AMAYA

 

Personajes

AMAYA

AMAGOYA

ASIER

TEODOSIO

MIGUEL

PLÁCIDA

OLALLA

Princesa Vasca

Sacerdotisa Pagana, Tía de Amaya

Prometido de Amaya, Hijo de Amagoya

Noble Cristiano, Amante de Amaya

Noble Navarro, Padre de Teodosio

Madre de Teodosio

Hermana de Teodosio

Soprano

Mezzosoprano

Bajo

Tenor

Barítono

Mezzosoprano

Mezzosoprano

La acción se desarrolla en Vascongadas y Navarra, España, a comienzos del siglo VIII.

 

ACTO I


Escena 1
AMAYA
Agur, euzki!... Jun da eguna.
Beste egun bat Goñitar mutilla
agiri eztala! Agur esanaz jun zan.
Agur ene Amaya; laster arte...
Baño, ezta agiri!
Zer ote dauko neugaz? aiztu ote da?
Ai, bakaldun burestuna, etsai gogor,
baltza neska gaxo baten biotzarentzat!
Baña, nork berari kenduka deutso?
Ortze: goian euzkia lez,
argitsua da bera euzko mutik artian.
Bakaldun izango da!...
Ta, al ote da? neure bere emazte!
Zorion orrek ames bat dirudi.
Jaun, naiz artzain,
Todosi, neure maitia,
neure jaun ta jabia!

AMAGOYA
Itxasuak kendu eustan
gau illun ikaragarri baten:
begira nago itxasora
gau illargitsuan;
itxasuk ekarko deust.

Escena 2MENSAJERO
Jainko lagun, neska!
Au al da Aitorechea, Amagoiarena?

AMAYA
Auxe da. 

MENSAJERO
Etxekoandera ikusi gura neuke.
Urrun urrundik nator,
ta izpar alaigarri batzuk dakardaz.

AMAYA
Or bera. 

MENSAJERO
Amagoia... 

AMAGOYA
Nor zera? Ze izpar dira, ba, orreik?
Iges emendik godarrak eiñ al dabe?
Ala, Asier bai datorrela ote da?
Ori izan ezik, nere zarzaro onetan
nik eztaukat izpar gozogarririk.

MENSAJERO
Asierrek bidali nau.

AMAGOYA
Asierrek? Entzun don, Amaya?
Bizi da! Bizi da!
Neure biotzak ez nau guzurtu.
Zer diño, gizon, nire semiak?
Noz dator nere besartera?

MENSAJERO
Laster. Izpar gozo orixe zeuri nekartsun.
Bikaiñ da Asier; bere alegin utzez
lortu dauz gaur al eta aberaskiak,
bakal burestun ain bat
argitsu edergarriak.
Bakarrik bere maite Amayagatik
zeu al zara, Amaya ederra?
burestuna nai dau Euskaldunena jantzi.

AMAYA
(Todosi neuria!)

AMAGOYA
Asier izan da beti Amayaren maitasuna,
ta erri deuntsu anegatik, nere itxaropena.
Ume umetxatatik neure seme ein neban,
ta ametsak esaten eustan: orrek, orretxek bai,
beteko dau Aitorren agindu zintzua.
Alaba, Amaya, poztu, poztu zaite!
Maitia bai datortzu.

AMAYA
(Todosi neuria!)

AMAGOYA
Atoz, gizon, atsedentsera Asierren etxian;
ta Aitorena dalako, euzkotar guztie etxian;
gero ospako dozu beste askok lez?

MENSAJERO
Zintzo nai dot geure asaba
ta neure Asierren uzkurtza.

AMAGOYA
Bere otseña al zara?
Itz eidazu gaur, izparkari gozua.
Zuk osatzen dozu neure 
biotzaspaldian mindua guztiz urratua.
AMAGOYA
Agur, ondo etorri, seme zintzuak.
Itxaron apur baten. Au gau andia!
Eztau iñoz Amagoiak
aiñ gozoro jai au ospatu.Escena 3

CORO
Zer berri ote dakarz albistari orrek
ainbat alaitzeko Aztia?
Zerk illundu dio Amaya ederrari
aingeru antzek
Baño Amaya... oso dago astua.
Beste txori batek bete du kabian
lengo txenaren lekua.
Aitormendi zarra! Zein bakarra zauden!
Iñor ezta agiri zure oikuntzera!
O Aitor etxea! Gaurko gizonentzat
toki lauso ta itzalatzera!
Aitormendi zarra! O Aitor etxea!
Emengo pozgarri zan uso maitea
Goñiko ibarrera joaten bazaigu
zure inguruan zer amon zotiña!
T'atsoen negarra entzun bear degun!
Ero aize batek gu nastu ginduzan!
Gure oituren kutxa erori zan!
Gaur jaioko balitz Euzkal Aiton zarra
egiñ bearko leuke negarra!

Escena 4
AMAGOYA
Amen naiz. Poztu zaite.
Itxaropen gozoz bete biotz oi.
Gaurko ill bete ederra argidiri bat da
Aitormendik izan goitun egun aintzatsuena
Zein garbi dagon ortze ederra!
Gertu zaite illargi deunaren etorrerako.
Begira gogo biotz ez sartaldera.
Nornai zerala, erdu;
edomork ikusteko beti dago
Euzkotar zintzuak euren mendian
alai ospatzen daben euren asaben jaia.

TEODOSIO
Aitorren alaba,
ez uste asmo txar gaiztoren bat
ona dakartzu dala.

AMAYA
(Bera amen!)
ACTO I


(Se alza el telón: Aitormendi, una meseta en la cima de la 
montaña. A un lado, el palacio de Aitorechea,  debajo,
un valle que se abre al mar)

Escena 1

(Amaya y Amagoya sentadas contemplan la puesta 
de sol de un esplendoroso atardecer de verano.)

AMAYA 
Sol del adiós... 
¡El día ya termina y mi dulce Goñi no ha venido! 
Cuando nos separamos, él me dijo:
"adiós, querida Amaya, mi regreso está lejos"...
¡Pero oh, cuánto se está demorando!
¿Lo habré ofendido? ¿Me ha olvidado? 
¡La corona real es, en efecto, un rival aterrador 
para el corazón desgraciado de una doncella! 
¿Pero quién podría atreverse a disputarlo? 
Él brilla entre todos los jóvenes vascos 
como el sol en el cielo: 
¡él será rey! 
Y yo... ¿podría ser?... ¡su novia! 
Todo parece como un sueño para mí. 
¡Sea él rey o pastor, 
Teodosio es mi deleite, 
mi señor y maestro! 

AMAGOYA 
El mar lo retuvo lejos 
en una oscura y borrascosa noche;
el mismo mar que contemplo ahora.
Pero en una luminosa noche de luna
él volverá a mí.

Escena 2

(un hombre aparece, subiendo desde el valle) 

MENSAJERO 
Los dioses te guarden, bella doncella. 
¿Es esta Aitorechea, la casa de Amagoya? 

AMAYA
Ella es, señor. 

MENSAJERO 
Desearía ver a la gran señora. 
Vengo desde lejos y traigo noticias
que serán su alegría. 

AMAYA 
Ella está ante ti. 

MENSAJERO 
Amagoya...

AMAGOYA 
¿Quién eres? ¿Qué noticias son ésas? 
¿Han huido los visigodos de estas tierras? 
¿Te envía Asier para anunciar su retorno? 
Sólo esas noticias podrían dar
felicidad a mi vejez.

MENSAJERO 
Asier me ha enviado.

AMAGOYA 
¿Asier?... ¿Oyes, Amaya? ¡Él vive! ¡Vive! 
Mi corazón no me engañó...
Habla, buen compañero: 
¿qué noticias traes de mi hijo? 
¿Cuando volverá al amor de su madre? 

MENSAJERO 
Regresará pronto. Ésa es la buena noticia que traigo. 
¡Asier es valiente! Mediante grandes hazañas 
él ha ganado tal opulencia y poder
que su coronación 
no podría ser más esplendorosa.
Pero es sólo por el amor de Amaya...
¿eres tú la bella Amaya?...
que él desea asumir la corona de Vascongadas. 

AMAYA 
(¡Oh mi Teodosio!)

AMAGOYA 
¡Por el amor de Amaya y por el amor a esta sagrada tierra!
Siempre creí en Asier desde que lo adopté como hijo.
Siendo un niño desconocido un sueño me reveló:
"En él la promesa de tu padre deberá cumplirse".
Amaya, querida mía:
¿no estás llena de alegría? 
¡Tu marido viene! 

AMAYA 
(¡Oh mi Teodosio!)

AMAGOYA 
Amigo, sé bienvenido a la casa de Aitor, mi padre.
Llegas a tiempo para asistir al culto de la luna. 
¿O reniegas de ella, como muchos ahora hacen? 

MENSAJERO 
Sigo la fe de mis antepasados 
y de mi caudillo Asier. 

AMAGOYA 
Entonces, ¿eres uno de sus valientes? 
Ven, háblame de él, portador de buenas noticias, 
llena con dulce miel mi corazón
que hace tiempo está frío y quebrado.

(Han ido llegando hombres y mujeres que se detienen
respetuosos sin interrumpir el diálogo anterior.) 

AMAGOYA 
Bienvenidos, mis amigos y fieles hijos. 
Os pido que me esperéis un momento. 
¡Ésta es una gran noche! 
Jamás Amagoya celebró el rito con tanta alegría. 

(entra en la casa, seguida por Amaya y el mensajero) 

Escena 3

CORO 
¿De qué noticia será portador el mensajero
que trajo tal alegría a la sabia? 
¿Qué noticia será para llevar tal palidez 
a las rosadas mejillas de Amaya? 
Quizás sean nuevas de quien se marchó hace tiempo. 
La anciana lo aguarda, pero en el corazón de Amaya,
el vacío dejado por su ausencia, ha sido llenado por otro. 
¡Oh, pobre Aitormendi! Permaneces abandonado
y ya los hombres no acuden en tropel al ritual sagrado. 
¡Pobre palacio de Aitorechea! Los hombres te eluden
como si pesara una maldición sobre ti. 
¡Ah, pobre Aitormendi! ¡Pobre Aitorechea! 
Si la paloma, que es el deleite de vuestro corazón, 
volara ahora hacia Goñi, las murallas serían inútiles
y la vivienda sería la morada de una vieja siempre de luto.
Vientos de locura soplan entre los vascones
y la vasija de la tradición se ha volcado.
¡Si el patriarca despertara ahora
desde su tumba, 
no reconocería a su antiguo pueblo!

