un hatillo) 

ˇTengo que irme lejos de aquí, lejos!

BARCE
(cierra el cofre e intenta quitarle en hatillo)
żQué haces?

LUCAS 
(como antes )
ˇJovencitas hay a montones,
su orgullo es para dar risa!
Si una me dice: ˇdéjame en paz!

(hacia la ventana) 

Le respondo: ˇdéjame en paz tú!
Si me apetece un besito,
y ella me dice que dentro de un mes,
para darle la contra le demostraré
ˇque puedo recibir mil besos!

(detrás de la ventana besa a una de las jóvenes) 

Escena 9. 

VENDULKA
(comienza a llorar)
ˇOh!

(En el momento en que Lucas besa a la joven, 
aparecen Tomes y el coro en la ventana) 

TOMES
(toma a Lucas por los hombros)
ˇAvergüénzate!
ˇNi siquiera un nińo 
sería capaz de una travesura semejante!

LUCAS
ˇHay tantas muchachas como flores!

TOMES
ˇAvergüénzate!
ˇTodo el mundo comenta 
que has ofendido a Vendulka!

LUCAS
ˇSu orgullo es absurdo!

CORO
ˇQuiere castigar su orgullo!
ˇEs para dar risa!

BARCE
ˇMonto en cólera!

TOMES
ˇAvergüénzate! ˇAvergüénzate!

BARCE
ˇTe daré, lo que te mereces!

(todos los que están detrás de la ventana salen 
corriendo, Barce los sigue) 

VENDULKA
(sola)
ˇSe acabó el enamoramiento! 
ˇDebo partir, debo partir!
ˇLa vergüenza quema y el amor engańa!
ˇDebo partir, debo partir!

(toma su hatillo y sale rápidamente) 

Acto  II