EL BESO

 

Personajes

VENDULKA
BARCE
LUCAS
MARTINA
MATOU
EL PADRE
TOMES
Prometida de Lucas
Vieja sirvienta del padre
Prometido de Vendulka
Tía de Vendulka
Anciano contrabandista
Padre de Vendulka
Cuñado de Lucas
Soprano
Soprano
Tenor
Contralto
Bajo
Bajo
Barítono

 

La acción se desarrolla en un pequeño pueblo de época indeterminada.

 

PRVNÍ DĚJSTVÍ


Předehra

(Sednice u Palouckých. Vzadu otevřené široké
klenuté okno, jímž jest viděti na náves. Dveře
vpravo, vlevo a vzadu. Stůl, židle atd.,malovaná
truhla, police s nádobím, u kamen ve výklenku
dřevěne konve, škopky,bečky, vše v nejlepšín
pořadku)


1. výstup

MARTINKA
(vběhne zadními dveřmi)
Vendulko! Vendulko!
Panáto! Slyšte me! Kde jste?
Což jetše nevíte?
Honem, honem, honem to vězte!
Vendulko! Venulko!
Pantálo! Slyšte me! Kde jste?

(Vendukla přiběhne, za ní pomalu otec)

Honem to vzěte:

Námluvčí za dveřmi!

VENDULKA
(s radostným leknutím)
Cože to pravíš?

MARTINKA
Vendulko, Vendulko,
co se tak mejapmou stavíš?
Co jenom slovíčko mukáš?
Víš to, ze piřjde si
Pro tebe Lukáš!

VENDULKA
(radostně, s vekým dojetím)
On věru?

MARTINKA
(netrpleivě)
Chceš to psáno mit?

VENDULKA
Ne, teto, ne, teto
nemuže to být,
nemuže to být!
Byt sebevíc me miloval,
vždyt nebožku svou sotva pochoval
...

MARTINKA
S přáteli byltě dnes
Zármutek zapít,
bude on k námluvám,
bude k nim kvapit!
K námluvám,
bud nim kvapit!
Před lety nechal tě
S bolestnou obtětí,
by ušel stařických rodičů prokletí
ženě i rodičům-
Bůh jim dej nebe,
kdzy prec jen Lukáš,
jen Lukaš ted dostane,
když prec jen Lukáš
ted dostane tebe!

VENDULKA
(unesena)
Já jeho být, jeho být!
O, tedy, přec!

OTEC
Jen rozvaž jetšcě celou věc!

VENDULKA
(s drůazem)
Jak to?

OTEC
(rozpadaičte)
Já myslím, ja-
Nech ho být!

VENDULKA
(pevně)
Já Lukáše?
Spiš nechci zít!

OTEC
Nuž vezmi si ho tedy!
Nám čisté svědomí,
já radil naposledy.
Jen sěpchej, jen spěchej
Na připravy všecky,
ten povyk světský,
at z domu mám
a v bázni boži, ve svátosti
se chystám na pout to věčnosti!

2. výstup

(Barče vběhne zadními
dveřmi a nechá je otevřené)

BARČE
Už jdou, už jdou
A celá ves sem
nimi ses
Shluke dnes!

VENDULKA
Už jdou!

MARTINKA
Už judou!

OTEC
jdou!

VSICHNI
Už jdou a celá ves
Sem za nimi se shlukne dnes!

OTEC (vážne) A OSTATNI
Vše v pořádku af uvidí,
a čest at máme u lidí!

(Vednulka z truhly vitáhne kazajku a všecky
tři oblékaí do ní otce)

Ted honem nový kabátek,
af všecko jest
jak ve svátek!

(Lukáš a Tomeš jdou kolem okna vzadu. Za nimi
se přikrádjí zvědavě sousedky a sousedé)

VENDULKA, MARTINKA,
BARČE, OTEC
jdou!

VENDULKA, MARTINKA, BARČE
Ted slušne stranou,
af nevěsty zde nezastanou!

(Vendulka a Barče s Martinkou utečou)

3. výstup

(Otec postaví k slavnostnímu uvítání. Lukáš
a Tomeš objeví se v otevrenýck zadních dverich.
Za nimi sousedé a sousedký)

TOMEŠ
(Postričí Lukáše)
Dobrý večer!

(Kávavé k Lukáši)

Tys jak zmámen!

LUKAŠ
(vzpamatuje se)
Dobry večer!

OTEC
Amen, amen!
Což mi asi strýček nese?
Prosím, prosím, posadte se!

TOMEŠ
Na to času dost
Až zvíme,
kterak u vás pořidíme.
Nového nic nevyjevím.

OTEC
Copak byste rád?
Já nevím!

TOMEŠ
Zde můj švakr Lukáš,

(otoci zamysleného Lukaše)

-tak se přece ukaž –
ztratil ženu, ztratil matku,
sestry nemá, a co nyní?
Cizí péče škoda statku-
Potřebuje hospodyni!
Každý co chce, uzme vdovci,
když je v polích plno práce,
v stáji krav a v chlévě ovci;
kdož má oči na čeládce?
Na komoře, na spejcharu,
všudy něco přijde k zmaru;
a což když mu nadto všecko
na kolebce pláče děcko!
Proto také Lukáš

(k Lukaši)

- tak se preče ukaž –
chce se ženit,
rád se na to vkládám,
a vas za Vendulko pro nej žadam!

OTEC
Má vůle proti vůli boží
Mu stéblo v cesty nepoliží;
Když mladí chtějí nejinak,
nuž, spánem Behem, stań se tak!

TOMEŠ
Nuž strýčku milý, stań se tak,
stañ se tak, stañ se tak!

OTEC
Nuž s pánem Bohem, stań se tak!
Barče, v rychlostí
Něco pro hostí!

TOMEŠ
(veseke k Lukaši)
Štasntne, hochu, korčils na cestu,
hled! Už přivedu ti nevěstu!

LUKAŠ
(vzpanautje se, v nevýslovené radistí k otecí)
Já sotva pojínám
to štestí nenadálé,
že zváti svou ji mám,
již miloval jesem stále:

(chopí se s největši srdečností otecovy ruky)

ó, za to dík vám z duše nastokrát,
že Vendulku mi dáváte tak rád!

OTEC
(rozpacité)
Nuž rád, či nerad!

LUKAŠ
(zprudka vyjede)
Jadže?
Rozuměl jsem vám?

OTEC
(vyhýbavé)
Nu, co se durdíš?
Vždjt pak ti ji dám!

LUKAŠ
(s hořkostí)
Však nerad!

OTEC
To jesem neřek´!

LUKAŠ
(smuté)
Na vsak rád!

OTEC
Vzdjé nemusís prec
Namé slovo dbát!