Escena 4

(Aparece Amagoya con un fantástico vestido de
sacerdotisa, con Amaya y el mensajero) 

AMAGOYA 
Aquí estoy. Reconfortaos y abrid 
vuestros corazones a la dulce esperanza.
Que esta noche de luna llena sea el presagio
de los tiempos gloriosos que vendrán para Aitormendi. 
¡Qué calmo está el cielo! 
Preparaos a contemplar el semblante de la sagrada luna.
¡Dirigid vuestros ojos y corazones hacia el este!

(En medio del silencio que sigue, Teodosio aparece y
queda sorprendido por la escena que tiene delante)

¡Adelante, forastero!
El lugar donde los nobles vascones 
celebran los ritos de sus antepasados 
no es un secreto que deba quedar oculto. 

TEODOSIO 
Hija de Aitor, 
no es el vil deseo de espiarte
lo que me trae aquí.

AMAYA 
(¡Él está aquí!) 


AMAGOYA 
Asier! Asier!
Neure semia ta neure txori abeslaria;
ainbeste itxaron dodana!
Biotzak esatan eustan:
illargiak ekarko dau.
Baita ekarri be. Asier!
Asier! Asier!
Begira ixube guztiok;
bere euzka antz ta ixakera,
godarren aundikitasunak
eztabe aldatu bera.
Euzkatarrak!
Bakalduna nai dozue?
Begitu: aor dozue.
Ara zure emaztegaya,
garbi maitekor liraña.
Lekatxo laga zebena
lora panpoxa gaur egin da.
Asaba Aitorren odola
zueik berbiztuki zue.

TEODOSIO
Amaya, eskutuak dira
bere itz orreik?

AMAYA
Burutik dago gaxua.

TEODOSIO
Burutik, ta igarten dau!
Igarle itza bere abotik dario.

MENSAJERO
Baña, andera zer diñozu? Asier...AMAGOYA 
Ixillik oraiñ.
Euzkia eskutau da, ta illunbarra
illagiaren aurrelari datorgu;
Mendi ostetik gorantz astiro igoaz doia
bere argitasuna;
Ara nun agiri dan 
bere arpegi zillarrezkua!
Edertasun aundi obarik ez da
Aitorren etxian. 
Agur, illargi. Zure bidez
Jaunak begituten dau 
ludi zabal guztia
ta poztuten dauz biotz onak.
Baña, gabez bidazti
bakarrik dabillenak;
maltasun oñazea daben neskutz guztiak;
atsegiñ, naiz atsege artega bizi danak;
orretxek artuten dauz
nire laztan gozo onenak.
Baira neure erriak be,
antziñako aldian,
zure edertasun osua
ospatuten eban;
baña gaur, ene! zein gutxi
aintzalduten zabenak.
Arrotz maitasunatik
saltzen zau euzkotarrak.
Gure Añumendiko bizkar edurtsuenak
Aitorren illobia
argitzen dozunian,
esan asabeari
Amagoia dan arte
eingo dala Aitormendin
ill bete abestia.

CORO
Gazte bikain txukuna
zure apainduriak
bakar ta ixillean
dira erakutziak,
bestienak badaude
lo galez itxiak,
orduan darabilzuz
esna zuk begiak.

TEODOSIO
Abesti ederra!

AMAYA
Birau da zuretzat.

TEODOSIO
Zeure abotik entzun nai neuke,
Amaya.

AMAYA
Atsekabe bat daukat abotza
estarrian itoko leuki dana.

TEODOSIO
Atsekabia gaur, ene Amaya?
Kendu eixu zugandik;
alaitu gogu oi.
Dana ixiltasuna,
dana atsedena,
dana da amen gozo,
ta atsegiña.

Aize eztitzuak
emen jotzen dau
gozo aizeak atsegintzen nau.
Gau zoragarri ontan,
zuk ez al dozu atsedenik?
Akutzu ill argia alai,
geuri ixi ixillik begira,
adirazten daula
geure maitasunaren zoruna?
Ta ez al deritxu gaurkoa
illargi abestia
Amaya ta Todosin eztegu soñua,
bai ta bakaldunen aintza? 

AMAYA
Bakaldun ereserkia
Todosirentzat;
ta Amaya gaxuantzat
ill eresia.
Burestunetik ta zugandik
nigan alde andia dago.

TEODOSIO 
Ugutz deunak alde orikenduko dau.
Ez al dozu nai?

AMAYA
Bai.. Baña... 

AMAGOYA
Amaya. erdul
Zu Aitorren etxian 
oñordeko bakarra.
Artuxu ereskiña
ta abestu Aitorren oneskuna.
AMAYA
Aitorrek eriotz aldian,
jagi ta begiratu eban;
begitu eban bere erria;
begitu ebazan semiak.
Onetsia lur alde ederra,
zorionez erdu nintzana!
Onesten zaudaz itxaso,
ibar eta mendiak,
ene seme maite gustiak.
Bein da betiko onetsiak!
Ezku zabalez goiko Jaunak
betiko onetsi zagi zala.
Igali goso ugariak
izan daitzala zuen lurrak;
arkaitzak be emon dagixuela
urre miesa gorri utza.
Basurde ta otsoa zuen menpeko
ixan ditezela.
Gorde dagixuela beti
Jaunak emoniko lurra,
aldia amaituten danian
itxaron azkatasuna!

AMAGOYA
Aurrera, Amaya.

AMAYA
Abestia amaitu da.AMAGOYA 
Ez, ezta amaitu,
geio irakatzi neutzun.
Baña, ai! euzkotar batek
iñoz Aitorren Jainkoa laga
ta giza Jainko guzurreskuak
gurtu ta maitetan ba dauz.

AMAYA

Ez eiozu entsun!

AMAGOYA
Ai, aginduriko Asier!
Gaizkalia nai ezpadau!

AMAYA
lzutzen nau!
Gorroto sutei bat da
bere biotz zarakorra.
Lagundu idazu, Todosi! 

AMAGOYA
Oñaztuak galduko al dau!

TEODOSIO
Ez estutu! Ez estutu!

AMAGOYA
Suak beruaukatu daiola!

AMAYA
Banua toki donga ontatik!
Birau besterik
ezta entzuten bertan,
gorrotua baño ez dago.

AMAGOYA
Lurrak sasia emongo al dautso
semiak ukatuko al dabe.

AMAYA
Zure errira jun nai dot,
anai bezala maitetan dan tokira.
Iges! Zeure esanera nago.

AMAGOYA
Bidian nekez doianian
Basojaunak artuko al dau.

AMAYA
¡Ugutz deuna! ¡Deun ugutza!
Gura neban, ta bere bildur nintzan...

AMAGOYA
Gorpu oirik ez al dau ixango. 

AMAYA
Iges nai dot! Asier dator!

AMAGOYA
Zaiak biotza jango al dautso... 

TEODOSIO
Asier al dator? Zer dantzut?
Ez altzan hil?

AMAYA
Bizi da! Bizi da!

TEODOSIO
Bizi da ta maite zau
ta emaztegaia kendu nai deust!
Datorla, datorla, amen nago.

AMAYA
Ai! Etzaite egon. ez!
Iges ein daigun.
Gaizkana zu
nere Todosi maitia. 

AMAGOYA
Gaizetsia bein da betiko
euzko arrotz zalia!

TEODOSIO
Iges daigun!
Nere asabak besartuko zaitube pozik
ta ixango gara alkar maitiak.

AMAYA
Ene Todosi!


(Amagoya confunde a Teodosio con Asier) 

AMAGOYA 
¡Asier! ¡Asier! 
¡Mi hijo, mi dulce pájaro cantor 
al que esperaba desde hacía tanto tiempo! 
Mi corazón me decía que 
la luna debía traérmelo aquí.
¡Y así ha sido! ¡Asier! 
¡Asier! ¡Asier! 
¡Miradlo todos! 
El suyo es el porte más varonil que he visto.
La fortuna no lo ha cambiado, 
ni tampoco la corte visigoda. 
¡Oh, vascos!...
¿No veis en él a vuestro futuro rey?
Mirad ahora a su virgen novia,
con quien he roto el panal 
en señal de compromiso. 
¡Fielmente ella te aguarda!
El capullo que dejaste se ha convertido en rosa. 
¡Juntos, renovaréis el vigor
de la antigua estirpe de Aitor!

TEODOSIO 
Amaya... 
¿Qué significan estas palabras? 

AMAYA 
¡Ella delira, no le prestes atención!

TEODOSIO 
Delira, pero dice la verdad. 
Palabras proféticas salen de sus labios. 

MENSAJERO 
¿Puedo hablar, señora? Asier... 

(asoma de entre las nubes la luna llena) 

AMAGOYA 
¡Guarda silencio!
La palidez del horizonte 
anuncia la llegada de la luna. 
Ya su luz baña la cima de la montaña, 
cual resplandor de la aurora.
Ya su mirada se posa sobre nosotros
y su pálido disco brilla allá. 
En todos los tesoros de Aitor 
no hay alhaja que brille como ella. 

(Danza ritual. Encienden una hoguera. Como respuesta,
varias otras se ven brillar acá y allá en el valle).