LUKAŠ
Vy ale musíte mi k slovu stát,
proč dceru svou mi nedáváte rád?

OTEC
To se mne neptej!

LUKAŠ
Chci se ale ptát,
proč Vendulko mi nedáváte rád!

SBOR
Ted odpověd už musíte mu dát!
Vžzdyt by mu dal svou dceru daždý rád,
je vy to chcete se vžím lépe brát!

OTEC
Když na mne všichni dorážíte,
tož věz, dle svědomi ti nechci lhát:
vy dva se k sobě nehodíte!

SBOR
Aj, aj, aj, aj,
do dobře nevidíte,
sto špatně rozumíte!

LUKAŠ
(vřele)
My, kteři tak se milujem,
tak věrně léta dlouhá,
kdež byla nám přec udelem,
jen beznadějná touha;
my že se k sobě nohodíme?
A pročpak?

SBOR
A pročpak , a pročpak?
af to také zvíme!

OTEC
Dej pak, dej pak,
dej pak zu pokoj!

LUKAŠ
(rozpálen)
Ne, ne, ne!

OTEC
Ty´s krve lehko vzbouřené,
a Vendulka ta není jiná,
co přijde, má to mení,
má to není vina!
Vy máte oba tvrdé hlavy
A nikdo vám je nenapraví,
ach, bude u vás mnoho hříchů,
svár bude u vás každy den!
Však tobě jest má řeč
Jen k smíchu,
ted všecko víš, a nech mě jen,
a nech mě jen!

LUKAŠ
Že tvrdé hlavy?
Že tvrdé hlavy? Nebojte se jich,
vždyt jedna vůle vládne v nich!

SBOR
Ba, nebojte se jich,
jest jedna vůle v nich!

OTEC
Ciñ ted, co čiñ, tot světská věc,
v té nesluší mi soudit přec,
jesen rád, že mám to odbyto,
mé svedomí, mé svědomí
jest obmyto!

SBOR
On ve všem vidí síme hříchu,
vždyt znáte jej,
tot veru k smíchu!

OTEC
(vesele)
Ted sousedé jsme hotovi,
ted af si každý pohoví,
ted sednete a připijte
a dnešek štastne zažijte!

SBOR
Ted sednete a připijte
a dnešek štastne zažijte!

OTEC
Tak to žáda hřišný svét,
já rosou nebes jen se vlažím;
ach, svatý pokoj mit zu bažím!
A proto skoncím s tebou hned,
i povím tobe, Lukaši,
co nevesta ti přináši:
má zboží, co se patří selce
a tisíc zlatých o veselce,
ti tady na stul vysázím!

LUKAŠ
(odmítavé)
Tím nedošlo by k nesnázím!
Vždyt jsem se vás přec neptal na to,
vždyt ona jest mi nad vše slato,
jen kdybyste me nebyl slovem bodl,
že já byck s Vendulkou se nepohodl!
Ne dřív se srazí tvrda cela hor,
než mesi námi pryní bude spor!

SBOR
Ba, dřív se srazí tvrdá cela hor,
než mezi nimi jaký bude spor!

(Vcási Tomes, privádí Vendulku)

4. výstup

LUKAŠ
(kvapí Vendulce vstřic s otovřenou nárucí)
Má nejdražší! Tys má, tys vpravde má!

VENDULKA, LUKAŠ
(tiše k sobe)
Jsme svoji, jsme svoji,
ach, jsme svoji?
Rty se to řicí bojí,
že by se duše vzbulila,
a zas tak bolne toužila,
jsme svoji, jsme svoji,
ach, jsme svoji?
Rty se to řici bojí,
že zas by prchla do nebe
ta lásky chvíle krátká!
Jsme sovji, jusme svojí, atd.

SBOR
Ti jsou stvořeni pro sebe,
jsou jak dve holoubátka.
Ti jsou stvořeni pro sebe!

LUKAŠ
(vřele)
Ted v tobe jen a pro tebe
Chi žít,
ty´s navždy, navždy má,
navždy má!

(chce je políbit)

VENDULKA
(odstrcí jej prudce)
Ne! Nech me být!

(všichni u stolu vstanou u udivene hledí)

TOMEŠ
Co to? Co to?

(chlácholive k Vendulce)

Já myslel, že chtel hubičku?

VENDULKA
Já nechci!

TOMEŠ
Hledme šelmičku!
Ta ho zná škádlit!

OTEC
Ta má hlavičku!

LUKAŠ
(překvapen, ale mirne)
Má rozmilá,
jak že´s to myslila?

VENDULKA
Ze k hubičkám ted veru času není!

LUKAŠ
Však, Vendulko,
já chtel to políbení!

VENDULKA
Já nechtela!

LUKAŠ
Vždyt přece smim ho chtít!
Ty mi ho dáš!

(Blíži´se k ní)

SBOR
Aj hle! Jiz hnev
jim bouří krev.

TOMEŠ
Cožpak se nestydíš,
ci ani nevidíš,
že krome výsmechu,
nic u ní nesklidíš?

LUKAŠ
Nuž, at si vzdoruje,
vim, za jen žertuje,
a cím me škádlí víc,
tím vic me miluje!

OTEC
Tys na to nehledel,
co jsem ti povedel,
však jednou nežaluj,
žes dřív to nevedel!

SBOR
Aj hle, aj hle, již hnev
jim bouří krev!
Spor tedy přec, spor tedy přec!

TOMEŠ
Aj hle, aj hle, již hnev
jim bourí krev!

LUKAŠ
Nuz, at jen vzdoruje,
vím, že jen žertuje, atd.

OTEC
Spor tedy přec, spor tedy prec!
Jak smutná, jak smutná, jak smutá vec!

SBOR
Rozhvevá se pro hubičku
Lukáš na svou Vendulicku?
Třebas by je tuze rád,
odbývá ho napořád!

TOMEŠ, SBOR
(se sdlenicé v ruce)
Připijme jim zdraví,
pak je nechme o samote,
oni vše zas napraví,
usmíří se po dobroté!

TOMEŠ, SBOR
Oni vše zas napraví,
usmíri se po dobrote,
připijeme jim na zdaví,
pak je nechme o samote!

TOMEŠ
Budte zdrávi! Budte zdrávi!
Z duše přejem, veřte nám,
mnoho štestí, monho zdavru, vám,
z duše přejem mnoho štestí,
mnoho zdraru vám
mnoho zdaru vam!

SBOR
Budte zadávi! Budte zdrávi!
Z duše přejem, věřte nám,
mnoho štestí, monho zdavru, vám,
z duše přejem mnoho štestí.

OTEC, LUKAŠ, VENDULKA
Drazí lidé, díky vám,
odpat ván to Pánbu sám!
Drazí kidé, díky vám!

5. Výstup

LUKAŠ
Nikdy, nidky v hoři sevém,
dívko má, jsem nemel zdání,
že tak budem spojeni
ku vecnému milování!

VENDULKA
Nidy též, nikdy též, muj rozmilý,
nemela jsem pomyslení,
že já přece budu tvou
ve shledání bez loučení!

LUKAŠ
Bez tebe, ach, bes tebe,
což to byla dlouhá léta!
A ted mého štestí ráj
Jen z tvé verné láslky zkvétá!

VENDULKA
Což by všecka vernost má,
což by nám však platna byla,
kdydy nebožticka tvá
nebyla mne ustoupila!
Za to chci ji ve cti mít,
sirotecku nmtkou být!

(Barce a Martinka prinášejí kolebu s deckem
a zase odjeudou. Vendulka besí jim vstíc)

VENDULKA
Nevinatko, již te mám,
od dneska te vychovám!

LUKAŠ
O, tys andel lásky sám!

VENDULKA
(u kolébky)
O, již tobe,
dahé robe,
matkou býti slibuji,
za ni tebe miluji,
duše rosmilá!

LUKAŠ
(pro sebe)
Jak je krásná,
jak je spanilá!

(Vendukla vezme od kam nádobku a spye s ní
bilý písek okolo kolébky.)

LUKAŠ
(se diví)
Nac to?

VENDULKA
(báslive)
Pst! Tiše!

LUKAŠ
(ukazuje na kolébku)
Co se budí?

VENDULKA
(ohlízí se plase)
Nuy věž,
ci ti tak hlavu trudí!
Jet jasno od cervánku,
slyš, nezli temno nastane,
pak z hrobového spánku
si matka k díktu přivstane.
V ten písek dobný hebce
Se vtisknou její šlapeje,
at stoupne ke kolébce
a zakolébá, zapceje.
A kdyby ve zlých rukou
Své siré dítko viděla,
pak zalostí a mukou
by v pulnoci zde kvílela.
Ty ubohé mé robě,
ty matku poteš úlevou,
zjev ji, až přijde k tobě,
že dobře bdím,
že dobře bdím tu nad tebou!

LUKAŠ
Dej mrtvúm spát,
nám volno blaza zít,
jsme sovji!

(chce ji nežne políbit)

VENDULKA
(jemne se mu bráni, úzkostne)
Prosím tě,
ach, nech mě být!

LUKAŠ
A pročpak?
Ci se ani nesmín ptát,
proc hubičku ni posud necses dát?

VENDULKA
Mám proc!
Chci nebozku tvou zenu čtít;
Vez, hubičku drív nemáš přislíbenou,
až po svatbe, as budu tvojí zenou,
pak nebožce to nemí líto být!

LUKAŠ
Až do svadby mám čekat,
až do svadby mám čekat?
Aj, aj, aj, aj aj, aj, ty chces mě lekat!
Jak to mé sínce slusí,
když mě tak zertem dohreje!
Drív dá mi celou duši,
pak hubičku mi nepreje,
a hodně se mi vysměje,
A přec bych rád!

(stíhá ji)

VENDULKA
(odpuzuje jej)
Mám věru zlost!

LUKAŠ
Máš víc mi přát!

VENDULKA
Mám toho dost!

LUKAŠ
Tvou líbat líc,
nic nechci víc,
tu marný vzdor,
a žádný spor,
jis nepoprosím,
kde báti smím:
chceš se mne sbýt?
Svou hubičku chci mít.

VENDULKA
Nežertujíc,
lec pravdu díc,
ti kladu vzdor;
nec marný spor,
již pokoj stím
si vyprosím,
chci mrtvé ctít;
a nyní nech me být!

(hní se, prijdou ke dverím vzadu, Vendulka jimi
Lukáše hbité vystrcí a zavře, Lukáš pln smíchu a
Skicí do sednice oknem)

LUKAŠ
(zertovne)
Ha, ha, ha,
ted začnem´znova!

VENDULKA
(co nejprisneji)
Již ani slova!

LUKAŠ
(ulekne se)
Jak? Jesto víc než pouhý žert?
Tys pohněvána?

(přibi´zi se prosebně)

O, nechtěl jsem ti veru vzdorovat,
však odpouštět,
tot také milovat.

VENDULKA
(laskave)
Vždyt plno lásky, plno lásky
V srdci mém!

LUKAŠ
Ta záři v oku upřímném;
Ty zarmoutit me nehodláš,
ty sama, bez prošení
jen z lásly dáš!

VENDULKA
(pro sebe)
Co cinit?
Ach, jak odolám?
Vzdyt sama po nem plápolám!

LUKAŠ
Již v srdci láska zavolá!
Již volně, sladce plápolá!

VENDULKA
(prudce)
Vsak ne!

LUKAŠ
(prudce)
Proč ne?

VENDULKA
Zal by jí v hrobě srdecem hýbal,
kdyby´stak záhy jinou líbal,
a v noci pak by u mne úpěla,
své taskné oči na mne upřela.

LUKAŠ
Dost!
Její zal ti více jest než muj!
O, co to za bolest!

VENDULKA
(vrele)
Svou krev i duši vypustím,
když tebe z žalu vyprostím!

LUKAŠ
Však hubičku?

VENDULKA
(pro krátkém rozmýslení)
Ti nedám!

LUKAŠ
Myslís veru, že se proviníš,
když mi neco k vuli ucinís?

VENDULKA
Já dám ti srdece živou puli!

LUKAŠ
Však hubičku?

VENDULKA
Ne! Ustup ty mně k vuli!

LUKAŠ
Vzdyt bývá žena jemnější!

VENDULKA
Však muž má býti moudřejší!

LUKAŠ
Coz musí po tvém zrovna být?

VENDULKA
A musíš ty vždy pravdu mít?

LUKAŠ
Tak pravá láska nevzdoruje!

VENDULKA
Jest láska víc, než líbat se!

LUKAŠ
Kdo nepovolí, nemiluje!

VENDULKA
Proč mám jen já vždy shýbat se?

LUKAŠ
Jiz veru rozum s tebou tratím!

VENDULKA
Mne k hněvu již to dohání!

LUKAŠ
Vic nezli hněvem tobe splatím,
at pykáš za své zdráhání!

VENDULKA
Nuz jen se hnevej, jak bis rád,
vždyt menusím já tvou se stát!

LUKAŠ
Nuž, jen mě zahod,
však mě zvednou,
však já se jinde zveselím!

VENDULKA
Již oze ozelela jsem tě jednou,
i po druhé tě ozelím!

LUKAŠ
Vydjt jesti devcat plný svet,
a hubicky jsou jako med!