¡Salve, oh luna!
Mediante tu bondadosa mirada
la divinidad contempla su creación 
y sonríe satisfecha. 
Pero sólo el viajero que camina 
tristemente por la noche; 
sólo la doncella, 
aguijoneada por el dulce amor; 
sólo aquellos que se mantienen en vela 
por placer o dolor,
son acariciados por tu pálida luz. 
Una vez, tiempo atrás, 
mi pueblo se mantenía fiel
y celebraba la plenitud de tu gloria; 
pero mira qué pocos se reúnen 
ante ti ahora. 
¡Oh luna, los vascones te han abandonado
por ídolos extranjeros! 
Cuando brilles sobre la tumba de Aitor, 
en los nevados picos de los Pirineos,
dile que deberá permanecer allí 
honrando a la luna llena,
al igual que el aliento 
que sale del cuerpo de Amagoya
la honra en Aitormendi 

CORO 
Flor de luz 
a quien en nuestra lengua llamamos hermana. 
Flor del cielo que naces, 
aumentas tu brillo, menguas y falleces; 
pero que un mes después renaces, y así sin fin. 
Cuando nosotros nos hayamos ido, 
¿ninguno quedará para cantar tu gloria? 
Tú, que naces, aumentas tu brillo y menguas. 

TEODOSIO 
¡Una hermosa canción, ciertamente! 

AMAYA 
Pero blasfema para ti.

TEODOSIO 
Otra my distinta me gustaría oír de tus labios, 
Amaya. 

AMAYA 
Tal dolor hay dentro de mí 
que las palabras se clavarían en mi garganta. 

TEODOSIO 
¿Dolor en semejante noche, mi dulce Amaya? 
Apártalo de ti
y recobra tu buen ánimo. 
Todo es misterio, 
todo es paz,
todo es dulzura, 
todo es bonanza. 

Una dulce brisa sopla fresca 
en mi cara
y un aire de felicidad calma mi alma. 
¿No siente tu alma pura 
la magia de este divino momento? 
Mira como la luna sonríe 
como si presagiara 
una inconmensurable buena fortuna 
para nuestro amor. 
¿No suena en tus oídos la canción de la luna 
como una marcha nupcial
para Amaya y Teodosio?
¡Como si fuera un himno triunfal de reyes!

AMAYA 
Para los oídos de Teodosio,
como un himno triunfal de reyes;
y para la pobre Amaya,
como una canción fúnebre. 
Un abismo profundo te separa 
de mí y de la corona.

TEODOSIO 
Abismo que se puede cruzar con el bautismo. 
¿No deseas eso? 

AMAYA 
Sí, pero...

AMAGOYA 
¡Amaya, ven! 
Como única heredera de la casa de Aitor, 
toma el salterio; 
y entona 
la bendición de Aitor. 

(Amaya deja a Teodosio y obedientemente sigue las 
instrucciones de su tía). 

AMAYA 
Aitor, sobre su lecho de muerte,
levantó su cabeza, 
y mirando sobre el valle, 
el mar y las montañas, 
dijo a todos sus hijos que lo rodeaban: 
"Te bendigo ¡oh, hermosa tierra!
donde vine en tal feliz momento.
Os bendigo ¡oh, mar y montañas!
que tan bien guardáis estas tierras. 
Bendita sea también, mi estirpe, 
de generación en generación.
Los dioses enviarán sus bendiciones sobre ella 
como la nieve envía sus copos. 
Derramarán granos de abundancia en sus campos
y blanquearán las laderas de las montañas 
con los vellones de las ovejas. 
Harán que la roca le brinde, sin esfuerzo,
su brillante oro. 
Harán que el jabalí y el oso, y cualquier enemigo 
que ose hollar esta tierra, que los ellos nos dieron, 
se inclinen ante su valentía. 
En la plenitud del tiempo, un liberador deberá venir!" 

AMAGOYA 
Continúa, niña. 

AMAYA 
La canción acaba aquí. 

(Le quita el salterio a Amaya, y canta)

AMAGOYA 
¡No, no acaba aquí! Te enseñaré más. 
"Una maldición caerá sobre cualquiera
que le dé la espalda 
al dios supremo de su padre Aitor 
y venere a dioses extranjeros 
fabricados por manos de hombre." 

AMAYA 
(vuelve al lado de Teodosio huyendo de su frenética tía)
¡No le prestes atención! 

AMAGOYA 
¡Desgracia para quien no crea en Asier, 
el salvador prometido! 

AMAYA 
¡Estoy horrorizada! 
¡Su enloquecido corazón 
arde de odio! 
¡Protégeme, Teodosio! 

AMAGOYA 
¡Que el rayo caiga sobre los apóstatas! 

TEODOSIO 
¡Cálmate! 

AMAGOYA 
¡Que el fuego del hogar no arda para ellos! 

AMAYA 
Deseo escapar
de este lugar siniestro, 
donde sólo escucho maldiciones 
y la amargura está en el aire.

AMAGOYA 
¡Que en sus campos sólo crezca la maleza!
¡Que sus hijos le nieguen el amor! 

AMAYA 
¡Huiré a tu valle, 
donde reina un amor fraternal!
¡Huyamos! 

AMAGOYA 
¡Que su camino sea atormentado 
por apariciones de los demonios de Basojaun!

AMAYA 
¡Bautismo, bautismo!
Yo lo deseé, pero temía su cólera... 

AMAGOYA 
¡Que sus huesos queden sin sepultura! 

AMAYA 
¡Debo huir! ¡Asier se acerca! 

AMAGOYA
¡Que los buitres arranquen sus corazones! 

TEODOSIO 
¿Asier viene? ¿Qué es lo que escucho?
Pero ¿no ha muerto? 

AMAYA 
¡Él vive! ¡Vive! 

TEODOSIO 
¡Él vive y tú lo amas!
¡Es mi rival para novia y trono! 
¡Que venga pues, yo lo aguardaré! 

AMAYA
¡No hagas eso! 
¡Huyamos ahora!
¡Sálvame, oh mi amor 
y mi sostén! 

AMAGOYA 
¡Maldito sea el renegado 
de generación a generación!... 

TEODOSIO 
¡Sí, huyamos! 
Mi padres te darán la bienvenida con los brazos abiertos, 
y desde sus brazos a los míos caminarás. 

AMAYA 
¡Oh, mi Teodosio! 

(Ellos huyen mientras Amagoya continúa maldiciendo 
y sus seguidores escuchan espantados.) 


ACTO II

Escena 1
UN CRIADO
Belu zatoz.
Aspaldi elexan da eztegua:
zuaz arin, elizkixun ospatsu orren
azkena ikusi nai bozu.

ASIER
Belu! Akutzu, andria?

AMAGOYA
Ez esan andria; esaixu ama.

ASIER
Neure maite laztana zaindu
ta yagon ezteustan ama.
Bere arduraz lagata!

AMAGOYA
Ixi, eskarge oi!
Zintso asko nik zainduten neutsun.
Neuk landu nun zeu
maitasuna beere biotzan;
bere gogua biztuten neban
neuk zeure gomutaz.
Asier ixena besterikez dau berak entzun.
Danok iltzat eukizabe,baña, nik niñuan:
bizi da, bizi da,ta bere ezkona maite dau.
Ai! Bitartian Aitor etxeinguru
kristau azeriya ebillen!
Bere arsuluan gagoz.

ASIER
Belu! Belu! Bizitz osua
Amayarentzat ixan dot;
neure illun aldiyetan
bere gomuta neban
izar eder bat.
"Amayagatik" zan ekatx gogor artian
sartzen ba nintzan.
"Amayagatik" egoaize gozuaz
ixaten baneban neuk zoriona.
Ta ointxe uste oso ta maitasun gartsuaz
beragana erduta,
oraintxe..amorrua!
Gaizkuntza! Ayertza!

CORO
Begira ara zein bikotx ederra!
Biyak mardulak, biyak lirain, bikañak.
Jauregia, zuk noiz ixan ete dozu
gaurlako agun alai bat!
Baña zorion osorik estau beinbe.
Eztegu zantzuak guda irrintzia dakar.
Begira ara zein bikotx ederra!
Gora eskantzia! 
Gora Amaya ta Todosi!
Gora!

Escena 2

CORO
Abestu alai Amaya ta Todosiren eztai abestia
eta era batez ixan bei bakaldun abestia.
Bakalkita ezta iok bat batera bekartze zoriona.
Euskaldun erriak garaldu beiz santzo didar
batez opalduz bere biotza.
Zoriona ta aintza betiko jaunak
bemotzo lauburu osuak didar batez autu
ta biotza opaldu dautson bakaldunari.
Zorion aintzatsua Jaunak bemotzo
lauburu osuak autu daun bakaldunari.
Gora Goñi bakalduna! 
Gora Amaya!

UNA VOZ
Gora Todosi bakalduna!

UN ANCIANO
Ixo. ixo!
Ondiño eztogu bakaldunik!

MIGUEL
Sartu, sartu, aizkidiak
al dozun guztiok.
Gaurko egunan
nai neuke neure etxia.
ormak luzatu eta.
ibar osua baxen
zabal balitz.
Aurrera, aurrera!
Zorionez, toki eztuan.
jana ugari ixango da.

ASIER
Baña bazkal aurretik,
Entzun, Goñitar jauna;
zuzentza daskatzut.

MIGUEL
Orixe, bai, nik eingotzut,
nor nai zeu zarala;
zuzentza iñoribein be etxakoukatu Jauregian.
Baña ain iraduz al zatoz.
Apurtxo baten bere ez itxaroteko?
Baskaldu egixu orain geugaz,
ta gero aituko gara.

ASIER
Esautzen nozu; Amaya, esautzen nozu? 

AMAYA
Bai! 

ASIER
Nor naz, ba?

AMAYA
Esaizu zeuk, nai bozu,

ASIER
Nire ixenak, biar ba, gatx eingotxu.

TEODOSIO
Bera al da? Bera al da?

AMAYA
Ez estutu, maitia.

ASIER
Goñitar jauna, Euzkadiko aldunak:
Neu naz Asier, Amagoian semia;
emakume au, aspaldi neure ezkona da.
Ezin lei ixan bestena...

TEODOSIO
Gusurti ori.

ASIER
Laga, il nagiyela.
Alantxe, gero berak ezkondu lei
Amagoian semian alargunez.

CORO
Bota ixue amil bera! Latzabako! Lotu ixue!
Zuzentza nai daunari
entzu iozue
Eztegu baten zoritxarra! 

MIGUEL
Zuzentza eskatzen dausteneure seme kaltez
Ixil danok, eta Todosi, isil!

TEODOSIO
Baña arin erantzun.
Agerkiyak arin!

ASIER
Agerkiyak? Amaya!
Ez al ninduzun maite?

AMAYA
Bai!

ASIER
Ez auzkun geuri Amagoiak
abaraska emon?
Zuek esan zeban:
"zeuria ixango naz, Asier" ?
Ta neure amak onetsi ginduzan?

AMAYA
Bai, zure amak, baña ez nire aitak.

ASIER
Zure aitak esan eban:
"Duke aizenian...
Amaya eroangok..."

AMAYA
Barre ixeka itza!
Umetxotatik aitak Amagoiaz laga ta.
Aunen eskuetan zan neu biotz bakarra.
Esa eustan: "Or zure ezkona".
Nik, zer jakin ezta,
esan neban orduan: "Ixan bedi",
ta emouskun oneskuna.
Baña aitak esan eban
zorakeri bat zala.
Jun zan urrun gizona
eta Todosi gero ezautu neban.
Ta ixekoren amesak guztiak
juan ziran.
Ta beste izar eder batmaitasun ta ziñez ikus neban.
Bere argiyai jarraika,Aitor etxe laga neun.
Ugutz deun ur gozuazneu garbitu nintzan;
eta Todosiri biotza emon neutson...
Aita zaut ta epaitu.
Zure alaba naz eta begizu.

CORO
Gora Amaya!

PLÁCIDA
Neure aingeruoi!

AMAGOYA
Bere alaba ixango aiz,
bai, Aitorena ez.
Bere ixenian gaitzesten aut neuk,
ziñausle donga orri!

PLÁCIDA
Ixi, emakume itxal oi!

AMAGOYA
Ez dot nai; Aitorrek itz eraiten daust.
Jauregia, kristau bizi sulua
madarikatua eu!
Iausiko al az auts biurtuteraño...

CORO
Bota ixue, bota ixue,
bota ixue emendik, bota ixue.

AMAYA
Zuaz, Asier: eroaixue.

ASIER
Zeuk daskidazu? Bai noa. Agur, Amaya!
Baña erduko naz; itx eingogu.

AMAYA
Beinbez, beinbez.

TEODOSIO
Ze esan deutsasu? 

AMAYA
A! Ezerrez: jun zedilla.AMAGOYA
Jauregia arru ori,
atsedenik ez al dok beinbe ixango.
Suak kiskalduko alau ta eure sutautsa
ekatxak eroango al yok...
ACTO II


(Exterior del palacio de Jaureguía. A un lado, un roble 
corpulento, y a su pie, un tosco banco de piedra)

Escena 1

(Los criados de Jaureguía, en Navarra, adornan la puerta
del palacio con boj y flores silvestres. Llegan Asier y Amagoya)

UN CRIADO
Es tarde. 
La ceremonia de bodas ya comenzó en la iglesia. 
Apúrate ahora, si deseas llegar antes que 
finalice la solemne ceremonia. 

ASIER 
¡Ya comenzó! ¿Oyes, mi señora? 

AMAGOYA 
No te dirijas así a mí: llámame madre. 

ASIER 
Una madre que no supo
guardar el tesoro 
que le di en custodia. 

AMAGOYA 
¡Cállate, ingrato! 
Yo la cuidé con celo maternal. 
Siempre cultivé en su corazón 
la rosa de tu amor y la regué
con constantes recuerdos tuyos. 
Jamás escuchó una alabanza
para alguien que no fuera Asier. 
Todos te creían muerto, pero yo dije: "¡Él vive! ¡Vive! 
Y ella es verdaderamente su prometida". 
¡Pero al mismo tiempo el zorro cristiano 
rondaba alrededor de Aitorechea! 
Y ahora esta tierra es la del zorro. 

ASIER 
¡Tarde! 
¡Toda una vida consagrada a ella!
Su recuerdo 
me alumbraba
los oscuros lugares. 
"Hago esto por Amaya", 
yo pensaba en los momentos de adversidad.
"Hago aquello por Amaya", 
pensaba cuando la fortuna me elevó al nivel de los reyes.
Y ahora, que vengo a su lado
lleno de amor y esperanza, 
ahora... ¡oh, saña! 
¡Maldición! ...¡Venganza! 

(Repicar de campanas. El cortejo nupcial, numeroso 
y alegre sale de la iglesia. Amagoya y Asier se retiran 
a un extremo de la escena)

CORO
¡Mirad, aquí viene la agraciada pareja! 
¡Él bizarro, ella dulce y hermosa! 
Hacía tiempo que Jaureguía 
no era testigo de un día de tal alegría. 
No puede encontrarse mayor felicidad en esta tierra.
Pero el himno nupcial se mezcla con gritos guerreros. 
La paloma deberá apurar su noche de bodas. 
¡Larga vida a la hermosa pareja! 
¡Larga vida a Amaya y Teodosio! 
¡Larga vida a la novia! 

Escena 2 

(Entran los padres de Teodosio, Miguel y Plácida, 
ancianos navarros, convidados a la boda y aldeanos. 
Asier y Amagoya se quedan escondidos) 

CORO
¡Dejad que suene alegremente 
el himno nupcial y real de Amaya y Teodosio!
¡Que el trono y el lecho conyugal nos aporte felicidad!
¡Que todos los vascos saluden al unísono a su rey 
y le ofrezcan sus corazones!
¡Que el Señor conceda felicidad y gloria sin igual
a los así proclamados reyes de Vascongadas, 
a quien todos los hombres ofrecen su corazón!
¡Que Dios conceda gloria y amor 
al nuevo rey de Vascongadas! 
¡Gloria, gloria a la casa de Goñi! 
¡Larga vida para Amaya! 

UNA VOZ
¡Larga vida a nuestro rey Teodosio! 

UN ANCIANO
¡Callad! 
¡Él no es aún rey! 

MIGUEL 
¡Entrad, amigos, entrad todos los que
podáis encontrar un lugar!
En un día como el de hoy 
desearía que las paredes de mi casa 
pudieran expandirse 
para poder acoger 
a todos los habitantes del valle.
¡Venid ahora, 
que aunque el lugar es pequeño 
hay comida en abundancia! 

ASIER 
Antes que os sentéis a la mesa, oídme,
señor de Goñi, 
que os imploro justicia. 

MIGUEL 
Y justicia tú tendrás,  forastero.
En Jaureguía 
nunca se le negó a nadie. 
Pero ¿es tu queja tan urgente 
que no puede esperar algún tiempo? 
Come ahora en nuestra compañía
y más tarde atenderé tu solicitud. 

ASIER
¿Me conoces, Amaya?... ¿Me conoces? 

AMAYA
Sí. 

ASIER 
Diles, entonces, quién soy.

AMAYA 
Díselo tú mismo, si ése es tu deseo. 

ASIER 
¿Acaso quema tus labios el pronunciar mi nombre? 

TEODOSIO 
¿Es él?... ¿Es él? 

AMAYA 
Quédate tranquilo, mi amor. 

ASIER 
Señor de Goñi, ancianos vascongados, 
yo soy Asier, hijo de Amagoya. 
Esta mujer fue hace mucho mi esposa
y no puede pertenecer a otro. 

TEODOSIO
¡Mientes!

ASIER 
Dejad que me mate,
pues así él podrá casarse 
con la viuda del hijo de Amagoya. 

CORO 
¡Qué temeridad! ¡Agarradlo! ¡Arrojadlo al acantilado!...
¡La Justicia exige
que este hombre sea escuchado!...
¡Qué mal augurio para una boda! 

MIGUEL 
He sido solicitado para impartir justicia contra mi hijo. 
¡Callad todos! ¡Silencio!... ¡Teodosio! 

TEODOSIO 
Esto es muy simple.
¡Él deberá aportar pruebas! 

ASIER 
¿Pides pruebas?... ¡Amaya! 
¿Es verdad que tú me has amado? 

AMAYA 
Lo es. 

ASIER 
¿No rompió Amagoya 
el panal entre nosotros? 
¿No has dicho
"Seré tu esposa, Asier"? 
¿No dio mi madre su bendición? 

AMAYA 
Ella lo hizo, pero mi padre no. 

ASIER 
Tu difunto padre me dijo:
"Cuando seas duque, 
Amaya deberá ser tuya..."

AMAYA 
¡Esas fueron palabras de ironía! 
Cuando yo no era más que una niña 
mi padre me entregó a Amagoya. 
Mi ignorante corazón fue como cera en sus manos. 
Ella dijo:"toma, éste es tu marido", 
y entendí que esa palabra era como un "hermano". 
Así en mi ignorancia contesté "que así sea",
y ella otorgó su bendición. 
Pero mi padre, al enterarse, dijo que era una locura. 
Asier partió para tierras lejanas y yo encontré a Teodosio.
Con ese encuentro, el hechizo siniestro de Amagoya 
fue quebrado y, felizmente abrí mis ojos 
a una nueva luz de amor y fe. 
En la búsqueda de esa resplandeciente luz 
me fugué de Aitorechea. 
Mi frente yo humedecí con el agua del bautismo
y a Teodosio, di mi mano y mi corazón.
Padre, ahora júzgueme usted y diga 
si soy digna de ser su hija. 

CORO
¡Larga vida para Amaya! 

PLÁCIDA 
¡Mi ángel! 

AMAGOYA 
Digna de ser su hija tú puedes ser,
pero no de ser una hija de Aitor. 
¡En su nombre te declaro proscrita
por tu ingratitud y perjurio! 

PLÁCIDA
¡Cállate, bruja! 

AMAGOYA 
No lo soy, pues el Patriarca habla a través mío. 
¡Una maldición caerá sobre la guarida de cristianos 
que es Jaureguía! 
¡Que sus murallas se abatan sobre la tierra!

CORO
¡Echadla fuera! 
¡Llevadla fuera! 

AMAYA 
¡Sal! ¡Asier llévala fuera!

ASIER 
¡Si ése es tu deseo, así será! ¡Adiós, Amaya! 
Pero antes quisiera hablar contigo.

AMAYA 
¡Jamás, jamás!

TEODOSIO 
¿Qué te ha dicho? 

AMAYA 
Que él se marcha... 