VENDULKA
(obrát´se k nádobám)
ted ale musím hospodařit,
cas hloupostmi už nechci mařit!

LUKAŠ
(dupne a zatne pesti)
Blesk boži!

VENDULKA
(vezme dřevěnou konev do rukz)
Tak se jinde durdi!

LUKAŠ
(zlostne rozhází konve, škopky a bedky)
To proklaté tvé haraburdí,
to víc než já ti znamená?
ty vyháníš me, šílená?

6. výstup

OTEC
(vstoupí)
Jak jsem to řek´,
už je to tak,
ba zázrak byl by naopak.

(pestí k Lukáši)

Ty tvrdá lebko,

(k Vendulce)

a ty též,
zdazstarý otec mluvil lež?
Má reč vám byla na posměch,
ted porad si,
kdo neposlech´!
Já přede vsím se zavírám.
Vás neslysím,
vás zapírám!
Jak jesem to rek´!
už je to tak.
Ba zázrak byl by naopak!

(odejde)

VENDULKA
(pro sebe)
Měl pravdu, když mě varoval?

LUKAŠ
(pro sebe)
Měl pravdu, dkyž mě zrazoval?

(k Vendulce)

Nuž, povolís mi,
neb mám vskutku jít?
Bud hubičku
...

VENDULKA
(neústupně, ač mirně)
Jen jdi, a nech me být!

(Lukáš v rozhrčení odejde)

7. výstup

VENDULKA
(hledí za Lukásem)
Kam asi jede?
Mám zavolat ho zpět?
Ne, ani za celičký svět!
Chci zapomenout na ten rozhovor,
a pomine též jeho prchlý vsdor;
vždyt za pravdu mi musí dát,

(vroucné)

a pak, vždyt má mě rád,
ba nad vše rád!
Jak zapomnel by na ten krásný čas,
kdy mesíček nás vídal pospolu,
tam pod olsí,
tam v šerém údolu!
co hubiček!
O, první lásky čas,
te s celým blahem se mi vrátí zas!

(Martinka vbehne)

MARTINKA
Co se to stalo?
V hlave mi víří!
Lukáš pln zlosti k hospode míří!
Kdo ho kdy viděl v hospode pobýt?

VENDULKA
(zlostně)
Samé to vzdory,
chce me jen zlobit!

MARTINKA
Stálo to za to,
takhle se štvát?

VENDULKA
(zlostně)
Hubička hloupost!

MARTINKA
Mělas ji dát!

VENDULKA
K hospodě?
Hanba, hanba!

MARTINKA
Tvou jest to ninou!
Dojdu ti pro nej!

VENDULKA
(s odporem)
Začneme jinou!

MARTINKA
Nu dobře, bestho mám zpech!
Chci se tě něco ptát!
Jsem, milá holka, starý věch,
však v práci posavad
a ráda ještě s pomocnicí
bych za pašíři chodila;
nuž, nepovíš mi o holčici,
jež by se k tomu hodila?
Jes pulnoce se neděsí,
kdyz temno lehne nad lesy
a do skal, v divé houští,
se v bouri, v sněhu pouští?

VENDULKA
Já nevím o tak zmuzilé!

MARTINKA
Ba, dívky jsou ted zlenilé,
jsou jako z marcipánu!

VENDULKA
Kde vzít vám dívku na pomoc?

MARTINKA
Nuž, starej se mí!
Dobrou noc!

(odejde)

VENDULKA
Dobrou noc!

(sama)

VENDULKA
A ty, mé robě,
ted již nalezím jen tobě!

(sedne a kolébá)

Hajej, muj andílku, hajej a spi,
maticka kolébá dětátko svý,
hajej, dadej, nynej, malej,
maticka kolébá
...

(vzrusene)

Ach, maticka ti v hrobě spí!
Co jen ten Lukáš myslí?
Však on se smíří!
Zacnu jinou!
Letela bělounká holubička,
potkala božiho andělíčka.
Duše z těla,
kam jsi chtěla?
Chtěla jsem doletět do nebíčka!
Dolet si dušinko aš do nebe,
já pujdu k dětátku místo tebe;
tam je slíbám,
Ukolíbám,
líbá te nastokrát tvá matička.

(oprena o kolébku usíná)

8. výstup

BARCE
(vbehne)
Jaká hanba! Celá ves
jiste tam se shlukne dnes!
Jaká hanba!
Tu spí a nevi co jí jest,
že shanobili její cest!
Ty tam, ty mi to zodpoís!
Co to? Vždyt zní to blíz a blíz!

(Lukáš, devcata a hudebníci za oknem)

Už jdou, už jdou, už jdou!

VENDULKA
(vyskocí, spaí Lukáse a potáci se jako ve snu)
Ha! Kde to jsem, dke to jsem?

LUKAŠ
(tocí se střrídave s tancícími devcaty)
Hrajte mi tu nejskocnejiší,
hrajte hodne veselou!
Za hubicku uprímnejší

(do okna)

najdu-li nem srsáná!
nech si už svou kyselu!
Hrajte mi až do pulnoci,
hrajte mi až do rána!
Málo mlsky na ovoci,

(do okna)

najdu-li v nem sršána!

VENDULKA
Co vidím?

BARCE
Já zan se stydím.

VENDULKA
Tak tupit mné!

BARCE
A dát si k tomu hrát!

VENDULKA
Ne, to by nemoh´,
kdyby mel me rád!

BARCE
(Zlostně, chce ven)
Dojdu si nañ!

VENDULKA
(zdzrí ji)
Toho se chran!

BARCE
Ten netoudný!
Ty hoky s ním!

VENDULKA
To mně!

BARCE
Kéž mu to splatit smím!

VENDULKA
Ach, taká hanba!
Nelze mi tu žít!

(otevře truhlu a váze si ranecek)

Pryc musím, pryc odtud, pryc!

BARCE
(zavre truhlu a chce jí brát ranecek)
Co má být?

LUKAŠ
(jako dřív)
Všudy děvcat jako kvítí,
pýcha jest mi na posměch!
Která řekne: nech me býti!

(do okna)

Já ji na to: ty mě nech!
Blážním-li se po hubičce,
ona řekne: za měsíc!
Navsydory však Venduličce
dostanu jich na tisíc!

(za oknem zvede jednu dívku a políbí ji)

9. výstup

VENDULKA
(klesne a pláče)
Ach!

(v okamzení, kdyz Lukáš dívku líbá, vystoupí
Tomes a sbor za oknem)

TOMEŠ
(chytí Lukáse za rameno)
Styd se!
Hanba to i chlpaci,
kdyby tohle natropil!

LUKAŠ
Všudy děvčata jako kvítí!

TOMEŠ
Styd se!
Jis se štěbetají vrapči,
Vendulku zes´ potupil!

LUKAŠ
Pýcha jest mi na posměch!

SBOR
Ztrestla její pýchu!
Tot je věru k smíchu!

BARCE
Zluc mi z toho kipí!

TOMEŠ
Styd se! Styd se! Styd se!

BARCE
Dám ti, dám tí za tvé vtipy!

(vsichini za oknem se hrnou pryc, Barce
odbehne za nimi)

VENDULKA
(sama)
Jiz konec milování!
Pryc, pryc, hanba palí,
a láska šálí!
Pryc, pryc!

(vesme ranecek a rychle odejde)
 ACTO PRIMERO 


Obertura 

(Habitación en la casa de los Paloucky. 
Al fondo una ventana a través de la cual
se ve la plaza del pueblo. Una puerta a la
derecha, una a la izquierda y una atrás.
Mesa, sillas, un cofre, un aparador, etc.
Todo en perfecto orden)
Escena 1. MARTINA (entra corriendo por la puerta trasera) ¡Vendulka, Vendulka! ¡Señor primo, oídme! ¿Dónde estáis? ¿No sabéis aún nada? ¡Rápido, rápido, venid y escuchad la novedad! ¡Vendulka! ¡Vendulka! ¡Señor primo, oídme! ¿Dónde estáis? (Vendulka entra, la sigue más lento su padre) ¡Rápido, debéis saber lo que pasa! ¡Tienes un pretendiente en la puerta! VENDULKA (alegremente sorprendida) ¿Qué dices? MARTINA ¡Vendulka, Vendulka, no te hagas la incrédula! ¿A qué viene tanta modestia? ¡Tú sabías que hoy vendría a pedir tu mano Lucas! VENDULKA (alegre y emocionada) ¿Es cierto? MARTINA (impaciente) ¿Lo quieres por escrito? VENDULKA No tía, no. ¡No es posible, no es posible! Por más que me ame... ¡Acaba de dejar a su esposa en la tumba! MARTINA Junto a sus amigos, puso hoy fin a su luto y decidió rápidamente ¡elegir una nueva esposa! ¡Con una nueva mujer, él se casará! Hace años que de ti se separó, con el corazón dolorido, para no contrariar a sus padres. Hoy, a su esposa y a sus padres Dios se los llevó al cielo, ¡Ahora Lucas puede tomarte por esposa! ¡Sí, ahora Lucas te tomará por esposa! VENDULKA (entusiasmada) ¡Yo seré suya! ¡Suya! ¡Por fin! EL PADRE ¡Deberías pensarlo bien! VENDULKA (muy decidida) ¿Por qué dices eso? EL PADRE (inseguro) Pues es que yo creo que... ¡Déjalo ir ! VENDULKA (decididamente) ¿Yo, a Lucas? ¡Preferiría morir! EL PADRE ¡Entonces cásate con él! ¡No seré yo el culpable! Yo ya te he dado mi consejo... Date prisa a preparar todo para la boda. ¡Así podré yo deshacerme del torbellino mundano y tendré todo el tiempo necesario para prepararme para el camino del más allá! Escena 2. (Barce entra y deja
abierta la puerta)
BARCE ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Y detrás de ellos todo el pueblo! VENDULKA ¿Ya vienen? MARTINA ¡Ya vienen! EL PADRE ¿Ya vienen? TODOS ¡Ya vienen! ¡Y detrás de ellos el pueblo entero! EL PADRE (serio) Y LOS DEMÁS ¡Que vean que todo está impecable! ¡Debemos quedar bien! (Vendulka saca una chaqueta del cofre y las tres mujeres ayudan al padre a ponérsela) ¡Ahora, rápido, la chaqueta nueva, como corresponde en un día de fiesta! (Lucas y Tomes pasan por detrás de la ventana. Detrás de ellos los curiosos vecinos y vecinas) VENDULKA, MARTINA, BARCE, EL PADRE ¡Ya vienen! VENDULKA, MARTINA, BARCE ¡Y ahora, salgamos de la habitación para que no vean a la novia! (Vendulka, Barce y Martina salen corriendo) Escena 3. (El padre se pone de pié para saludar ceremoniosamente. Lucas y Tomes aparecen en la puerta, tras ellos, los demás) TOMES (Empuja a Lucas hacia adelante) ¡Buenas noches! (en tono de reproche a Lucas) ¡Estas como atontado! LUCAS (como si se acordara) ¡Buenas noches! EL PADRE ¡Amen, amen! ¿Qué le trae a usted por aquí, primo? ¡Pero por favor, por favor, tomen asiento! TOMES Ya no sentaremos con tranquilidad cuando hayamos dicho lo que tenemos que decirle... Lo que traigo, no es ninguna novedad. EL PADRE ¿Qué desean pues ustedes? ¡Yo no lo sé! TOMES Este es mi cuñado Lucas (empuja hacia adelante al tímido Lucas) - ¡déjate ver! - que ha perdido a su mujer, a su madre, y no tiene hermanas... ¿Qué puede hacer? La ayuda ajena, sólo trae complicaciones. ¡Necesita una ama de casa! Cualquiera puede abusar de un viudo cuando el trabajo en todas partes se amontona, pues si los establos están llenos de vacas y ovejas, ¿quién controla a los peones? En la casa, en los depósitos, en todas partes algo se puede perder. ¿Y qué hacer si a todo eso se suma un niño que berrea en la cuna? Por eso quiere Lucas... (dirigiéndose a Lucas) - ¡déjate ver! - tomar una esposa, y le pido, en su nombre, ¡la mano de Vendulka! EL PADRE Mi voluntad en contra de la voluntad de Dios... Más no les pondré piedras en el camino. Si los jóvenes así lo desean, ¡pues que así sea en nombre de Dios! TOMES Bueno querido primo, que así sea, ¡que así sea, que así sea! EL PADRE ¡En nombre de Dios, que así sea! ¡Barce, rápido, trae algo para los huéspedes! TOMES (contento hacia Lucas) Muchacho, exitoso fue el primer paso, mira: ¡ya te he conseguido una novia! LUCAS (con alegría, se dirige al padre) Apenas puedo creer en mi suerte, ¡conseguir hoy lo que hace tanto que deseo! (con afecto toma las manos del padre) ¡De todo corazón os agradezco, que tan feliz me entreguéis a Vendulka! EL PADRE (cohibido) ¡Pues feliz... y no feliz! LUCAS (con asombro) ¿Cómo? ¿Lo he entendido bien? EL PADRE (evasivo) ¿Porqué te excitas? ¡Al fin y al cabo te la he dado! LUCAS (con amargura) ¡Entonces, es que no le parezco el adecuado! EL PADRE ¡Eso no es lo que yo he dicho! LUCAS (triste) Pues, no feliz... EL PADRE ¡No tienes por qué tomar mis palabras tan al pié de la letra! LUCAS Usted