(Asier y Amagoya salen)

AMAGOYA 
¡Oh, soberbia Jaureguía!
¡Nadie encontrará descanso dentro de tus muros!
El fuego te devorará
y tus cenizas serán barridas por los vientos...
Escena 3

MIGUEL
Ames txar bat lez jasondanoi aiztuxe,
alaitu gaitezan barriz, ta guazen danok
asaben ezkon oya gaur zeuei opaltzera.
Bertan jayo asara, bertan, be, 
jayo beiz zure semiak.
Ta ikusi daizuzala, neuk oin zeu legetxe
osasuntzu eskonduten.
Eta gaurtik beste oge bat ixango dau
neure soin gogort aunek atseden eiteko,
Jainkoak nau daun arte.
Plazi neuria.

PLÁCIDA
Ene Mikel!

MIGUEL
Onetsia Jainkoa; poz pozik oin il geinke.

TEODOSIO 
A! Itz gozo estitzu oien bare dan atsegiña!
Asarre guztia biguntzeu daustana.
Argitu bei oraintxe, neure zorun euzkiya
argi argiro.
Maitasunak bere goso indartsuaz
nire biotza dana gosotu dau.
Agoa eztitzen yat
zeuri emazte ezanaz;
ta zuk ezer ez diñozu?

AMAYA
Lotsarik nago! 
Agoa ixilik badot,gogua abesten dago.
Zorunaren aundiaz ze esan ez dakit.
Gaur bizitzen asten naz.
Euzkiya bein be ezta gaur beste argitu;
eta dana inguruan da edertasuna.
Dana da maitasuna. 

TEODOSIO
Bakalduntza gurea, ames bat balitz lez,
juan yat guztiz burutik, sendiko zoriona,
sendi bizitz gozua nai dot nik.
Zeu laztan laztan eiñaz,
alantxe bakarrik bixi gura dot.

AMAYA
Au zaruna! A! Itxorrein gozotasun berdiñik
gabea, bildur itxal gustia kentzen deustana!
Argitu be oraintxe,
neure zorun euzkiya
argi argiro.

TEODOSIO
Egunak euzkiyaren argiya lez.
maite zaitut, Amaya neuria, Amaya, maitia.

AMAYA
Au zoriona!
Nire euzkiya zeu zara,
Todosi maitia, maitia.

Escena 4CORO
Gora Amaya! Gora Jauregiko loria!
Gora bakalduna! Gora Amaya!

AMAYA
Auxe zaratia! Atseden puskat
eta alaitasun oi indartzera.Sartu barrura. 
Gustiontzat gaurlapikuak irakiten dagoz.
Escena 5

ASIER
Amaya!

AMAYA
Nor? Josus! 
Zuaz! Laga idazu!

ASIER
Etzaut lagako. Neuria zara. Zeure ezkona naz.

AMAYA
Guzurra! Laga!

ASIER
Entzuidazu apur baten.

AMAYA
Laga idazu. Didar ein got.

ASIER
Eizu. Deitu Todosiri
eta bere odalaz edo neuriaz
gaur busti biar zara.

AMAYA
Dongioi! Odal orbana baño
baltzagua, egin gura deustazu neuri.
Entzuixu! Todosiren emazte naz.
Maite dot biotzez, gogo oso osuaz.
Baña maite ezpaneube,
lenago il, ziñausi baño!
Lenago janda aberiak,
bere ixen garbiya loitu baño!
Gaizka nazu, Ama Miren!

(Huye)

ASIER
A! Ikusko zu, Amaya, nor nazan neu
Escena 6

TEODOSIO
Juateko ordua da.
Baña, nun dago Amaya? 

AMAYA 
Todosi!

TEODOSIO
Baña, zer dozu? Zurbil sagoz, Ikaraz...A! 
Ikus dozu! Esan, ikus dozun?
Gaizkiña, nun dago? Ze esan deutsu?

AMAYA
A! Ezebez! Itzein gura eustan, Nik laga ez.
Didar ein ta iges berak...

TEODOSIO
Gaitzetsia!

AMAYA
Aiztu eixu. Azketziozu, Todosi, ene senarra.
Ez eidazu itxal begitu.
Naik amiñ daukat zeure juateaz.

TEODOSIO
A! Gaizkille koldarra!
Txerrenak laguntzen dau.

UN ANCIANO
Ez da bakalduna agurretan
Iuse egon biar.
Jaun oi, ba, guasan, guasan!

TEODOSIO
Ai, bakalduntza! Zein minkotsa zaran!
Amaya, ziñ eidazu.

AMAYA
Zer ziñ ein got?

TEODOSIO
Maite nauzula!

AMAYA
Eztakizu, ba?
Ez al dot gaur Jaunan aurrian ziñ ein?
Eztakixu zelan samintzen nazun...

UN ANCIANO
Godarrak eztauz geldi!

TEODOSIO 
Agur, emazte!Neure omena, aita, zeuria da.
Zeure arduraz lagatzen dot.

MIGUEL
Burutik al ao? Ain gaizki al yaok
eure emaztian ardura?
Bota kezkok, semia; juari gentzaz
eure biarkunera ta kendu gatxeiten daben
oldozkun zital orreik.

TEODOSIO 
Ama! Ama!

PLÁCIDA
Gotzonak euri lagunduko al dauste.


Escena 3

MIGUEL 
Olvida todo lo sucedido 
como si se tratara de un mal sueño. 
Ríe alegremente para que te llevemos ahora 
al ancestral aposento nupcial. 
Ahí donde naciste, hijo mío, 
nacerán tus hijos también
y podrás verlos crecer y felizmente casarse, 
como yo te veo ahora. 
Desde este día en adelante mis abrumados huesos 
deberán tomar otro sitio para descansar. 
Dios me lo conceda.

PLÁCIDA 
¡Oh, Miguel! 

MIGUEL 
Dios sea alabado. Ya podemos morir en paz. 

TEODOSIO 
¡Estas benditas palabras son como el rocío 
que extingue el fuego de la furia en mi corazón! 
Que el sol de mi buena fortuna brille
radiante, impasible y sin sombras. 
Ahora, Amor, revélame tus dulces secretos. 
Mi corazón se llena de alegría 
y la palabra "esposa" 
es como la miel sobre mis labios. 
Pero, ¿por qué callas, mi amor? 

AMAYA 
Estoy aturdida. 
Pero aunque mis labios estén callados 
mi corazón canta.
Mi felicidad es tan grande que me lleno de espanto. 
Mi vida comienza en este momento. 
Jamás brilló el sol como lo hace hoy.
Todo lo que veo a mi alrededor es bello.

TEODOSIO 
Todo deseo de reinar ahora se desvanece 
como un fantasma visto durante una fiebre. 
Ahora sólo tendré la pura felicidad del hogar, 
paz y risa, y la visión 
de mi reflejo en tus ojos.

AMAYA 
¡Oh, alegría! ¡Oh, desconocida dulzura de nobles palabras
que expulsan de mi corazón todos los temores!
Que el sol de mi buena fortuna 
brille radiante, impasible 
y sin sombras.

TEODOSIO 
Por amor, la rosa me brinda su perfume,
mi existencia se consume en el sagrado fuego.

AMAYA 
¡Oh, alegría! 
¡Que este amor sea respondido a su vez, sólo por amor! 
¡Teodosio, mi amor, mi amor! 

Escena 4

(Danza con tamboril y chistu)

CORO 
¡Larga vida a Amaya, nueva flor de Jaureguía! 
¡Larga vida a la reina! ¡Larga vida a Amaya! 

AMAYA 
¡Cuanta alegría! 
¡Descansemos un rato y recobremos fuerzas! 
¡Venid, que hay comida en el pote para todos!

(Todos entran en la casa. Siendo Amaya la última 
entrar, aparece Asier)

Escena 5

ASIER 
¡Amaya!...

AMAYA 
¿Quién me llama?... 
¡Por Dios omnipotente, fuera! ¡Déjame!

ASIER 
¡No te dejaré, eres mía! ¡Soy tu marido!

AMAYA 
¡Mientes! ¡Déjame!

ASIER 
Escucha un instante.

AMAYA 
Déjame o grito.

ASIER 
¡Grita, entonces! 
¡Llama a Teodosio y su sangre o la mía,
se derramará sobre tu cabeza!

AMAYA 
¡Bribón! Sobre mí te gustaría dejar una marca 
mas indeleble que la sangre.
¡Óyeme! ¡Soy la esposa de Teodosio!
Lo amo apasionadamente, 
con toda mi vida y corazón, 
antes preferiría morir que serle infiel, 
preferiría que me devoraran las bestias salvajes
que manchar su honor  
¡Sálvame, Virgen de Óleo! 

(ella sale huyendo)  

ASIER 
¡Comprobarás mi venganza, Amaya! 

(Asier sale. Trompetas distantes. Entran Teodosio, 
sus padres y los convidados)

Escena 6

TEODOSIO 
Ya es hora de irnos. 
Pero ¿dónde está Amaya? 

AMAYA
¡Teodosio! 

TEODOSIO 
¿Te encuentras mal?... Estás pálida, tiemblas...
Lo has visto, dime: ¿lo has visto? 
¿Donde está ese bribón?... ¿Qué te ha dicho?

AMAYA 
Intentó hablarme, 
pero yo me negué y huí gritando.

TEODOSIO 
¡Canalla! 

AMAYA 
No pienses en él, perdónalo.
Teodosio, esposo mío, no tengas esa cara tan seria. 
Me aflige tu partida. 

TEODOSIO 
¡El pérfido cobarde! 
Satanás lo protege. 

UN ANCIANO 
No es apropiado para un futuro rey,
hacer tan largas las despedidas. 
¡No debes desviarte de tu camino, mi señor! 

TEODOSIO 
"Realeza" ¡Oh, qué carga tan pesada de llevar!
Amaya, júrame...

AMAYA
¿Qué debo jurar?

TEODOSIO 
Que me amas. 

AMAYA 
¿Dudas de ello? 
¿No lo he jurado ya en el altar de Dios? 
¡Oh, si tú supieras el daño que me haces!

UN ANCIANO 
¡Los visigodos no tardarán en llegar! 

TEODOSIO 
¡Adiós, esposa mía! 

(Aparte, a Miguel) 

Mi honor, padre, es el tuyo. 
En tus manos lo dejo.

MIGUEL 
¿Estás loco? 
¿Acaso no está seguro en las manos de tu esposa? 
Cálmate hijo y ve en paz 
donde tu deber te llama. 
Cuídate de los pensamientos que afecten a tu razón.

TEODOSIO 
¡Madre!... ¡Madre! 

PLÁCIDA 
Que los ángeles del cielo te acompañen.


ACTO III


Escena 1

TEODOSIO
Irrintzi bat?

UCHIN
Irrintzi bat.

TEODOSIO
Eldu gara?

UCHIN
Gau ixil ozkarbi da ta aizeak dakarki urrundik.

TEODOSIO
Urrun oindik?

UCHIN
Gudaroztea goiz guztia gure aurretik doia,
zeure oldozpenok egaiz erain dabe...

TEODOSIO
Zer oldozpen?

UCHIN
Eztakit, baña oso zakust arduraz
ta geldu, artega oso...
Auxe bai atsedentseko toki ederra
itur ondotxo onetan!

TEODOSIO
Atseden zaite, ba, baña laburki.TEODOSIO
Apaldu dabe... Asabatxuei daskatze oneskuna...
Neure amak, 
laztan gozo bat ein dabesarturik maite maitetxu berai
laguntzen dautzo ezkon ogera...
eta antxe dago...

ESCUDERO
Lelo il da, Lelo il da, Lelo il da!
Zara gaizkiñak Lelo eraildu dau!

TEODOSIO
Zer dala eta abestu ill eres oi?

ESCUDERO
Etzaite arritu! Lelo abestiya da.
Aititai entzun da
umetan ikasten dana.
Lauburun eztago abesti entzunagorik.

TEODOSIO
Zintzua zan ta maite eban
senarra Totak Zara esautu aurretik.
Amayak maite eban Asier,
bere ezkona izan da.
Ildakotzat aiztu eban,
baña ezta il, bizi da,
ta ikusi dau lengo maitasunaz
ta alduna guztiz... Jauregira begira

Kendu, Kendu gogapen zatar zitalok.
Kutzuge, garbi dau bera;
ugutz ur deuna arpegian bai dauka...
Ta maite nau, maite nau.
Ainbat bidar ez al dot ikusi?
Il bete gau argi artan, bere biotza,
bere gogua neuretzat emostan
ta alkar izketan zugasti artan
Jauregi aurrean bere begi gozuetan
neure irudia agiri zan!
Lotsa marguaz gorrizkaturik
zein gozo gozo, biotz biotzez,
iñostan: "maite zaut!"
Bere españetan, zein eztitsua dan
neure izena! Azketsi, azketsi, Amaya

Gelatxo bakartian, neu gomutaz
negarrrez zuk otoi dagiozu 
Jaunarita nik zuri susmo zitalaz darantzut!
Zeure gomuta deuntzuak lagunduko añ deustta 
bera izan bei neure guda ikurriña
ta zeure izena neure santzua.
Astindu alperkeriya! Jagi ta guazen!
Naiko da atsedenik.

Escena 2UN ERMITAÑO
Ene, Jaun Todosio!

TEODOSIO
Nundik ezauten nauzu?

UN ERMITAÑO
Beinbe etzaitut ikusi
ta ara aor zelan ezaututen zaitudan.

TEODOSIO
Jaunak al diraskitzu?

UN ERMITAÑO
Beraxek otsein oni noizik
bein bere naia agertzen dautso
ta bakar bakarrik berak ainduta
neure arzulo obitik urteten naz,
gizartetik alde einda bixi naz ta.

TEODOSIO
Jauna, zer diñozu?
Jainkoak bidal zaurt?

UN ERMITAÑO
Zeure gogu oi keskatan daukatzu,
Oñak gudara zaroan artian
gogoz an zoaz Jauregi aldera.
Oñez oker, gogoz zuzen zabitz.

TEODOSIO
Okerra al da anayai lagundutera Iruñara juatia?
Betiko areiyo zitalen aurka?

UN ERMITAÑO
Ez, ez! 
Eginkizun egokiya da euzko bakaldunentzat.
Omen argiya izangozu gudaldi ortan.
Ezta, baña, on bakarrik
Bakaldun batek biar dauna.
Edonorentzat gogokuagua dana
galbidian dago Jauregiyan.

TEODOSIO
Oi! Zer diñozu?

UN ERMITAÑO
Senar goxo zintsua,
gixon biotzdunena
bere ezteguen gozua lagata,
gudan aberriyan aldez dala,
emaztia ziñ ausle (ziñisgea izan)
goxeko ziñ egite deuna ausirik...

TEODOSIO
Guzurra!

UN ERMITAÑO
A, azketsi! Eztozu ziñisten?
Zuaz zeure bidetik, zuaz bada.
Jaunan itza lekarora jungo da.

TEODOSIO
Ziñistuten dautsut aba:
ziñistuteko gertu dago neure gogua.
Baña ikur bat biot,
agiri bat zoritxarroi neurie egiztuteko.

UN ERMITAÑO
Ikur bat!
Zer geyau neu seugantt etortia baño?
Alatz bat fura al dozu?
Ba, neure esana naikua ez bozu,
zuaz ta Jauregira eltzen ba zara,
argiyaz izarrak ezkuta aurretik,
zeure ogean bertan,
orain artian ezkon zintzo biren
oge garbi ta deuna izan dan bertantxe,
topako dozus lotsabako biyak.

TEODOSIO
Ta biyak berbertan erailko dodaz! Amaya!! 
Zelan zure barruangorde ixan dozu dongarkeri oi?
Guzurra ixan da zeu maitasuna?
Guzurra dana! Ta zeure ugutza!
Guzurra dena!
Zingia ziñan Aitoretxian! 
Asaba Aitor!
Ara zeure ixena deun lotzabakua!
Gaitzetsia bera!

UN ERMITAÑO
Bela karranka dantzut Jauregian!

TEODOSIO
Agur, aba! 
Nun topako gara alkar berriro?

UN ERMITAÑO
Ementxe bertan ikusiko gara.

TEODOSIO
Eskuoi, mun eiteko.

UN ERMITAÑO
Eskua ez! Odolez bustita dakutzut, ba.

TEODOSIO
Bai! Gau odoltsua doa gaur!
Otoizu neu aldez.

UN ERMITAÑO
Jaunak lagin beizu.
Bela karranka dantzul Jauregian!TEODOSIO
Jagi, jarrai neuri! Baña, ez, Itxaron!

UN ESCUDERO
Jauna, oker zuaz ortik.

TEODOSIO
Neuk dakit nora nuan; ez Iruñan,
areiyua etxian dago.
ACTO III 


(Noche en un paraje solitario. Llega Teodosio seguido 
de Uchin y otro escudero. Se oye, muy lejano, un grito 
de guerra. Los caminantes se detienen a escucharlo.)

Escena 1

TEODOSIO 
¿Un grito de guerra? 

UCHIN 
Sí, un grito de guerra. 

TEODOSIO 
¿Hemos llegado, entonces?

UCHIN 
El viento lo trae desde lejos, a través de la noche.

TEODOSIO 
¿Muy lejos? 

UCHIN 
Van muy por delante nuestro...
Aunque tus dudas...

TEODOSIO 
¿Qué dudas? 

UCHIN 
No estoy seguro, pero te veo absorto 
en tus pensamiento, señor, y distraído.
¿No debemos descansar en este lugar 
y beber del manantial? 

TEODOSIO 
Descansemos y bebamos, entonces, pero brevemente. 

(Teodosio se sienta sobre una roca y habla para sí)

TEODOSIO 
Ya deben de haber comido... 
Ella pide la bendición de los ancianos... 
Mi madre besa su frente, la abraza 
y la conduce al lecho nupcial... 
¡Y ella se acuesta sola!

ESCUDERO
¡Lelo está muerto, Lelo está muerto!
¡Zara, el traidor, tomó la vida de Lelo!

TEODOSIO 
¿Por qué cantas esa triste canción? 

ESCUDERO
¡La conoces! 
Es la canción de Lelo, 
que los hijos aprenden de sus mayores. 
En Vascongadas no hay canción más cantada que ésta. 

TEODOSIO 
Todo coincide. Lo mismo que ella amó a su marido 
antes que encontrara a Zara,
Amaya amó a Asier
con quien se prometió.
Creyéndole muerto lo olvidó, 
pero él regresó. 
Ella lo vio, poderoso y ardiente... 
Él la ronda en Jaureguía... 

¡Fuera! ¡Infernales pensamientos! 
Ella es honrada y pura. 
El agua bendita aún gotea sobre su frente...
¡Y ella me ama, me ama!
¿No lo he visto en sus ojos mucha veces? 
Ella se ha entregado a mí, 
casta y valerosa,
en una blanca noche de luna llena. 
¡Cómo conversábamos bajo los árboles de Jaureguía!
¡Cómo me reflejaba en el brillo de sus ojos! 
¡Cómo luchaba para ocultar el sonrojo 
que encendía sus mejillas 
cuando me decía "¡te amo!"
¡Qué dulce música escuchar mi nombre de sus labios! 
¡Perdóname, perdóname, Amaya! 

Mientras lloras por mí, en la soledad de tu habitación, 
y rezas fervorosamente a Dios,
te ofendo con crueles sospechas. 
¡Que tu bendito recuerdo me guíe
y sea mi estandarte en la batalla!
¡Que tu nombre sea mi grito de guerra!
¡Arriba, perezosos, adelante! 
¡Ya hemos descansado bastante! 

Escena 2

(aparece un anciano ermitaño)

UN ERMITAÑO
¡Señor Teodosio! 

TEODOSIO 
¿Me conoces? 

UN ERMITAÑO
Jamás he visto tu cara antes, 
pero aún así te conozco. 

TEODOSIO 
¿Estás inspirado por el Señor? 

UN ERMITAÑO
A veces Él hace saber su voluntad
a través de este criado indigno,
y yo, en respuesta a su mandato, 
abandono la solitaria cueva 
donde vivo alejado de los seres humanos. 