debe explicarme sus palabras, ¿por qué no es feliz entregándome a su hija? EL PADRE ¡No me lo preguntes! LUCAS Pero quiero preguntar, ¿por qué no me da con gusto a Vendulka? CORO ¡Debes darle una respuesta! Cualquier padre le daría feliz a su hija, ¡pero tú, parece que no! EL PADRE Está bien, si todos me acosáis de este modo, escuchad, dejaré hablar a mi conciencia. ¡No creo que os complementéis! CORO ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No sabes lo que dices, estás equivocado! LUCAS (con apasionamiento) Nosotros, que tanto nos amamos, que tantos años fuimos fieles a un amor, que parecía no tener esperanza alguna... ¿Nosotros, incompatibles? ¿Y por qué? CORO ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¡También queremos saberlo! EL PADRE ¡Basta ya, dejadme! ¡Dejadme en paz! LUCAS (enérgico) ¡No, no, y no! EL PADRE Con facilidad tu sangre arde, y a Vendulka le sucede otro tanto. ¡Lo que de ello resulte, no será mi culpa! Ambos tenéis la cabeza dura, y eso nadie lo podrá cambiar. Así pues, habrá mucha pelea y discusiones a diario. Pero sé bien que todo esto que os digo os causa risa. Ya que sabes mi opinión, ¡déjame, déjame tranquilo! LUCAS ¿Cabezas duras? ¿Cabezas duras? ¡No temáis por ellas, pues una misma voluntad hay en ambas! CORO Sí, no temáis, ¡una misma voluntad hay en ellas! EL PADRE Y ahora haz lo que te parezca. A mí ya no me corresponde opinar. He cumplido con mi obligación y estoy contento de tener una conciencia limpia. CORO El ve por todas partes pecados... ¡Ya lo conocéis! ¡Causa risa! EL PADRE (alegre) Y ahora, vecinos, que todo está acordado, tomad asiento. ¡Brindemos por la salud y la felicidad! ¡Que disfrutemos de este día! CORO ¡Sentémonos y bebamos! ¡Que disfrutemos de este día! EL PADRE Así lo ha querido el pecaminoso mundo. Yo sólo bebo el rocío del cielo y tan sólo aspiro a la paz celestial. Pero antes de terminar, quiero decirte, Lucas, cuál será el ajuar de la novia: además de lo que le corresponde como cualquier campesina, ¡te daré mil ducados en la noche de bodas! LUCAS (rechazando) ¡Eso no tiene importancia! No le he pedido nada por ella, Vendulka vale más que todo el oro del mundo. No deberíais haberme dicho que Vendulka y yo no nos llevaríamos bien... ¡Os aseguro que dos rocas chocarán, antes de que haya entre nosotros pelea! CORO ¡Sí, las rocas chocarán antes de que entre ellos haya discordia! (Entran Tomás y Vendulka) Escena 4. LUCAS (recibe a Vendulka con los brazos abiertos) ¡Tesoro mío! ¡Eres mía, realmente mía! VENDULKA, LUCAS (en voz baja, uno al otro) Ahora soy tuya, y tú eres mío. ¿Estamos unidos? Apenas me atrevo a decirlo, para que en alma no despierte de nuevo la añoranza por ti. ¡Estamos unidos, estamos unidos, ah, sí, estamos unidos! Apenas me atrevo a decirlo, pues temo que este feliz momento desaparezca en el éter. Soy tuya, y tú eres mío, etc. CORO ¡Están hechos uno para el otro! ¡Son como dos palomitas! ¡Están hechos el uno para el otro! LUCAS (afectuosamente) Ahora, sólo deseo vivir contigo y para ti. ¡Eres por siempre, por siempre mía! ¡Sí, por siempre mía! (quiere besarla) VENDULKA (lo rechaza enérgicamente) ¡No! Déjame! (todos se levantan de la mesa asombrados) TOMES ¿Qué es esto? (en voz baja dirigiéndose a Vendulka) Creo que te pide un beso... VENDULKA ¡Pues yo no quiero! TOMES ¡Mirad, la muy coqueta! ¡Sabe cómo hay que tomarle el pelo! EL PADRE ¡Esta muchacha tiene la cabeza muy dura! LUCAS (asombrado pero con calma) Tesoro mío, ¿cómo debo entender esto? VENDULKA ¡Es que ahora no es el momento para besos! LUCAS Pero Vendulka, ¡sólo se trata de un beso! VENDULKA ¡No quiero! LUCAS ¡Pero tengo el derecho de pedírtelo! ¡Y tú me lo darás! (Se le acerca) CORO ¡Ay, mirad cómo de rabia arde su sangre! TOMES ¿No te das cuenta que aparte de burlarse de ti, no conseguirás nada de ella? LUCAS Aunque se oponga, yo sé que esta bromeando, y cuanto más me tome el pelo, ¡más me ama! EL PADRE ¡No quisiste oírme cuando te lo advertí! ¡No te quejes ahora de lo que ya sabías! CORO ¡Oh mirad, mirad, de rabia arde ya su sangre! ¡Sí que hay pelea, sí que hay pelea! TOMES ¡Ay, mirad cómo de rabia arde su sangre! LUCAS Aunque se oponga, yo sé que está bromeando, etc. EL PADRE ¡Sí, habrá pelea, sí que habrá pelea! ¡Qué triste, mal empieza la cosa! CORO ¡Una pelea por un beso! ¿Se enojará Lucas con su Vendulka? Un beso le ha pedido él, ¡pero ella se niega! TOMES, CORO (alzando su copa) ¡Bebamos a su salud, y luego los dejaremos solos! Ya se pondrán de acuerdo, y todo se arreglará. TOMES, CORO ¡Se reconciliarán, y todo se arreglará, ¡Bebamos a su salud, y luego los dejaremos solos! TOMES ¡A vuestra salud! ¡A vuestra salud! ¡Os lo deseamos de corazón! ¡Mucha suerte y mucha salud! ¡Os lo deseamos de todo corazón! ¡Mucha salud! ¡Mucha salud para vosotros! CORO ¡A vuestra salud! ¡A vuestra salud! ¡Os lo deseamos de todo corazón! ¡Mucha suerte y mucha salud! ¡Os deseamos mucha felicidad! EL PADRE, LUCAS, VENDULKA ¡Estimados vecinos, os lo agradecemos! ¡Dios os lo recompensará! ¡Estimados vecinos, os lo agradecemos! Escena 5. LUCAS ¡Jamás, jamas en mi desventura, tesoro mío, llegué a pensar que un día estaríamos para siempre juntos! VENDULKA ¡Tampoco yo, amado mío, abrigué la esperanza de que un día sería tuya, y que ya no habría