TEODOSIO 
¿Qué quieres de mí? 
¿Te ha enviado Dios?

UN ERMITAÑO
Tu corazón está angustiado por una gran duda.
Mientras tu pie te lleva a la batalla, 
tus pensamientos vuelan a Jaureguía.
Tu pie se extravía, tus pensamientos vuelan a la verdad.

TEODOSIO 
¿Estoy equivocado por ir a socorrer a mis hermanos 
que defienden a la asediada Pamplona? 

UN ERMITAÑO
¡Oh no, señor! 
Esa es una misión digna del futuro rey de Vascongadas. 
¡Alto honor y gloria te aguardan en la batalla! 
Pero no sólo en la batalla gana un rey el honor: 
un honor más íntimo, 
que puede ser compartido por hombres humildes, 
está en peligro en Jaureguía. 

TEODOSIO 
¿Qué significan esas palabras? 

UN ERMITAÑO
Mientras el pobre marido, 
que dechado de valentía,
sacrifica su reposo y su noche de bodas 
por su país, 
su esposa, una pagana después de todo,
traiciona la fe que ella le juró ese día... 

TEODOSIO 
¡Mientes!

UN ERMITAÑO
¡Perdóname, señor! 
No me creas entonces y continúa tu camino.
La voz de Dios no será escuchada en el desierto.

TEODOSIO 
¡Te creo, santo hombre! 
¡Mi propio miedo me ha hecho reaccionar así! 
Pero dadme un signo, haz un milagro 
para probar la verdad de mi adversidad. 

UN ERMITAÑO
¡Un milagro! 
¿No basta que nuestros caminos se hayan cruzado aquí? 
¡No tientes al cielo! 
Pero si mis palabras no te son suficientes, 
vuela ahora y alcanza Jaureguía 
antes de la aurora. 
Allí encontrarás la prueba 
del horrible crimen en tu propia cama, 
que fue una vez testigo de la virtud 
de dos viejos y santos esposos. 

TEODOSIO 
¡Los amantes morirán por mi mano! 
Amaya, ¿cómo una cara tan pura 
puede ocultar una traición tan negra? 
¿Cómo pueden esos labios mentir? 
¡Tu amor es una mentira! ¡Y también tu bautismo! 
¡Todo es mentira! 
¡Eres una pagana de Aitorechea! 
¡Perteneces a la apestosa casta de Aitor! 
¡Maldición! 

UN ERMITAÑO
Los cuervos graznan sobre Jaureguía.

TEODOSIO 
¡Adiós, venerable sacerdote! 
¿Dónde nos encontraremos de nuevo? 

UN ERMITAÑO
Dios me guiará hasta ti.

TEODOSIO 
Déjame besar tu mano. 

UN ERMITAÑO
¡No! Las tuyas estarán pronto manchadas de sangre. 

TEODOSIO 
¡Sí! ¡Ésta será una noche de sangre! 
Reza a Dios por mí.

UN ERMITAÑO 
Que Él vaya contigo...
Los cuervos graznan sobre Jaureguía.

(Sale el ermitaño. Teodosio habla a los escuderos)

TEODOSIO 
¡Arriba! Pero... ¡no, quedaos aquí! 

UN ESCUDERO 
Señor, ése no es el camino. 

TEODOSIO 
Sé cual es el camino...
El enemigo no está en Pamplona, sino en casa. 
INTERMEDIO SINFÓNICO 

Escena 3
AMAYA
Todosi! Neure senar oi!
Aiñ arin zelan zatoz?
Baña ni zuri begira nenguan,
eztakit zerk iñostan neuri
bai etorriko ziñala...
ta zain nenguan.

TEODOSIO
Zeu! Eta nortzuk dagoz or?

AMAYA
Zeu etziñan ta, euren lengo oian
gurazuak dauz...

TEODOSIO 
Madarikatua!


EPÍLOGO


CORO
Aralar mendi tontorrianzeru argitasuna dago.
Bertantxe Goñitar Todosi.
Doipuruak ezarri dautson,
obenekelariz bizi da.
Erriyak deuntzat gurluten dau.
Erdu, erdu danok. Erdu bertara.
Bide txarra bai dago.
oin bide txar latza.
bide txarra bai dago.
Erdu, erdu bertara
Ikusko zue edeski aunen
azken alatz arrigarriya.
Erdu, erdu ara. Erdu.Escena 1

OLALLA
Todosi. Zaspi urte dira zeutzat jakiyaz
ona natorla eta agindu eusta zun
ixill unea ez dot ausi bein be.
Baña gaur itz ein biotzut
Lauburu larri dau... Entzuixu.
Godar bakaldiya jausi zan
eta arabetarrak zeure aberriya
menpetu nai dabe. 
Todosi! Lauburu gaizki dau,
gudal buru bal biar dau...

TEODOSIO
Ezin dot. Epe bat Doipuruak
emon eustan ta epe orrenbian nago.

OLALLA
Ta noz arte da epe oi? 

TEODOSIO
Jainkoak baño ez daki.
Estuntz onegaz orain lotuta nago.
Beraunek diraun arte,
iraun biar dau nire oben nekiak...
ta akutzu!... OLALLA
Ene! Ze ikara!

TEODOSIO
Bein bakarrik Erromatik nendorla,
lekaro auxe bidian, gau illunaz,
Jauregitik igaro nintzan ixil ixilik.
Sortu yatan gurari biziya
bertantxe gelditzeko urrengo goizerarte,
bera ikustiarren txadonara bidian,
urrundik une baten... bera nere emaztea.
Baña ez, alde ein nun negar samiñaz
aurrera jarrai neban.
Sasi baten estuntza lotu yatan...
ta arantza artean estun bat geldu zan.

OLALLA
Gaixuoi! Ta bere izparrik eztozu ixan
itandu be eztozu eiten?

TEODOSIO
Illik bada, Jainkoaz goyan bedo.
Biza bada, otoi bedi neu al dez...
ta bego gentzaz.

OLALLA
Bizi da!

TEODOSIO
Bizi al da?
Au zorun eder aundiya!

OLALLA
Bizi da ta oso maite, maite dau bere Todosi.
Pozik ikusko al zeuke? Ona erduko balitz..

TEODOSIO
Erduko balitz...
Ixo, naikoa da. Amaitu.
Ixil aldiya larrei ausi dogu.OLALLA
Entzun deutzan?

AMAYA
Entzun deutzat bat batera bildurrez ta gozotsu.
Bere abotsaixan zat ain gozua.
Erantzuteko egon naz "Maite zaut!"
Eiteko egon naz bertantxe laztan bat.
Bere lekouti itxuraz ta janzkiyaz.
begitan duten yat maitagarriyau,
gazte bakaldun gai zanían baño.
Goi launa!
Edontzi garratz samiñ au, noz ustuko da?
Gorputz bat lotu ta gogo bi
samintzen dauzan eztuntz oí,
noz etengo yoteda?

Escena 2
OLALLA
Zer da au?

UN PASTOR
Zaldi gañian balazta bage lauinke ta arinka
mendi ziar maldalsutik bai zijoyan.
Zaldizko batzukandik igesi...
Jausi zan amillera...
Jaso geban ta igarririk ilten zegola
lekauti deunaz gomuta gintzan.OLALLA
Godarra da bere janzkiya...
Mairu zelatarin bat ete da,
godar jantziz.

TEODOSIO
Amasa bai dauka.

EL CABALLERO
Nun nago ni?

TEODOSIO
Donoki errukiyak,
zaldi gañetik jausi zaranian,
ekarri zaitu lekauti aunen
arzulo gordiñera.

EL CABALLERO
Errukiyak! Niretzat eztago.

TEODOSIO
Ixo, aizkide, guztiontzat dago, ba.
Obendun andiya zarala.
aundiagua naz ni ta alan be
Jainkuan azkespena itxaro dot.
Amen naz gurasoeralle,
gaizkille bat.

EL CABALLERO
Todosi! Zeu!

TEODOSIO
Ezautzen al nozu?

EL CABALLERO
Todosi! Jainko zuzena!
Itotzen nau, ii biot...
Baña lenau autortu nai dot...

TEODOSIO 
Anaya, ez naiz ni jaupari,
baña aor gurutz deuna aurrean...

EL CABALLERO
Ez naz ni kistarra, anai be ez deitu neuri.
Izutu zaite zeuri eskuanguzur zital 
bategazezpata artu erain eutsuna, neunaz. 

TEODOSIO
¡Asier! 

ASIER
Ta ori naiko ezpalitz lez.
Euzkotarren kaltezgogor ein neban.
Mauritar gudoztia auna ekarrita.
Tori idazki oneik
Mauritarrak Iruñatik
Tarikentzat eiñak dira...
apurtu ixuz.

TEODOSIO
Bera! Illten neure pian...
Berau neure eskuz erail...
Oñazez azken larriyenak berau ni erain...
Bota bere gogo zitala gaiztoki amillera
ta gorputzoi sayentzat...
Ene Jainkoa!
Gokaizto sugiña neugaz dabill.
Ito gura nau bere suterpiaz...

AMAYA
Jauna! Errukia arren!
Baretuixu bere gogo ekatxa.
Jauna! Jauna! Erruki zaite! Erruki zaite!
Naiko ordaindu dau obena.
Azketsiozu gaixuai nekaldi garrats au.
Bizitza opaltzen dautsut bere aldez.
Argiyozu berari.

ASIER
Todosi!

TEODOSIO 
Zer gura dok?

ASIER
Jaunak onartu yok neure 
samiñata ik ez al dok artuko?
Azkezpena ta ugutza neuri.
Gurutze deunatik! 

TEODOSIO
Asier! Asier! 
Ziñisten dok Jainkota Jesukristogan? 

ASIER
Ziñes.ASIER
Erdu! Todosi! Onetsia eu!TEODOSIO
Lagun, Mikel deuna! Goigotzona!

CORO 
Aintza! Aintza!
Nor Jaungoikua lako
bakar deun ta altsu illezkorra.TEODOSIO
Zer da emen. Alatza!
Estuntza etenda lurrian dago.

AMAYA, OLALLA, PASTORES
Aintza Jauna! Alatza! Aintzaldu!

TEODOSIO
Obennekia amaitu da. Jaunari aintza.

CORO
Zoruntsua azkestzen dauna,
erantzunaz gatxai onez.
Berak ixango dau azkezpenazorionekua.

AMAYA
Todosi! 

TEODOSIO
Zeu, Amaya! Zeu al zara ez ezaun bat lez
urtietan neuri jakiyaz erdu ixan zarana?
Nire biotz saminduak eztau igarri be,
estalduta zetorren maitasun oi!
Gaurtik Amayan ordez zara Iraupena. 

AMAYA
Ekatxa juan zan egualdi onan
euzkiya argi dau.
Jauna aintza!

AMAYA, OLALLA, PASTORES
Aintza Jaunari!

TEODOSIO
Ta aintza Mikel neure goigotzonari!INTERMEDIO SINFÓNICO

Escena 3

(Sala en Jaureguía. Al fondo, la entrada a una alcoba. 
Noche. Teodosio entra sumamente agitado. Escucha 
y avanza lentamente hacia la puerta de la alcoba. 
Desenvaina su espada y entra al cuarto, para salir luego 
con ella ensangrentada. Amaya entra a la sala desde 
otra puerta. Teodosio suelta su espada asombrado) 

AMAYA 
¡Teodosio! ¡Esposo! 
¿Cómo es que has vuelto? 
Te esperaba...
Alguna extraña premonición 
me decía que volverías
y no podía dormir. 

TEODOSIO 
¡Tú! Pero... ¿quién duerme ahí? 

AMAYA 
Como te habías ido, 
dejé a tus padres su antiguo lecho. 

TEODOSIO
¡Maldición! 

(Él huye. Amaya corre a la puerta de la alcoba, la 
entreabre y, viendo la trágica escena, cae desvanecida)EPÍLOGO 


CORO
Sobre la cumbre del Aralar 
brilla una misteriosa luz.
Allí Teodosio, el parricida, 
vive apartado 
en una vida de penitencia impuesta por el Papa. 
La gente lo respeta como a un santo. 
¡Venid!
La senda es tan escarpada, 
que se parece 
al camino hacia el cielo. 
¡Venid!
Mirad el extraño acontecimiento que sucede 
al final de esta leyenda.

(Se levanta el telón. Cumbre del Aralar)

Escena 1 

(Teodosio vestido como un ermitaño penitente, rezando.
Entran Olalla y Amaya. Olalla se adelanta unos pasos 
dejando algunas provisiones en la boca de una cueva.) 

OLALLA 
Teodosio, por siete años he venido 
de tanto en tanto para traerte provisiones
y jamás he quebrado el silencio que tú me impusiste.
Pero hoy puedo tomar mi lengua puesto que 
Vascongadas está en peligro. ¿Sabes? 
El poder de los visigodos se acabó,
los moros son ahora los amos de España 
y amenazan a tu gente. 
¡Teodosio, Vascongadas está en peligro
y clama por un líder! 

TEODOSIO 
No puedo complacerte. Ya sabes que el Padre Santo 
me ordenó que permaneciera aquí y debo obedecerle. 

OLALLA 
¿Por cuánto tiempo? 

TEODOSIO 
Sólo el Cielo lo sabe. 
Mi destino está atado a esta cadena,
mi penitencia es tan extensa
como la vida de ella. 
¡Mira! 

(sacude la cadena)  

OLALLA 
¡Señor, qué terrible! 

TEODOSIO 
Hace tiempo, cuando volvía de Roma, 
de regreso a este lugar yermo, 
pasé cerca de Jaureguía en la oscuridad de la noche.
Mi corazón se llenó con un deseo ardiente 
de permanecer allí hasta el amanecer, y así poder verla, 
ver a mi esposa desde lejos, en su camino hacia la iglesia. 
Pero dominé mi deseo y, 
herido y mudo de dolor, 
continué mi camino. 
Mi cadena se enganchó en una zarza
y quedé entre las espinas. 

OLALLA 
¡Pobre desgraciado! Desde entonces no sabes nada 
de ella, pero... ¿no me preguntas nada? 

TEODOSIO 
Si está muerta, Dios la tenga entre sus santos. 
Si vive, que rece por mí
y que su alma esté en paz.

OLALLA 
¡Ella vive! 

TEODOSIO 
¿Amaya vive? 
¡Oh, felicidad! 

OLALLA 
Vive y sus pensamientos son sólo para Teodosio. 
¿No deseas verla? Si ella subiera a este lugar... 

TEODOSIO 
Si ella subiera a este lugar...
¡Basta, mujer! ¡Déjame!
Ya hemos hablado demasiado...

(Teodosio entra en la cueva)

OLALLA 
¿Lo escuchaste? 

AMAYA 
Lo escuché, con terror y con embeleso. 
Su voz me llegó al corazón.
Mi propio deseo era gritar "Te amo!". 
Un beso bregaba por salir de mis labios. 
Con los andrajos de un ermitaño
mi esposo parece más bello que, cuando joven,
iba a ser coronado rey. 
¡Oh Señor, mi Dios!
¿Cuánto más debo beber del vaso de la amargura? 
¡La cadena que envuelve su cuerpo 
es un suplicio para nuestros corazones! 
¿Oh, cuándo se romperá? 

Escena 2

(Entran dos pastores llevando a un caballero
inconsciente.)

OLALLA 
¿Quién es? 

UN PASTOR
En su caballo desbocado corría, 
por la desierta ladera,
perseguido por varios jinetes. 
Cayó al suelo y lo socorrimos. 
Al ver que estaba moribundo, 
decidimos traerlo al santo ermitaño. 

(Teodosio sale de la cueva y auxilia al herido)

OLALLA 
Su vestimenta escarlata delata 
que es visigodo. 
Acaso sea un espía moro disfrazado...

TEODOSIO 
Ya respira con más facilidad...

EL CABALLERO
¿Dónde estoy?

TEODOSIO 
Fuiste derribado por tu caballo
y el cielo, en su misericordia,
te trajo a la agreste casa
de un pobre penitente. 

EL CABALLERO
¡Perdón! Necesito el perdón...

TEODOSIO 
Quédate tranquilo, amigo, 
hay misericordia para todos. 
Por grandes que hayan sido tus pecados, 
los míos son más aún
y todavía tengo la esperanza del perdón. 
Tienes ante ti a un miserable parricida. 

EL CABALLERO
¡Teodosio!... ¿Eres tú?

TEODOSIO 
¿Me conoces? 

EL CABALLERO 
¡Teodosio! ¡Oh Dios de justicia! 
Me estoy muriendo,
pero primero debo confesarme. 

TEODOSIO 
Yo no soy sacerdote, hermano, pero mira:
aquí está la Cruz...

EL CABALLERO 
No soy cristiano, ni tampoco deberías llamarme hermano. 
Soy el miserable cuya maldad 
puso el acero fatal en tu mano. 

TEODOSIO 
¡Asier! 

ASIER 
Y aún entonces mi sed 
de venganza no fue saciada. 
Juré extenderla a todos los vascones, 
trayendo la Luna Creciente de los moros sobre ellos.
Toma estas cartas:
son mensajes que desde Pamplona 
envié a Tarik, rey de la morería.  ¡Léelas!

TEODOSIO 
¡Es él, está aquí, a mis pies, moribundo! 
¡Oh, degollarle con mi propias manos, 
completar su muerte con terribles tormentos, 
enviar su negra alma a las profundidades del infierno
y dejar su cadáver para los buitres! 
¡Dios Eterno! 
Un rugido de dragón infernal resuena en mis oídos. 
¡Sus ardientes garras oprimen mi pecho! 

AMAYA 
¡Señor, misericordia! 
¡Alivia el tormento de su alma!
¡Misericordia! ¡Él ya pagó por sus pecados!
¡Ten piedad de él en esta sombría y cruel prueba! 
¡Te ofrezco mi vida, oh Señor, si es tu voluntad, 
pero dale la paz!
¡Vuelve tu rostro sobre él!

ASIER 
¡Teodosio! 

TEODOSIO
¿Qué quieres de mí?

ASIER 
El Cielo acepta el dolor de mi corazón arrepentido. 
¿No lo aceptas también tú?
Imploro tu perdón y el bautismo antes de morir.
¡Por la Santa Cruz! 

TEODOSIO 
¡Asier! ¡Asier! 
¿Crees en Dios, Cristo Jesús? 

ASIER 
Creo.

(Teodosio lo bautiza) 

ASIER 
¡Te doy gracias, Teodosio, y te bendigo!

(Asier muere. Un estruendo se oye dentro de la cueva)

TEODOSIO 
¡San Miguel, protégeme!... ¡El Arcángel! 

CORO (interno)
¡Hosanna! ¡Hosanna! 
¡Nadie es tan santo como Dios, 
el poderoso, el inmortal, hosanna! 

(Una luz inunda la cueva. Todos caen de rodillas)

TEODOSIO
¿Qué es este milagro? 
¡La cadena cae destrozada al suelo! 

AMAYA, OLALLA, PASTORES
¡Un milagro! ¡Gloria a Dios! 

TEODOSIO 
Mi penitencia ha finalizado. ¡Gloria a Dios! 

CORO (interno)
Bendito sea el que perdona 
y devuelve el bien por el mal.
Él tendrá el perdón del Padre Divino. 

AMAYA 
¡Teodosio! 

TEODOSIO 
¡Amaya! ¡Eres la primera imagen que ven mis ojos 
en este dichoso instante!
Mi corazón quebrado no perdía la esperanza de tal alegría,
quiera Dios recompensarte por tan verdadero amor.
No debería llamarte más Amaya, sino Constanza.

AMAYA 
La tempestad ha pasado: 
el arco iris asoma trayendo el buen tiempo. 
¡Gloria y alabanza a Dios! 

OLALLA, AMAYA, PASTORES
¡Gloria y alabanza a Dios! 

TEODOSIO 
¡Y al Arcángel, mi poderoso defensor! Traducido y Escaneado por
Luis Etcheverry 2003