mas despedidas! LUCAS ¡Sin ti, oh, sin ti qué largos fueron los años! ¡Tu renovada fidelidad me recompensa de todos los sinsabores padecidos! VENDULKA Sin embargo, mi fidelidad hubiera sido vana; no nos hubiera bastado para ser felices si tu pobre difunta esposa no nos hubiera abierto el camino. ¡Por eso honraré su memoria, y seré una madre para su niñito! (Barce y Martina traen una cuna con el niño y luego salen. Vendulka se dirige hacia ella) VENDULKA ¡Inocente pequeño, ahora eres mío, a partir de hoy te criaré! LUCAS ¡Oh, eres un ángel de bondad! VENDULKA (en la cuna) ¡Oh, te prometo, pequeño querido, ser una buena madre, te amaré por ella, alma querida! LUCAS (para sí) ¡Qué hermosa es y qué noble! (Vendulka toma un reciente y esparce arena blanca alrededor de la cuna) LUCAS (se asombra) ¿Y eso?... ¿Para qué? VENDULKA (con temor) ¡Pst! ¡Silencio! LUCAS (señala la cuna) ¿Se despertará? VENDULKA (mira temerosa a su alrededor) ¡Escucha, si es que lo quieres saber! Ahora resplandece el atardecer, pero antes de que oscurezca, se elevará desde su profunda tumba, la madre y vendrá hacia su niño. Sus pies dejarán huellas sobre la arena cuando se acerque a la cuna, para mecer y arrullar al niño hasta que se duerma. Si ella creyera que el huérfano se encuentra en malas manos, sus amargos lamentos se escucharían a medianoche. Pobre pequeñín, consuela a tu madre y dile cuando venga, que cuidaré bien de ti, ¡que te cuidaré muy bien! LUCAS Deja dormir a los muertos y a nosotros vivir felices. ¡Ahora eres mía! (quiere besarla dulcemente) VENDULKA (lo aparta decidida) ¡Te lo ruego, oh, déjame! LUCAS ¿Y por qué? ¿O es que ni siquiera puedo preguntar por qué no me quieres dar un beso? VENDULKA ¡Tengo mis razones! Quiero honrar la memoria de tu esposa. Debes saber que te dejaré darme un beso después de la boda, cuando sea tu esposa, entonces la difunta no se enojará. LUCAS ¿Hasta la boda debo esperar? ¿Hasta la boda? ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¿Acaso te burlas de mí? Eres muy atractiva cuando bromeas y me haces enojar. ¡Primero me entregas toda el alma, después me niegas un beso, y luego te ríes de mí! ¡Quiero el beso! (la persigue) VENDULKA (lo aparta) ¡No me hagas enojar! LUCAS ¡Pues dámelo! VENDULKA ¡Es suficiente, ya basta! LUCAS Quiero amarte, sólo deseo eso. Basta de oposición y de discusión. Por lo que a mí respecta, estoy dispuesto a olvidar. ¿Acaso quieres deshacerte de mí? Quiero mi beso. VENDULKA ¡No bromeo, hablo en serio! Acepta mi negativa y deja de pelear, quiero que comprendas que te lo pido ¡por la paz de los difuntos! Y ahora ¡déjame! (Persiguiéndose, llegan a la puerta trasera. Vendulka empuja a Lucas hacia afuera y la cierra. Lucas entra por la ventana riéndose) LUCAS (Bromeando) ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora comenzamos de nuevo! VENDULKA (muy seria) ¡Ahora, ni una palabra más! LUCAS (asustado) ¿Qué? ¿No estás bromeando? ¿Estás enojada? (se acerca suplicante) No era mi intención ser testarudo, Perdonar es también parte del amor. VENDULKA (amablemente) ¡Pero si pleno de amor, pleno de amor está mi corazón! LUCAS Lo refleja tu mirada. ¡Sé que no quieres herirme, tú misma me darás, sin que te lo pida, un beso de amor! VENDULKA (para sí) ¿Qué hago? ¿Cómo mantenerme firme? ¡Si yo también lo deseo! LUCAS ¡El corazón llama al amor, su fuego arde libre y dulce! VENDULKA (con énfasis) ¡Pues no! LUCAS (con énfasis) ¿Por qué? VENDULKA El corazón le dolería en la tumba, si tan pronto besaras a otra. Por las noche suspiraría a mi lado y sus ojos me mirarían con reproche. LUCAS ¡Basta! ¡Su pena te importa más que la mía! ¡Oh, qué dolor me causa todo esto! VENDULKA (afectuosamente) ¡Gustosa te daría mi sangre y mi alma, para consolar tu pena! LUCAS ¿Y el beso? VENDULKA (después de una corta reflexión) ¡No te lo daré! LUCAS ¿Realmente crees que sería un pecado concederme ese deseo? VENDULKA ¡Te daría la mitad de mi corazón! LUCAS ¿Pero no un beso? VENDULKA ¡No!¡ Cede por mí! LUCAS ¡Una mujer debe ser tierna! VENDULKA ¡Y el hombre debe ser más comprensivo! LUCAS ¿Todo tiene que ser como tú lo quieres? VENDULKA ¿Y tú siempre quieres tener la razón? LUCAS ¡El verdadero amor no es terco! VENDULKA ¡El amor es más que un simple beso! LUCAS ¡Quien no cede, no ama! VENDULKA ¿Por qué debo ceder sólo yo? LUCAS ¡Por ti perderé la razón! VENDULKA ¡Estoy a punto de enfurecerme! LUCAS ¡Con más furia te recompensaré, para que te arrepientas por rechazarme! VENDULKA ¡Pues enfurécete, si quieres, no tengo por qué ser tuya! LUCAS ¡Échame ahora mismo, alguien me encontrará... ¡Seré feliz en otra parte! VENDULKA Ya soporté perderte una primera vez, ¡seguro que podré soportarlo una segunda! LUCAS ¡De jóvenes bellas está lleno el mundo, y sus besos son como la miel! VENDULKA (se concentra en los utensilios de cocina) ¡Tengo que ocuparme de las cosas de la casa, no puedo perder el tiempo con tonterías! LUCAS (furioso, cierra los puños) ¡Diablos! VENDULKA (toma una jarra de madera en sus manos) ¡Anda a rezongar a otra parte! LUCAS (revuelve con furia jarras, ollas, etc.) ¿Estos malditos utensilios significan para ti más que yo? ¡Estás completamente loca! Escena 6. EL PADRE (entrando) ¡Tal cual lo dije, ya sucedió. ¡Un milagro sería, si no fuera así! (amenaza a Lucas con el puño) ¡Tú, eres un cabeza dura! (a Vendulka) ¡Y tú igual! ¿Acaso mintió el viejo padre? Os burlasteis de mí cuando os previne, ahora arreglaros como podáis. ¡Como no queréis escucharme, yo ya no me preocuparé más! Ni os oigo, no os conozco. Tal cual lo dije, ya sucedió. ¡Un milagro sería, si no fuera así! (sale) VENDULKA (para sí) ¿Tenía razón cuando me advirtió? LUCAS (para sí) ¿Tenía razón cuando me desaconsejó? (a Vendulka) ¿Vas a ceder, o debo marcharme? Un beso o... VENDULKA (intransigente, pero con suavidad) ¡Márchate y déjame en paz! (Lucas se va furioso) Escena 7. VENDULKA (mirando salir a Lucas) ¿A dónde irá? ¿Debo llamarlo para que regrese? ¡No, por nada del mundo! Quiero olvidar toda esta pelea, su furia seguramente se calmará y finalmente me dará la razón. (apasionada) ¡Además, me ama, me ama por encima de todo! No podrá olvidar aquel bello tiempo, en el que la luna nos veía juntos en el valle oscuro, ¡debajo de nuestro álamo! ¡Cuántos besos! ¡Oh, tiempo del amor primero volverás con toda tu felicidad! (Martina entra corriendo) MARTINA ¿Qué ha pasado? ¡Estoy desconcertada! Lucas va furioso hacia la taberna, ¿quién lo vio alguna vez entrar en la taberna? VENDULKA (enojada) ¡Todo por su terquedad! ¡Lo hace para fastidiarme! MARTINA ¿Valió la pena discutir? VENDULKA (enojada) Todo por un beso... ¡qué tontería! MARTINA ¡Deberías habérselo dado! VENDULKA ¿A la taberna? ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! MARTINA ¡Todo ha sido por tu culpa! ¡Iré a buscarlo de tu parte! VENDULKA (incómoda) ¡Hablemos de otra cosa! MARTINA ¡Bueno, de todas formas estoy intrigada! Quiero preguntarte algo. Yo, querida, ya estoy muy vieja y necesito una ayudante para seguir con mi negocio de contrabando. ¿No sabes de alguna muchacha adecuada para eso? Una que no se asuste a medianoche cuando el bosque está oscuro, y que no tema a los acantilados, ni a las tormentas, ni a la nieve. VENDULKA ¡No conozco a ninguna tan valiente! MARTINA Sí, las jóvenes de hoy en día son ociosas. ¡Parecen de mazapán! VENDULKA ¿Dónde podría encontrarte tal ayudante? MARTINA ¡Piénsalo! ¡Buenas noches! (se aleja) VENDULKA ¡Buenas noches! (sola) VENDULKA ¡Y tú, pequeño mío, ahora te pertenezco sólo a ti! (se sienta junto a la cuna y la mece) Duerme mi angelito, duerme tranquilo, la madre arrulla a su niñito. Duerme, duerme mi pequeñito, la madre arrulla... (reflexiona) ¡Oh, tu madre está en la tumba! ¿Es que Lucas no lo entiende? Seguro que entrará en razón. ¡Comenzaré otra canción! Volaba una blanca palomita y se cruzó con un santo angelito. Alma humana, ¿a dónde quieres llegar? ¡Hasta el cielo quisiera volar! Vuela, almita, hacia el cielo, que yo iré por ti donde el niñito, y dulcemente lo besaré, y lo mimaré, y le diré cuanto lo ama su madrecita. (se duerme recostada sobre la cuna) Escena 8. BARCE (entra corriendo) ¡Qué vergüenza! ¡Todo el pueblo vendrá para acá! ¡Qué vergüenza! ¡Ella duerme y aún no sabe que se ha pisoteado su honor! ¡Ah, no te perdonaré, me rendirás cuentas! ¿Qué es eso? ¡Cada vez se acercan más! (Lucas y unos músicos asoman por la ventana) ¡Ya vienen, ya vienen, ya vienen! VENDULKA (se sobresalta, ve a Lucas y cree soñar) ¡Oh! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? LUCAS (bailando en ronda con las jóvenes) ¡Tocad la mejor canción para bailar! ¡Tocad algo bien alegre! Me sobran los besos (hacia la ventana) y los encuentro por doquier, ¡no necesito tus besos agrios! ¡Tocad hasta la medianoche, tocad hasta el amanecer! De nada vale una fruta, (hacia la ventana) ¡si dentro tiene una avispa! VENDULKA ¿Qué veo? BARCE ¡Me avergüenzo por él! VENDULKA ¡Ofenderme así! BARCE ¡Y para colmo, con música! VENDULKA ¡No, no lo haría si me amara! BARCE (furiosa y hacia afuera) ¡Te vas a enterar, pobre de ti! VENDULKA (la retiene) ¡No, déjalo! BARCE ¡Qué insolente! ¡Y también esas muchachas! VENDULKA ¡Que me pase esto a mí! BARCE ¡Si pudiera darle lo que corresponde! VENDULKA ¡Oh, qué vergüenza! ¡Aquí ya no puedo vivir! (abre el cofre y prepara un hatillo) ¡Tengo que irme lejos de aquí, lejos! BARCE (cierra el cofre e intenta quitarle en hatillo) ¿Qué haces? LUCAS (como antes ) ¡Jovencitas hay a montones, su orgullo es para dar risa! Si una me dice: ¡déjame en paz! (hacia la ventana) Le respondo: ¡déjame en paz tú! Si me apetece un besito, y ella me dice que dentro de un mes, para darle la contra le demostraré ¡que puedo recibir mil besos! (detrás de la ventana besa a una de las jóvenes) Escena 9. VENDULKA (comienza a llorar) ¡Oh! (En el momento en que Lucas besa a la joven, aparecen Tomes y el coro en la ventana) TOMES (toma a Lucas por los hombros) ¡Avergüénzate! ¡Ni siquiera un niño sería capaz de una travesura semejante! LUCAS ¡Hay tantas muchachas como flores! TOMES ¡Avergüénzate! ¡Todo el mundo comenta que has ofendido a Vendulka! LUCAS ¡Su orgullo es absurdo! CORO ¡Quiere castigar su orgullo! ¡Es para dar risa! BARCE ¡Monto en cólera! TOMES ¡Avergüénzate! ¡Avergüénzate! BARCE ¡Te daré, lo que te mereces! (todos los que están detrás de la ventana salen corriendo, Barce los sigue) VENDULKA (sola) ¡Se acabó el enamoramiento! ¡Debo partir, debo partir! ¡La vergüenza quema y el amor engaña! ¡Debo partir, debo partir! (toma su hatillo y sale rápidamente) 

Acto  II